XXIV. Apáczai-napok ONLINE Tudományos Konferencia

A konferencia lezárult.

2021-ben is szeretettel várjuk Önöket az Apáczai-Napok Tudományos Konferencián!

„Kizökkent világ” – Szokatlan és különleges élethelyzetek: a nem-konvencionális, nem “normális”, nem kiszámítható jelenségek korszaka?

 

Győr, 2020.11.19. 10.00-18.00 óra

Széchenyi István Egyetem

Apáczai Csere János Kar

 

 „… aki jó kalauzokat választ, az nem egykönnyen térhet le a helyes útról,

csak állhatatos elhatározással kövesse őket”

Apáczai Csere János

 


Apáczai-napok 2020 Programfüzet-Absztraktfüzet 20201119

Az Apáczai-napok 2020. online konferencia ide kattintva érhető el

 

Az aktuális járványügyi helyzet miatt a konferencia teljes programja online formában kerül megrendezésre.

Alkalmazott videókonferencia platform: https://letsmeet.sze.hu/

A XXIV.  Apáczai-napok Tudományos Konferencia keretében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2020. november 19-én várjuk az online résztvevőket a neveléstudomány, tanító- és tanárképzés, gyógypedagógia, szociológia és szociális tanulmányok, a nyelvtudomány és kommunikáció, a bölcsészettudomány, az andragógia, a közművelődés, illetve a humánerőforrás-fejlesztés és tanácsadás, valamint a természettudomány területén.

Az előadások kiemelt témája a konferencia címében is jelzett „kizökkent” világunknak, a szokatlan és különleges élethelyzeteknek, a nem-konvencionális, nem normális, nem kiszámítható jelenségek új korszakának feltérképezése a felsorolt tudományterületek szemszögéből. A COVID-19 világjárvány az élet minden területén váratlan fordulatot hozott, olyan élethelyzeteket teremtett, amelyben előre nem kiszámítható akadályok és lehetőségek merültek fel. Az új körülmények nem konvencionális módszerek, eszközök alkalmazását tették szükségessé, amely fontos relevanciával bír a humán- és társadalomtudományok, valamint a pedagógia számára.


A konferencia online helyszínei

Minden érdeklődő számára nyitott online plenáris rendezvény – https://letsmeet.sze.hu/ felületen.

A regisztrált résztvevők számára nyitott online szekció rendezvény – https://letsmeet.sze.hu/ szekciónként külön kialakított felületen.

 

A letsmeet.sze.hu platform videókonferencia szobáinak végleges linkjeit a rendezvény előtti napokban fogjuk megküldeni a regisztrált résztvevőknek.

Az éjszaka gyermekei - Nyitott tér - Felhőjáték - Művésztanár kiállítás


A konferencia Tudományos Bizottságának tagjai:

 • Prof. Dr. Ablonczyné Mihályka Lívia, egyetemi tanár
 • Dr. Baranyiné Dr. Kóczy Judit, egyetemi docens
 • Dr. Benyák Anikó, egyetemi docens
 • Dr. habil. Csizmadia Zoltán, egyetemi docens
 • Dr. Halbritter András, egyetemi docens
 • Dr. Jászi Éva, egyetemi docens
 • Kövecsesné Dr. Gősi Viktória, egyetemi docens
 • Dr. Pongrácz Attila, egyetemi docens
 • Prof. Dr. Róbert Péter, egyetemi tanár
 • Dr. habil. Szretykó György, egyetemi docens
 • Dr. habil. Szunyogh László, egyetemi docens
 • Dr. Tompos Anikó, egyetemi docens
 • Dr. Tóth Péter, egyetemi docens
 • Dr. Vehrer Adél, egyetemi docens

Szervezőbizottság

 • Szekeres Beáta, szervező titkár
 • Kurja Éva, szervező titkár
 • Nemes Zsolt, kiadványok, informatika-technika
 • Paed.Dr. Borbély Károly, arculat-design

 


A konferencia honlapja:

https://ak.sze.hu/xxiv-apaczai-napok-tudomanyos-konferencia

Információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Apáczai-napok Szervezőbizottsága

Győr, 9022 Liszt Ferenc utca 42.

