2022/2023. tanévben vagy azt követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetében

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) módosítása (2022. évi LIX tv.: Módtv5.) a kimeneti nyelvvizsga követelményekről és a szaknyelvi oktatás mintatantervekbe történő beépítéséről értelmében azon hallgatók számára, akik tanulmányaikat a 2022/2023-as tanévben vagy azt követően kezdték meg, Karunk kidolgozta a szakonkénti koncepciókat, melyekről kötelező jelleggel tájékozódjék minden érintett hallgató a lenti linkeken. 

A korábbi kimeneti nyelvvizsga követelménye továbbra is érvényben marad a nemzetközi tanulmányok alapszak mindkét tagozatán. 

A kimeneti nyelvvizsga követelménye az alábbi szakoknál megszűnik, ezzel párhuzamosan a kötelező szaknyelvi oktatás beépül a mintatantervekbe: Gyógypedagógia BA, Közösségszervezés BA, Szakoktató BA, Szociális munka BA, Szociálpedagógia BA, Szociológia BA, Tanító BA, Emberi erőforrás tanácsadó MA, Gyermekkultúra MA, Kulturális mediáció MA, Közösségi és civil tanulmányok MA.

A kötelező szaknyelvi oktatás mintatantervekbe történő beépítése szakok szerint: 

Gyógypedagógia BA

Közösségszervezés BA

Szakoktató BA

Szociális munka BA

Szociálpedagógia BA

Szociológia BA

Tanító BA

Emberi erőforrás tanácsadó MA

Gyermekkultúra MA

Kulturális mediáció MA

Közösségi és civil tanulmányok MA

VÁLLALATI IGAZOLÁS

WORK PLACEMENT CERTIFICATE

 

Minden hallgatónak - a nyelvvizsgával rendelkezőknek is - van lehetősége idegen nyelvű, szabadon választható tárgyak teljesítésére, illetve a magyar nyelvű kötelező tárgyakba is beépülnek idegen nyelvű tartalmak (pl: szakcikk feldolgozása, anyaggyűjtés dolgozatokhoz, projektekhez).

A hirdetmény közzétételének módosítási dátuma: 2024. március 25.

Kérjük, hogy figyeljék az oldalt az esetleges módosítások miatt.