XXVII. Apáczai napok tudományos konferencia

SZE_AK_címer_HU_keret nélkül.jpg

MTU-logo-felirattal-2023_mtu szlogen mta.png

XXVII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia

Informális tanulás és új tudásformák a 21. században

 

Győr, 2023.11.09. 10.00-17.00 óra

Széchenyi István Egyetem 

Apáczai Csere János 

Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar

Győr, Liszt Ferenc u. 42.  „… aki jó kalauzokat választ, az nem egykönnyen térhet le a helyes útról,

csak állhatatos elhatározással kövesse őket”

Apáczai Csere János

 

 

A Kar épületének átfogó energetikai korszerűsítése miatt a konferencia teljes programja online formában kerül megrendezésre.

 

Alkalmazott videókonferencia platform: https://meet.edu.hu/ak2023

Program- és Absztraktfüzet

A XXVII.  Apáczai-napok Tudományos Konferencia keretében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2023. november 9-én várjuk a résztvevőket a neveléstudomány, tanító- és tanárképzés, gyógypedagógia, szociológia és szociális tanulmányok, a nyelvtudomány és kommunikáció, a bölcsészettudomány, az andragógia, a közművelődés, illetve a humánerőforrás-fejlesztés és tanácsadás, valamint a természettudomány területén. 

Az előadások kiemelt témája a konferencia címében is jelzett informális tanulás és új tudásformák megjelenése, alkalmazása a 21. században. Az elmúlt években az oktatásban tapasztalt új körülmények nem konvencionális módszerek, eszközök alkalmazását tették szükségessé, amelyek fontos relevanciával bírnak a humán- és társadalomtudományok, valamint a pedagógia számára.

A formális, iskolarendszerű oktatás létfontosságú a képzéseken és programokon való részvétel biztosításához, valamint az első lépések megtételéhez a munkába állás és a karrier elindítása terén. Az emberek azonban az informális tanulási tapasztalatok révén értékes tudásra és készségekre tesznek szert, amelyek tartós hatással lehetnek az életükre. Az oktatási intézményeknek a formális oktatás mellett az informális tanulási tapasztalatokra is összpontosítaniuk kell. A formális oktatási környezet is lehetővé teszi a humán készségek fejlesztését, de az informális tanulási tapasztalatok jobban hozzájárulnak ehhez. Az iskolán kívüli társas kapcsolatok során gyakran elsajátítunk olyan készségeket, mint az érzelmi intelligencia és a jó kommunikáció. A csapatmunkát elsajátíthatjuk a családunknak és a barátainknak nyújtott segítség révén.   

A plenáris előadások témáját jeles évforduló is ihlette. A 245 éves győri tanítóképzés annak köszönheti jelenkorban is a megmaradását, hogy az emlékek továbbörökítése és a múlt megőrzése mellett, a gyorsan és folyton változó világunkban kiváló példaként szolgál a humán- és társadalomtudományok, valamint a pedagógia eszköztárának megújításában és jövőképének formálásában.

 

Társszervezők, együttműködő partnerek: 

EPALE Magyarország

Az EPALE a felnőttoktatásban részt vevő szakemberek, többek között felnőttoktatók és trénerek, az útmutatást és támogatást nyújtó személyzet, gyakorlati és elméleti kutatók, valamint szakpolitikai döntéshozók európai, többnyelvű, nyílt közössége.

https://epale.ec.europa.eu/hu 

Képernyőfotó 2023-07-27 - 10.49.16.png

 

 

 

 

A konferencia helyszíne:

Minden érdeklődő számára nyitott online plenáris rendezvény – https://meet.edu.hu/ak2023 felületen. 

A regisztrált résztvevők számára nyitott online szekció rendezvény – https://meet.edu.hu szekciónként külön kialakított felületen. 