Szekeres Beáta, szervező titkár

e-mail: apaczai.konferencia@sze.hu

Telefon: +36 96 516 738

 


Program (online rendezés esetén)

 • 09.45-10.00 óra REGISZTRÁCIÓ

Belépés az online plenáris rendezvény felületére.

https://letsmeet.sze.hu link: (a rendezvény előtti napokban lesz megküldve)

Minden érdeklődő számára nyilvános.

 • 10.00-12.00 óra PLENÁRIS ÜLÉS

Az előadások szervezés alatt vannak.

Köszöntő: Dr. Pongrácz Attila, dékán, Széchenyi István Egyetem

Dr. Veszelszki Ágnes, tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetemű
Másfél méteres társadalom és karanténvilág: a koronavírus-járvány kommunikációs hatásai

Tari Annamária pszichoterapeuta, pszichoanalitikus
Amire nem számíthattunk... - a változások szokatlansága és az érzelmek

Prof. Dr. Baracskai Zoltán, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
Amikor majd tűrhetetlen lesz a tűrhető: az antifragilis megértése

Dr. Bugovics Zoltán, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
Bizonytalanság és kockázat-társadalom, avagy a posztmodern árnyoldala

Az online plenáris ülés moderátora: Dr. habil. Csizmadia Zoltán, tudományos dékánhelyettes, Széchenyi István Egyetem

 • 12.00-13.30 óra – Szünet
 • 13.30-17.00 óra – SZEKCIÓÜLÉSEK

A regisztrált résztvevők számára elérhető.

Az egyes szekciók videókonferencia szobáinak https://letsmeet.sze.hu linkjei a rendezvény előtti napokban lesznek megküldve a regisztrált résztvevőknek:
A konferencia végleges szekcióprogramja a regisztráció lezárta utáni időpontban lesz elérhető.

 

 


Fontosabb határidők:

Az online regisztráció határideje: 2020. október 15.

Az előadás befogadása esetén a regisztrációs díj befizetésének határideje: 2020. november 9.

A kéziratok benyújtásának határideje: 2020. december 9.

 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk:

A konferenciára szekcióelőadással lehet jelentkezni, amelynek időtartama 15 perc, ezt 5 perc vita követi. A szekciókba várunk oktatókat, kutatókat és PhD-hallgatókat a társintézményekből és a határon túli egyetemekről, kutatóintézetekből. A konferenciára tudományos tárgyú és módszertanú, önálló, új kutatási eredményeket tartalmazó előadásokat lehet benyújtani.

Az előadás befogadásának feltétele az alábbi követelményeknek megfelelő absztrakt beküldése:

 • minimum 500, maximum 800 leütés (karakter)
 • személytelen stílus
 • tanulmány célja, kérdésfelvetései, hipotézisei
 • az alkalmazott módszertan rövid ismertetése
 • a legfontosabb eredmények bemutatása
 • 5 db kulcsszó

A konferencia végleges szekciói a beérkezett absztraktok alapján lesznek kialakítva a szekcióvezetők ajánlásai alapján. A befogadásról vagy elutasításról minden jelentkezőt értesítünk a regisztráció során megadott e-mail címen.

 


A konferencia szekcióinak listája:

 

Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék

1. Kultúra, közösség, kreativitás

2. Gazdasági válság, fenntartható fejlődés és a HR

3. Mesterek, Tanárok, Példaképek. Barsi Ernő emlékülés

4. Trianon kulturális, gazdasági és társadalmi hatásai

 

Gyógypedagógia Tanszék

5. Más gyerek - más helyzet - más módszer

 

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék

6. Bezárva és mégis szabadon: újrahangolt kapcsolatok, kommunikáció és nyelv

 

Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

7. Bizonytalanság, kockázattársadalom, identitás

8. Kihívások és válaszok – szervezetek, intézmények egy világjárvány okozta válsághelyzetben

9. Online önkéntesség lehetőségei a járványveszély idején

 

Tanár- és Tanítóképző Tanszék

10. Korunk kihívásai és megoldási lehetőségek a köznevelésben és a felsőoktatásban

 

Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszék

11. Tudománytörténet a változó világban

 

Hallgatói szekció

12. Junior mozaik

 

A részletes szekcióismertető a felhívás végén található.

