Események

Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00

Nemzetközi tanulmányok és Kommunikáció Tanszék

KUTATÁSI TÉMÁK

Ablonczyné Mihályka Lívia

 

Kutatási témák:

Interkulturális kommunikáció
Szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció
Gazdaság, kultúra és nyelv kapcsolata
Nemzetköziesedés a felsőoktatásban

Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012913&view=simpleList


Dr. Baranyiné dr. Kóczy Judit

 

Kutatási témák:

Kulturális nyelvészet
Kognitív szemantika
Fogalmi metaforaelmélet


Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10045203

Dr. Boldizsár Boglárka

 

Kutatási témák:

IKT és nyelvoktatás
Többnyelvűség és nyelvoktatás
Nyelvtanulás és diszlexia
Anyanyelvi és idegen nyelvi beszédpercepció


Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10027249


Csapóné dr. Horváth AndreaKutatási témák:

Nyelvelsajátítás
Nyelvtanítás újszerű megközelítésben
Reklámkommunikáció
Korpusznyelvészet


Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10026055


Dr. Garai Anna

Kutatási témák:

Szervezeti kultúra
Nemzetközi vállalatok kommunikációja
Sajtó és média
Nemzedékek közötti kommunikáció

 

Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10017083&paging=1;20


Görcsné dr. Muzsai Viktória

 

Kutatási témák:

Nyelvpedagógia, európai dimenziók az oktatásban
Multikulturális, interkulturális nyelvhasználat és nevelés
Tartalom és kompetencia alapú nyelvi képzés
Fejlesztő értékelés
Hatékony kommunikáció és prezentáció
Innováció az oktatásban, projektmenedzsment

 

Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/Dr. Kecskés Petra

 

Kutatási témák:

A közelség-dimenziók szerepének vizsgálata a nemzetközi vállalatközi és szervezetközi kapcsolatokban és kommunikációban.
A kulturális közelség elemeinek (bizalom, kulturális értékek, attitűdök) és azok hatásának tanulmányozása a szervezetközi kapcsolatokban.


Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10039118

 


Dr. Lőrincz Ildikó

 

Kutatási témák:

 

Többnyelvűség és kommunikáció, többnyelvűség és oktatás,
Többnyelvű megközelítések (pluralistic approaches): referencia keret, tananyagfejlesztés, Kurrikulum elemzés, pedagógusképzések
Interkulturális kommunikáció
Multikulturális nevelés
Nyelvi tudatosság, metakogníció

Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10027136&view=simpleList

 

Dr. Makkos Anikó

 

Kutatási témák:

Szövegalkotás anyanyelven és idegen nyelven
Fordítás
Idegennyelv-oktatás
Többnyelvűség
Kommunikáció

 

Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10027245&view=dataSheet

 

Dr. Nádai Julianna

 

Kutatási témák:

Kultúraközi kommunikáció
Vállalati kommunikáció
Munkaerő-piaci értékkutatások
Ifjúságkutatás


Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/2014

 

Dr. Sherwin Helen


Kutatási témák:

Young learner teacher education
Early language learning and teaching
Researching young learners
Bilingualism, multilingualism plurilingualism intercultural competence
Learning strategies


Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/

 

 

Dr. Sipos Judit


Kutatási témák:

Interkulturális kompetencia a tanítóképzésben
Többnyelvűség, kultúrák közötti kommunikáció  
E-learning, illetve a háromdimenziós tanulás hatékonysága
Nemzeti kisebbségek oktatása Ausztriában és Magyarországon


Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10021423


Dr. Szőke Júlia

 

Kutatási témák:

Az üzleti kommunikáció elméleti és empirikus vizsgálata nemzeti és nemzetközi kontextusban, az ezeket a folyamatokat befolyásoló kulturális értékekre fókuszálva.
Sztereotípiák és általánosítások hatása a nemzetközi együttműködés sikerességére
A szervezeti viselkedést befolyásoló normák intra- és interkulturális vizsgálata
Magyar kkv-k nemzetközi üzleti kapcsolatai a kultúrák tükrében

 

Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10029275

 

Dr. Tompos Anikó

 

Kutatási témák:

 

Interkulturális kommunikáció
Kulturális diverzitás a szervezetekben
Szervezeti kommunikáció
Üzleti etika

 

Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012912&view=simpleList

SZAKMAI-TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK

Szervezeti tagságok:

AILA Research Network in Early Language Learning
British Association for Applied Linguistics (BAAL)
International Institute of Social and Economic Sciences
IATEFL Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete
DUfU   Magyarországi  Némettanárok Szövetsége
EDiLiC Education et Diversité Linguistique et Culturelle egyesület
Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (Élő Nyelvek tanárainak Nemzetközi Egyesülete, FIPLV)
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE)
Magyarországi Orosztanárok Egyesülete (VAPRJAL)
MRTT - Magyar Regionális Tudományi Társaság
MTA GTB Kommunikációmenedzsment Munkabizottság
MTA köztestület, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
MTA VEAB Inter -, és Multikulturális Nevelési Munkabizottság
Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesülete
Orosztanárok Nemzetközi Egyesülete,(MAPRJAL)
ÓTE Óvoda-, és Tanítóképzők Egyesülete, Idegen nyelvi és Nemzetiségi tagozat
Szaknyelvoktatók- és Kutatók Országos Egyesülete (SZOKOE)
TEE Tanárok Európai Egyesülete, AEDE-HUNGARY 

 

Szakmai-tudományos kapcsolatok

Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies, Slovakia
Europäische Volkschule Goldschlagstraße, Vienna, Austria
Goethe Institute, Budapest/München
János Selye University, Department of Economics, Slovakia
Matej Bel University, Department of English and American Studies, Slovakia
PH Burgenland, Teacher Training College, Austria
Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Stolypin Volga Region Institute of Administration, Department of Intercultural Communication and Applied Linguistics, Russia
Sapienza University of Rome, Italy
Strasbourg University, Faculty of Education and Life Long Learning, France
The University of New South Wales, School of Humanities and Languages, Australia
Ulster University, School of Education, United Kingdom
University of Applied Sciences, FH Burgenland, Austria
University of Economics in Bratislava, Faculty of Applied Languages, Slovakia
University of Genoa, Department of Economics, Italy
University of Malta, Department of Languages and Humanities in Education, Malta
University of Stirling, Faculty of Social Sciences, United Kingdom
University of Toronto Mississauga, Department of Language Studies, Canada
University of Warsaw, Faculty of Modern Languages, Poland

KUTATÁSOK, PROJEKTEK

2013-2018: Audi Hungária Zrt. reputációs vizsgálat

 

2016-2019: “Amicaé °” (Analysis of Innovative Mediations in Culture and Art for an Open Europe) RFI program

 

2016-2020: „Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen” című (azonosító szám: EFOP-3.6.1-16-2016-00017) projekt

  • „A nemzetközi szintű kutatási területek nemzetközi szinten láthatóvá tétele” alprojekt
    • „Nemzetközi együttműködések, nemzeti és szervezeti kultúrák érték- és normaközpontú vizsgálata” című kutatási téma / alprojektelem
    • „Hallgatók és fiatal kutatók bevonása a kutatási és kutatás menedzsment folyamatokba” alprojekt

 

2017-2021 „Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen” című (azonosító szám: EFOP 3.4.3-16-2016-00016) projekt

  • „Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” alprojekt
  • „Oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci relevanciájának fokozása” alprojekt

 

2018: Audi Hungária Zrt. Munkatársi stakeholder elemzés