A meet.edu.hu platform videókonferencia szobáinak végleges linkjeit a rendezvény előtti napokban fogjuk megküldeni a regisztrált résztvevőknek

 

A konferencia Tudományos bizottságának tagjai: 

 • Prof. Dr. Ablonczyné Mihályka Lívia, egyetemi tanár
 • Dr. Benyák Anikó, egyetemi docens
 • Dr. habil. Csizmadia Zoltán, egyetemi docens (konferencia elnöke)
 • Dr. habil Horváth Nóra, egyetemi docens
 • Kövecsesné Dr. Gősi Viktória, egyetemi docens
 • Petzné Dr. Tóth Szilvia, egyetemi adjunktus
 • Dr. Pongrácz Attila, egyetemi docens
 • Dr. Simonik Péter, egyetemi docens
 • Dr. Szőke Júlia, egyetemi docens
 • Dr. Vehrer Adél, egyetemi docens
 • Dr. Tompos Anikó, egyetemi docens
 • Dőryné Dr. Zábrádi Orsolya, egyetemi adjunktus
 • Balogh Pécsi Anett, egyetemi tanársegéd
 • Csányi Csilla, mesteroktató

 

Szervezőbizottság

 • Szabó-Nagy Euridiké, szervező titkár
 • Nemes Zsolt, kiadványok, informatika-technika
 • Borbély Károly, arculat-design

 

A konferencia honlapja

Regisztrációs link

 

Információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar 

Apáczai-napok Szervezőbizottsága

Győr, 9022 Liszt Ferenc utca 42.

Szabó-Nagy Euridiké, szervező titkár

e-mail: apaczai.konferencia@sze.hu


Program: 

 

09.45-10.00 óra REGISZTRÁCIÓ 

Belépés az online plenáris rendezvény felületére. 

https://meet.edu.hu/ak2023

 

10.00 -12.00 óra PLENÁRIS ÜLÉS 

A plenáris ülés levezető elnöke: Petzné Dr. Tóth Szilvia, tanszékvezető, egyetemi adjunktus 

 

Dékáni köszöntő – Dr. Pongrácz Attila, dékán 

 

Plenáris előadások

Prof. Theresia Herbst, Kirchliche Pädagogische Hochschule (KPH) Wien/Krems: Promoting children through contact with nature - Benefits and conditions of success

 

Dr. Halbritter András Albert, egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem): Az iskolakert-mozgalom újjászületése- Kertpedagógia a bölcsődekertektől a pályaválasztásig

 

Kocsis Zoltán, kompetenciafejlesztési-szakképzési vezető (Audi Hungaria Zrt.): Élmény alapú tanulás a szakképzésben

 

Vedovatti Anildo, projektkoordinátor (EPALE Támogató Szolgálat): Tanulás online szakmai hálózatok segítségével– 

 

A kar képzőművészettel foglakozó oktatóinak műveiből rendezett „Belső utak” című online kiállítás megnyitója (az alkotások szakmai vonatkozásait a művészek saját maguk mutatják be).

Köszöntőt mond Dr. Pongrácz Attila dékán

Kiállító művészek: Balogh István festőművész, PaedDr. Borbély Károly festőművész, Dr.habil Szunyogh László szobrászművész

 

12.00-13.00 óra – Szünet

 

13.00-14.45 óra SZEKCIÓÜLÉSEK I. (Győr, Liszt Ferenc u. 42. tantermei)

 

14.45-15.00 óra Kávészünet

 

15.00-17.00 óra SZEKCIÓÜLÉSEK II. (Győr, Liszt Ferenc u. 42. tantermei)

 

Az egyes szekciók videókonferencia szobáinak https://meet.edu.hu linkjei a rendezvény előtti napokban lesznek megküldve a regisztrált résztvevőknek:

A konferencia végleges szekcióprogramja a regisztráció lezárta utáni időpontban lesz elérhető. 


Fontosabb határidők: 

 

Az online regisztráció határideje: 2023. október 2. 

A szekcióelőadás befogadása esetén a regisztrációs díj befizetésének határideje: 2023. október 31. 

A kéziratok benyújtásának határideje: 2023. november 30. 


Jelentkezéssel kapcsolatos információk:

 

A konferenciára szekcióelőadással lehet jelentkezni, amelynek időtartama 10 perc, ezt 5 perc vita követi. A szekciókba várunk oktatókat, kutatókat és PhD-hallgatókat a társintézményekből és a határon túli egyetemekről, kutatóintézetekből. A konferenciára tudományos tárgyú és módszertanú, önálló, új kutatási eredményeket tartalmazó előadásokat lehet benyújtani. 

Az előadás befogadásának feltétele az alábbi követelményeknek megfelelő absztrakt beküldése:

 • minimum 500, maximum 800 leütés (karakter)
 • személytelen stílus 
 • tanulmány célja, kérdésfelvetései, hipotézisei
 • az alkalmazott módszertan rövid ismertetése
 • a legfontosabb eredmények bemutatása
 • 5 db kulcsszó

 

A konferencia végleges szekcióit a beérkezett absztraktok alapján alakítjuk ki a szekcióvezetők ajánlásai alapján. A befogadásról vagy elutasításról minden jelentkezőt értesítünk a regisztráció során megadott e-mail címen. 