 


Regisztrációs link

https://ak.sze.hu/xxiv-apaczai-napok-tudomanyos-konferencia-1 

A jelentkezés határideje: 2020. október 15.

A konferencia végleges programjáról, a gyakorlati tudnivalókról elektronikus körlevélben tájékoztatjuk a regisztrált résztvevőket, illetve a konferencia honlapján frissítjük az információkat.

 

Regisztrációs díj

A regisztrációs díj befizetésének határideje: 2020. november 9. 

Online konferencia esetén a regisztrációs díj:

A konferencia regisztrációs díja 7.500 Ft. A regisztrációs díj magában foglalja a konferencián történő előadás lehetőségét, valamint a konferenciakötetben való megjelenés lehetőségét (ISBN számmal ellátott, lektorált, elektronikus tanulmánykötet).

Az alap vagy mesterszakos képzésen részt vevő nappalis vagy levelező hallgatók esetében a részvétel ingyenes.
A Széchenyi István Egyetem dolgozóinak és hallgatónak ingyenes a részvétel.


A kéziratok megjelentetésével kapcsolatos információk

A befogadott tanulmányok az Apáczai Csere János Kar által kiadott, lektorált, ISBN számmal ellátott elektronikus konferenciakötetben fognak megjelenni.

 

Befogadási feltételek

A benyújtott kéziratokat a lektori vélemények alapján a) vagy a megírt formában jelentetjük meg, b) vagy átírásra (kiegészítésre, rövidítésre, átstrukturálásra stb.) visszaküldjük, c) vagy elutasítjuk.

A tanulmány befogadásának feltételei:

 • a tanulmány a konferencián elhangzott témában, az előzetes absztraktban is jelzett tartalomról szól;
 • empirikus (esetleg elméleti) tanulmány;
 • a tanulmány a „bevezetés, szakirodalmi áttekintés, módszertan, eredmények, következtetések” felépítésben jelenik meg;
 • a tanulmány címe tükrözi annak tartalmát;
 • a témát elhelyezi a nemzetközi és a magyar szakirodalomban;
 • szerepel kutatási kérdés, és a tanulmány azt válaszolja meg;
 • világosan le van írva a kutatás módszertana (pl. résztvevők vagy szövegek, elemzés módszere, mérőeszközök);
 • összefoglalja a főbb eredményeket (a kutatási kérdések tükrében, illetve a korábbi szakirodalommal összevetve);
 • utal a kutatás eredményeinek alkalmazhatóságára, hasznára;
 • formailag megfelel a szerkesztési útmutatónak.

Amennyiben a beküldött kézirat nem felel meg a fenti feltételeknek, elutasításra kerül.

 

A kéziratok benyújtásának határideje: 2020. december 9.

 

Formai követelmények

A kézirat minimum terjedelme: 20 000 karakter - A kézirat maximális terjedelme: 30 000 karakter

 

A kézirat külső formája

Minden oldalon 25 mm margó

A cím és alá új sorban, középre szedve következik a szerző neve, munkahelye, székhelye 14-es betűmérettel, félkövér betűvel szedve:

Cím cím cím

Kutató Béla, Munkahely Egyetem, Város

A törzsszöveget 12-es Times New Roman CE betűtípussal, szimpla sorközzel kell írni.

fejezetcím: számozott, 12-es Times New Roman CE betűtípus, félkövér betű, pl.:

1. Fejezet

1.1. Alfejezet

Kérjük, hogy kiemelésnél félkövér betűt alkalmazzanak.

