Események

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék

„Mi tehát a jó? A dolgok ismerete. Mi a rossz? A tudatlanság. Az okos és tapasztalt ember mindent a körülmények szerint fog elvetni, vagy választani, de attól sem fél, amit elvet, s azon sem csodálkozik, amit kiválaszt, ha valóban nagy és győzhetetlen a lelke.

… Amennyire csak tudsz, vonulj vissza önmagadba és csak azokkal társalogj, akik téged jobbá akarnak tenni. Azokat bocsásd magadhoz, akiket te jobbá tudsz tenni. Az ilyesmi kölcsönösen történik, s az emberek miközben tanítanak, maguk is tanulnak.”

Seneca leveleiből

 

Szeretettel köszöntjük az Olvasót a Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék honlapján. Seneca intelmeit megfogadva közös elmélkedésre és munkálkodásra hívunk minden érdeklődőt, jelenlegi és jövőbeli hallgatót. Az pedig különösen nagy öröm számunkra, ha korábbi hallgatóink is kapcsolatban maradnak velünk, hallunk sikereikről, és megtiszteltetés, ha tanácsot kérnek tőlünk.

Tanszékünkön 13 tudományosan minősített oktató, továbbá egy fő igazgatási ügyintéző dolgozik. Csapatunk oktatói a pedagógia és a társadalomtudomány számos területén tevékenykednek. Kutatási témáinkat, végzettségünket, oktatott tárgyainkat sorolva bátran illethetjük tanszékünket a multidiszciplináris jelzővel: bölcsészet, neveléstudomány, közgazdaságtan, történettudomány, filozófia, nyelvtudomány, irodalomtudomány, germanisztika, angolszász és neolatin kultúrakutatás, szlavisztika, kommunikációelmélet és terminológia.

Ez így van rendjén, mert tanszékünk gondozza a Nemzetközi Tanulmányok (NT) alapszakot és a tanítóképzésen belül az Angol, valamint a Német Választott Műveltségterületeket (VMT). Szakjaink képzési terve, tematikája és módszertana megköveteli a sokoldalúságot. Tanulmányaik során hallgatóink megismerkednek a fenti tudományterületekkel, és más tanszékek tantárgyainak kereteiben gazdasági, pedagógiai, pszichológiai, politológiai, jogi, statisztikai, informatikai képzésben is részesülnek. A szakmai tudás és tárgyi információk átadása mellett kiemelt figyelmet fordítunk a személyiségfejlesztésre. Sokoldalú és a világra nyitott végzőseink jó esélyekkel foghatnak hozzá szakmai karrierjük és egzisztenciájuk felépítéséhez. Sok hallgatónk vesz részt külföldi ösztöndíjprogramokban, diáktalálkozókon, szakmai gyakorlatokon, és ebből gyakran lesz szakdolgozati vagy tudományos diákköri téma is.

Hallgatóink hasznos tartalmakat és célravezető módszertant várnak tőlünk. Hogyan tudjuk ezeket hatékonyan és eredményesen közvetíteni? Az ismeretek átadásának huszonegyedik századi aranyszabályát Garr Reynolds fogalmazta meg, a success szóból: simplicity, unexpectedness, concreteness, credibility, emotions, stories. Igaza lehet. Bizonyára jót vitatkozna az ókori bölcs és a modern prezentációs technika guruja, ha nem választaná el őket jó kétezer év. És sok mindenben egyet is értenének

A közös munka reményében búcsúzunk ismét egy Senecának tulajdonított idézettel:

Tudnod kell, melyik kikötő felé tartasz, mielőtt be akarnád fogni a jó szelet, mely odarepít.

Jó keresgélést kívánunk!