Regisztrációs link

https://ak.sze.hu/xxvii-apaczai-napok-tudomanyos-konferencia-regisztracio

 

A jelentkezés határideje: 2023. október 2.

 

A konferencia végleges programjáról, a gyakorlati tudnivalókról elektronikus körlevélben tájékoztatjuk a regisztrált résztvevőket, illetve a konferencia honlapján frissítjük az információkat.

 

Regisztrációs díj

A konferencia regisztrációs díja 9.000 Ft. A regisztrációs díj magában foglalja a konferencián történő szekcióelőadás, valamint a konferenciakötetben való megjelenés lehetőségét (ISBN számmal ellátott, lektorált, elektronikus tanulmánykötet).

A más felsőoktatási intézmény alap vagy mesterszakos, illetve PhD képzésen részt vevő nappalis vagy levelező hallgatói esetében a regisztrációs díj 4.500 Ft. 

A Széchenyi István Egyetem dolgozóinak és hallgatóinak (PhD hallgatóinak is) ingyenes a részvétel.

 

A regisztrációs díj befizetésének határideje: 2023. október 31. 

A regisztrációs díj befizetésével kapcsolatos részletes információk egy későbbi levélben lesznek megküldve. 

A számlaigényt az elektronikus jelentkezési lapon a megfelelő helyen kérjük jelezni.


A konferencia szekciói az alábbi tudományterületek alapján lesznek kialakítva:

 

Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék

 1. Emberierőforrás-fejlesztés és tanácsadás
 2. Bölcsészettudomány, filozófia
 3. Kultúraközvetítés 

 

Gyógypedagógia Tanszék

 1. Gyógypedagógia, logopédia

 

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék

 1. Kommunikáció, nyelvtudomány
 2. Nemzetközi tanulmányok

 

Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

 1. Szociológia, szociális tanulmányok

 

Neveléstudományi és Pszichológia Tanszék

 1. Pedagógia, neveléstudomány

 

Szakmódszertani Tanszék

 1. Szakképzés - Matematika és természettudományok módszertana

   

A kéziratok megjelentetésével kapcsolatos információk

 

A befogadott tanulmányok az Apáczai Csere János Kar által kiadott, lektorált, ISBN számmal ellátott elektronikus konferenciakötetben fognak megjelenni. Befogadási feltételek

 

A benyújtott kéziratokat a lektori vélemények alapján a) vagy a megírt formában jelentetjük meg, b) vagy átírásra (kiegészítésre, rövidítésre, átstrukturálásra stb.) visszaküldjük, c) vagy elutasítjuk.

A tanulmány befogadásának feltételei:

 • a tanulmány a konferencián elhangzott témában, az előzetes absztraktban is jelzett tartalomról szól;
 • empirikus (esetleg elméleti) tanulmány;
 • a tanulmány a „bevezetés, szakirodalmi áttekintés, módszertan, eredmények, következtetések” felépítésben jelenik meg;
 • a tanulmány címe tükrözi annak tartalmát;
 • a témát elhelyezi a nemzetközi és a magyar szakirodalomban;
 • szerepel kutatási kérdés, és a tanulmány azt válaszolja meg;
 • világosan le van írva a kutatás módszertana (pl. résztvevők vagy szövegek, elemzés módszere, mérőeszközök);
 • összefoglalja a főbb eredményeket (a kutatási kérdések tükrében, illetve a korábbi szakirodalommal összevetve);
 • utal a kutatás eredményeinek alkalmazhatóságára, hasznára;
 • formailag megfelel a szerkesztési útmutatónak.

 

Amennyiben a beküldött kézirat nem felel meg a fenti feltételeknek, elutasításra kerül. 

A kéziratok benyújtásának határideje: 2023. november 30.


Formai követelmények

A kézirat minimum terjedelme: 20 000 karakter

A kézirat maximális terjedelme: 30 000 karakter

 

A kézirat külső formája

Minden oldalon 25 mm margó 

A cím és alá új sorban, középre szedve következik a szerző neve, munkahelye, székhelye 14-es betűmérettel, félkövér betűvel szedve:

Cím cím cím

Kutató Béla, Munkahely Egyetem, Város

A törzsszöveget 12-es Times New Roman CE betűtípussal, szimpla sorközzel kell írni.

fejezetcím: számozott, 12-es Times New Roman CE betűtípus, félkövér betű, pl.:

 1. Fejezet

1.1. Alfejezet

Kérjük, hogy kiemelésnél félkövér betűt alkalmazzanak.