Képeket, ábrákat, grafikonokat a dokumentumba beillesztve és külön fájlként is kérjük csatolni TIF vagy JPG formátumban.

Táblázatok, ábrák, képek, diagramok feliratait azok alatt, középre rendezve helyezzük el 10-es betűméretben, álló betűvel, pl.: 

1. sz. ábra: Térkép a szakképzési centrumok megyénkénti megoszlásáról

Forrás:

 

A bibliográfia

A szövegbeli hivatkozás a következő: (Kövecses 2010) vagy (Kövecses 2005: 43), több szerzős hivatkozás és/vagy több hivatkozás esetén: (Quinn−Holland 1987: 4; Padilla et al. 2007). A mondat végére kerülő szövegbeli hivatkozás esetén a mondatzáró írásjel a hivatkozás után áll.

 

A tételeket a tanulmány végén lévő bibliográfia oldja fel, melynek elnevezésére az Irodalom szót használjuk.

Ezek felépítése a következő: név, évszám, cím, hely, kiadó. Az oldalszámokat és több szerző esetén a szerzőket kérjük szóköz nélkül, nagy kötőjellel (–) elválasztani.

A tételek sorrendjét az ábécé, egy néven belül a megjelenési sorrend határozza meg, elöl állnak a frissebb tételek. A második sort 1 cm-rel behúzzuk, a sorok között szimpla a térköz.

 

 • könyv:

Juhász J.–Szőke I.–O. Nagy G.–Kovalovszky M. (szerk.) 1985. Magyar Értelmező Kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kövecses Z. 2005. A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Budapest: Typotex.

Kripke, S. A. 1980. Naming and Necessity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Lakoff, G.−Kövecses, Z. 1987. The cognitive model of anger inherent in American English. In: Holland, D.−Quinn, N. (eds.): Cultural Models in Language and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 195–221.

 • könyvfejezet:

Katona I. 1998. Líra. In: Voigt V. (szerk.): A magyar folklór. Budapest: Osiris Kiadó, 356−399.

Lakoff, G. 1993. The contemporary theory of metaphor. In: Ortony, A. (ed.): Metaphor and Thought (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 202–251.

 

 • folyóirat:

Langacker, R. W. 1993. Reference-point constructions. Cognitive Linguistics 4(1): 1–38.

Tolcsvai Nagy G. 1999. Térjelölés a magyar nyelvben. Magyar Nyelv 95: 154–165.

 

 • internetes dokumentum:

Ha a hivatkozott mű megjelent nyomtatásban, akkor a fentiek szerint kérjük hivatkozni.

Egyéb esetekben szerző, mű, bennfoglaló mű, link, letöltés ideje:

Szigetvári P. 2012. A kirelejzumát. Nyelv és Tudomány. http://www.nyest.hu/hirek/a-kirelejzumat (letöltve: 2015.05.15.)

 

 • levéltári, kézirattári forráskiadványok:

Árpádkori új okmánytár I–XII. Közzé teszi Wenzel Gusztáv. Pest–Bp. 1860–1874. (a továbbiakban: ÁÚO), IV. 40.

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), P 21 Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, A Barkóczy család iratai, A család által rendezett iratok (a továbbiakban: P 21), Nr. 184.

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), O 56 Bírósági levéltárak, Kúriai levéltár, Királyi Kúria, Személyzeti, ügyviteli vegyes iratok 17241861. (a továbbiakban: O 56), 1/a cs.

A külföldi levéltári jelzetek esetében például: Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, (a továbbiakban: ÖStA FHKA) - a rövidítések között nincs vessző.

 

A DL és DF számokat (ha négynél több számból állnak, hármasával kérjük tagolni, s minden esetben pontot kell tenni a végére. Például: DL 4356., DL 56 789., DF 234 567. DL és DF-re történő hivatkozás esetén szükségtelen megadni az eredeti levéltári fondot és az azon belüli jelzetet („régi jelzet”).

Oldalszámok után minden esetben kérünk pontot tenni, ha felsorolásban szerepel, akkor is. Például: Cat. font. I. 207., 591., II. 1148., III. 2634.


A konferencia szekciói

Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék

Szekció 1: Kultúra, közösség, kreativitás

Dr. Vehrer Adél egyetemi docens, vehrer.adel@sze.hu.

A szekció ismertetője: A szekcióba kultúrtörténeti és -elméleti témájú előadásokat várunk. Szívesen fogadjuk a közösségformáló, értékfeltáró jó gyakorlatok bemutatását, a kulturális és kreatív ipar területén végzett kutatásokat, illetve a helyi értékek és hagyományok témájában végzett kutatások bemutatását.

 

Szekció 2: Gazdasági válság, fenntartható fejlődés és a HR

Szekcióvezető: Dr. habil. Szretykó György egyetemi docens, szretyko@sze.hu

A szekció ismertetője: A COVID-19 világjárvány a jelenlegi növekedésorientált és profitmaximalizáláson alapuló neoliberális világrendszer összeomlásával, valamint a háttérhatalom által erőltetett Világállam megteremtésével van összefüggésben. Ez a neoliberális gazdasági rendszer gyilkos, kannibál jellegű, mert folyamatosan felfalta/felfalja a Föld természeti és emberi erőforrásait a következő generációk elől, nem beszélve az eltorzult nemzetközi pénzügyi rendszer anomáliáiról és társadalmi következményeiről.

A jelenlegi helyzetet a legjobban az jellemzi, hogy a régi rendszer összeomlott, de senki sem tudja, hogy mi jön ezután. (újjáépítés, vagy egy hosszan elhúzódó totális káosz?

A szekcióra olyan előadókat várunk, akik az alábbi kérdésekkel/témákkal foglalkoznak:

 • A neoliberális gazdasági rendszer összeomlásának okai
 • A hatalom gazdaság szerkezete és átalakításának lehetőségei
 • A fenntartható fejlődés feltételei
 • A humánus gazdaság kialakításának lehetőségei
 • A helyi gazdaság fejlesztésének lehetőségei
 • A válság hatása a vállalatok/cégek foglalkoztatására
 • A válság hatása az emberi erőforrás menedzsment valamelyik területére
 • A válság hatása a vállalatok/cégek HR tevékenységére
 • A válság hatása a HR tanácsadás módszereire és eszközeire

 

Szekció 3: Mesterek, Tanárok, Példaképek. Barsi Ernő emlékülés

Szekcióvezető: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, egyetemi docens, lanczendorfer.zsuzsanna@sze.hu

A szekció ismertetője: A száz éve született dr. Barsi Ernő néprajzkutató, zenepedagógus, zenetörténész, hegedűművész, református lelkész, egykori jeles oktatónk emlékének tisztelegve e szekcióba várjuk a néprajzi, helytörténeti, honismereti és zenepedagógiai kutatások és jó gyakorlatok bemutatását. Várjuk még más tudományterületről (pl. természet, műszaki, orvos) példamutató életútról, felfedezésekről, alkotásokról szóló előadásokat.    

 

Szekció 4: Trianon kulturális, gazdasági és társadalmi hatásai

Szekcióvezető: Dr. Horváth Csaba Sándor, egyetemi adjunktus, horvath.csaba@sze.hu

A szekció ismertetője: Trianon 100 éves jubileuma és a Magyarországot is érintő jelenkori krízis kiváló lehetőséget kínál a méltó emlékezésre. Várjuk azokat a történeti perspektívájú prezentációkat, amelyek a békediktátum aláírását követő időszak magyar kulturális, gazdasági és/vagy társadalmi változásait, az azzal járó kihívásokat és az ország életének újraindítását mutatják be.