Képeket, ábrákat, grafikonokat a dokumentumba beillesztve és külön fájlként is kérjük csatolni TIF vagy JPG formátumban. 

Táblázatok, ábrák, képek, diagramok feliratait azok alatt, középre rendezve helyezzük el 10-es betűméretben, álló betűvel, pl.: 

1.sz. ábra: Térkép a szakképzési centrumok megyénkénti megoszlásáról
Forrás: 

 

A bibliográfia

A szövegbeli hivatkozás a következő: (Kövecses 2010) vagy (Kövecses 2005: 43), több szerzős hivatkozás és/vagy több hivatkozás esetén: (Quinn−Holland 1987: 4; Padilla et al. 2007). A mondat végére kerülő szövegbeli hivatkozás esetén a mondatzáró írásjel a hivatkozás után áll.

 

A tételeket a tanulmány végén lévő bibliográfia oldja fel, melynek elnevezésére az Irodalom szót használjuk.

Ezek felépítése a következő: név, évszám, cím, hely, kiadó. Az oldalszámokat és több szerző esetén a szerzőket kérjük szóköz nélkül, nagy kötőjellel (–) elválasztani. 

A tételek sorrendjét az ábécé, egy néven belül a megjelenési sorrend határozza meg, elöl állnak a frissebb tételek. A második sort 1 cm-rel behúzzuk, a sorok között szimpla a térköz. 

 

 • könyv:

Juhász J.–Szőke I.–O. Nagy G.–Kovalovszky M. (szerk.) 1985. Magyar Értelmező Kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kövecses Z. 2005. A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Budapest: Typotex.

Kripke, S. A. 1980. Naming and Necessity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Lakoff, G.−Kövecses, Z. 1987. The cognitive model of anger inherent in American English. In: Holland, D.−Quinn, N. (eds.): Cultural Models in Language and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 195–221.

 

 • könyvfejezet:

Katona I. 1998. Líra. In: Voigt V. (szerk.): A magyar folklór. Budapest: Osiris Kiadó, 356−399.

Lakoff, G. 1993. The contemporary theory of metaphor. In: Ortony, A. (ed.): Metaphor and Thought (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 202–251.

 

 • folyóirat:

Langacker, R. W. 1993. Reference-point constructions. Cognitive Linguistics 4(1): 1–38.

Tolcsvai Nagy G. 1999. Térjelölés a magyar nyelvben. Magyar Nyelv 95: 154–165.

 

 • internetes dokumentum:

Ha a hivatkozott mű megjelent nyomtatásban, akkor a fentiek szerint kérjük hivatkozni.

Egyéb esetekben szerző, mű, bennfoglaló mű, link, letöltés ideje: 

Szigetvári P. 2012. A kirelejzumát. Nyelv és Tudomány. http://www.nyest.hu/hirek/a-kirelejzumat (letöltve: 2015.05.15.)

 

 • levéltári, kézirattári forráskiadványok:

Árpádkori új okmánytár I–XII. Közzé teszi Wenzel Gusztáv. Pest–Bp. 1860–1874. (a továbbiakban: ÁÚO), IV. 40.

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), P 21 Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, A Barkóczy család iratai, A család által rendezett iratok (a továbbiakban: P 21), Nr. 184.

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), O 56 Bírósági levéltárak, Kúriai levéltár, Királyi Kúria, Személyzeti, ügyviteli vegyes iratok 17241861. (a továbbiakban: O 56), 1/a cs.

A külföldi levéltári jelzetek esetében például: Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, (a továbbiakban: ÖStA FHKA) - a rövidítések között nincs vessző.

A DL és DF számokat (ha négynél több számból állnak, hármasával kérjük tagolni, s minden esetben pontot kell tenni a végére. Például: DL 4356., DL 56 789., DF 234 567. DL és DF-re történő hivatkozás esetén szükségtelen megadni az eredeti levéltári fondot és az azon belüli jelzetet („régi jelzet”).

Oldalszámok után minden esetben kérünk pontot tenni, ha felsorolásban szerepel, akkor is. Például: Cat. font. I. 207., 591., II. 1148., III. 2634.

 

 

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00