 

Gyógypedagógia Tanszék

Szekció 5: Más gyerek - más helyzet - más módszer

Szekcióvezető: Dr. Verebélyi Gabriella, egyetemi adjunktus, verebelyi.gabriella@sze.hu

A szekció ismertetője: A szekcióba várjuk a gyógypedagógia területén oktató és kutató pedagógusokat, PhD-hallgatókat valamint a napi gyakorlatban tevékenykedő kollégákat egyaránt. Az előadások témái foglalkozzanak azzal, hogy a vírushelyzet miatt megváltozott, más élethelyzethez hogyan alkalmazkodtak a gyógypedagógusok a másság valamilyen jelét viselő tanítványaik oktatása, nevelése és fejlesztése érdekében. Az előadók bemutathatják a témát érintő kutatásukat, új módszereket, követésre ajánlott jó gyakorlataikat.

 

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék

Szekció 6: Bezárva és mégis szabadon: újrahangolt kapcsolatok, kommunikáció és nyelv

Szekcióvezető: Ablonczyné Prof. Dr. Mihályka Lívia egyetemi tanár, ablne@sze.hu

A szekció ismertetője: A szekcióba várjuk mindazokat az előadókat, akik a konferencia témáját lokális vagy globális kontextusban, politikatörténeti, diplomáciai, nyelvészeti vagy kommunikációs szempontból vizsgálják, elméleti vagy gyakorlati megközelítéssel mutatva rá az új élethelyzet, a megváltozott feltételek és körülmények okozta kihívásokra, lehetőségekre és megoldási javaslatokra a személyes és intézményi kapcsolatok és kapcsolattartás, a nemzetközi kapcsolatok, kommunikáció és nyelv, valamint utóbbiak oktatása területén.

 

Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

Szekció 7: Bizonytalanság, kockázattársadalom, identitás

Szekcióvezető: Dr. Bugovics Zoltán, egyetemi docens, bugovics.zoltan@ga.sze.hu

A szekció ismertetője: Beck kockázattársadalomról szóló elmélete kiemelten érvényes lehet ebben a kontextusban. A bizonytalanság már nem csupán a távoli jövővel, hanem a jelenközeli hétköznapokkal kapcsolatosan is érvényesül. Vajon miért aggódnak az emberek? Önmagukért? Családjukért? Jövőjükért? A nemzetért? Megélhetésük miatt? stb. Milyen kockázatokat érzékelünk s ezek mennyire befolyásolják társadalmi létünket, hétköznapjainkat? Ennek a bizonytalanságnak milyen hatása van társadalmi identitásunkra (bezárkózás – erősödő nemzeti érzület), egyes szakmai identitások erősödése mások gyengülése (feleslegesség érzés, munkanélküliség)? Milyen hatása lehet ezeknek a gazdaságra és vajon miként viselkedünk e téren (pl. felhalmozás)? A kockázatok érzésénél az információ is rendkívül fontos tényező, hiszen annak hiánya szélsőséges esetben akár pánikhoz is vezethet. a média, az online tér, a szakemberek, a társadalmi mikrokörnyezet mennyiben befolyásol, segít az eligazodásban vagy inkább növeli a kockázattudatot? Minden olyan érdeklődőt, előadót szívesen várunk e téma kapcsán, akik a legkülönfélébb szakterületekről segítik ennek a témának a kibontakozását, megvilágítását több szempontból.

 

Szekció 8: Kihívások és válaszok – szervezetek, intézmények egy világjárvány okozta válsághelyzetben

Szekcióvezető: Dr. Nárai Márta, egyetemi docens narai.marta@ga.sze.hu

A szekcióba egyrészt olyan elméleti szakemberek jelentkezését várjuk, akik a COVID-19 világjárvány társadalmi, intézményi hatásait kutatják elsősorban szociális, közösségi és civil, illetve kormányzati-önkormányzati területen, másrészt olyan gyakorlati szakembereket, szervezet- és intézményvezetőket, akik szívesen bemutatnák, hogy a járványhelyzet generálta változásokat hogyan, milyen szervezeti és szolgáltatásszervezési megoldásokkal, újításokkal oldották meg, szélesebb körben megosztanák erről tapasztalataikat.

 

Szekció 9: Online önkéntesség lehetőségei a járványveszély idején

Szekcióvezető: Dr. Kóbor Krisztina, egyetemi adjunktus, kobor.krisztina@ga.sze.hu - Csillag Attila, ügyvivő szakértő, terepkoordinátor, csillag.attila@ga.sze.hu

A szekció ismertetője: A kialakult koronavírus járvány miatt több ellátórendszer (egészségügyi, szociális, köznevelési) nehéz helyzetbe került nyújtott szolgáltatásaik kapcsán. Feladataik megnövekedtek, az elsősorban személyes szolgáltatást nyújtó ellátások teljesítése azonban a járványveszélyre tekintettel nehézkessé vagy lehetetlenné vált. A járvány bizonyos egyetemi képzések hagyományosan magas gyakorlati óraszámmal, illetve sok elmélet-gyakorlat integrálását szükségessé tevő, azzal dolgozó képzéseit is hátrányosan érinti. E kettő helyzet összekapcsolásából született meg az online önkéntesség, ami nem csupán a szociális szakok, de esetlegesen a gyógypedagógus és/vagy tanító szakok gyakorlati vonulatát is megoldhatja, illetve más szakok hallgatói közül önkénteseket vonzhat a társadalmi felelősségvállalás, önkéntesség és kortárssegítés alapelvei szerint működő tevékenység felé. Egyúttal az online önkéntességet működtető egyetemek, szakok, képzések új utat találhatnak a szolgáltató egyetemmé váláshoz, kompetenciáik bemutatásához és gyakorlásához, valamint a társadalmi felelősségvállaláshoz. Ismereteink szerint több egyetem, különféle hallgatói csoportjai nyújtanak ma az országban online fórumokon segítséget a rászorulóknak. Szekciónk azon csoportok, online önkéntességben résztvevők tevékenységeit gyűjtené össze, és bemutatkozását tenné lehetővé, akik hallgató társaikon, időseken, csoportokon, családokon a virtuális világban segítenek.

 

Tanár- és Tanítóképző Tanszék

Szekció 10: Korunk kihívásai és megoldási lehetőségek a köznevelésben és a felsőoktatásban

Szekcióvezető: Dr. Benyák Anikó egyetemi docens, benyak.aniko@sze.hu

A szekció ismertetője: A szekcióba várunk a pedagógia és társtudományai képviseletében oktatók, kutatók, PhD-hallgatók előadásait, a különféle nevelési színtereken tevékenykedő szakemberek jó gyakorlatait bemutató prezentációkat, különös tekintettel az utóbbi időszakban előállt szokatlan élethelyzetekre és az azokra adott válaszokra, megoldásokra.

 

Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszék

Szekció 11: Tudománytörténet a változó világban

Szekcióvezető: Dr. Szabó Péter, egyetemi docens, szabo.peter@sze.hu

A szekció ismertetője: A természettudományok igazán csak fejlődésük történetében érthető meg, ráadásul a gyakorlat is igazolja, hogy interdiszciplináris összefüggéseik és szóhasználatuk elsajátítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése is hatékonyabb a természettudományos tárgyak tudománytörténeti alapú oktatása során. A szekcióba a matematika, természettudományok, műszaki tudományok történetével, azok oktatásával foglalkozó előadásokat várjuk elsősorban, de a szekció nyitott a felsorolt tudományokhoz sorolt egyéb előadások felé is.

 

Hallgatói szekció

Szekció 12: Junior mozaik

Szekcióvezető: Dr. Vehrer Adél egyetemi docens, vehrer.adel@sze.hu.

A szekció ismertetője: A szekcióba karunk nappali és levelező tagozatos hallgatóit várjuk, a bölcsészet- és társadalomtudomány területén végzett kutatásuk vagy kutatási tervük bemutatása céljából. Előnyben részesülnek az innovatív digitális megoldásokat alkalmazó prezentációk, és az új társadalmi kihívásokra adott válaszokat kidolgozó elméleti munkák. A szekcióba poszterrel is jelentkezni. A produkció maximum 4 hallgató közös munkája lehet.   

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00