XXV. Apáczai-napok Tudományos Konferencia

A múltból táplálkozó jövő – hagyomány és fejlődés

 

Győr, 2021.11.04. ­9.00 - 17.00 óra

Széchenyi István Egyetem

Apáczai Csere János Kar

 

 „… aki jó kalauzokat választ, az nem egykönnyen térhet le a helyes útról,
csak állhatatos elhatározással kövesse őket”

Apáczai Csere János

 

A XXV.  Apáczai-napok Tudományos Konferencia keretében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2021. november 4-én várjuk a résztvevőket a neveléstudomány, tanító- és tanárképzés, gyógypedagógia, szociológia és szociális tanulmányok, a nyelvtudomány és kommunikáció, a bölcsészettudomány, az andragógia, a közművelődés, illetve a humánerőforrás-fejlesztés és tanácsadás, valamint a természettudomány területén.

A plenáris előadások témáját két jeles évforduló ihlette. Egyrészt V. István király 750 esztendővel ezelőtt adományozott városi rangot Győrnek, mely kiváltság hosszú évszázadokon átívelő lendületet biztosított a település fejlődéséhez, gazdasága és társadalma erősödéséhez. Másrészt 230 esztendeje született Széchenyi István, a városunkhoz és megyénkhez több szálon kötődő államférfi, aki eszméi, reformjai és gyakorlati tevékenysége által nagyban hozzájárult a modern Magyarország megteremtéséhez. Ezen emlékek továbbörökítése nemcsak a múlt megőrzése céljából fontos, hanem a gyorsan és folyton változó világunkban kiváló példaként szolgálhat a humán- és társadalomtudományok, valamint a pedagógia eszköztárának megújításában és jövőképének formálásában.

 

A rendezvény támogatói

 

 

...

A konferencia helyszíne:

Plenáris ülés: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar főépület Dr. Barsi Ernő terme (Győr, Liszt F. u. 42. II. emelet),

Szekcióülések: Apáczai Csere János Kar főépület tantermei (Győr, Liszt Ferenc u. 42.).

 

A konferencia Tudományos bizottságának tagjai:

 • Prof. Dr. Ablonczyné Mihályka Lívia, egyetemi tanár
 • Dr. Baranyiné Dr. habil. Kóczy Judit, egyetemi docens
 • Dr. Benyák Anikó, egyetemi docens
 • Dr. habil. Csizmadia Zoltán, egyetemi docens (konferencia elnöke)
 • Dr. Halbritter András, egyetemi docens
 • Dr. Horváth Csaba Sándor, egyetemi docens
 • Dr. Horváth Nóra, egyetemi docens
 • Kövecsesné Dr. Gősi Viktória, egyetemi docens
 • Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, egyetemi docens
 • Dr. Pongrácz Attila, egyetemi docens
 • Dr. habil. Szretykó György, egyetemi docens
 • Dr. habil. Szunyogh László, egyetemi docens
 • Dr. Tompos Anikó, egyetemi docens
 • Dr. Tóth Péter, egyetemi docens
 • Dr. Varga Balázs, egyetemi docens
 • Dr. Vehrer Adél, egyetemi docens
 • Dr. Verebélyi Gabriella, egyetemi adjunktus

 

Szervezőbizottság

 • Szekeres Beáta, szervező titkár
 • Kurja Éva, szervező titkár
 • Nemes Zsolt, kiadványok, informatika-technika
 • Borbély Károly, arculat-design

 

A konferencia honlapja:

https://ak.sze.hu/xxv-apaczai-napok-tudomanyos-konferencia

 

Regisztrációs link

https://ak.sze.hu/xxv-apaczai-napok-tudomanyos-konferencia-regisztracio

 

Információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Apáczai-napok Szervezőbizottsága

Győr, 9022 Liszt Ferenc utca 42.

Szekeres Beáta, szervező titkár

e-mail: apaczai.konferencia@sze.hu

Telefon: +36 96 516 738


Program

09:00 - 09:30 óra REGISZTRÁCIÓ

Helyszín: Karrier-tér, fszt. (Győr, Liszt Ferenc u. 42.)

09:30 -11:30 óra PLENÁRIS ÜLÉS

Helyszín: Dr. Barsi Ernő Terem, 2. emelet

Plenáris ülés moderátorai: Dr. Varga Balázs - Dr. Horváth Csaba Sándor

 

Köszöntők:

Dr. Pongrácz Attila, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, dékán

Széchenyi Tímea, Gróf Széchenyi Család Alapítvány, elnök

 

Plenáris előadók

Dr. Nagy Szabolcs, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, igazgatóhelyettes
Tűzkeresztség Győrnél - Gróf Széchenyi István katonai pályája

Dr. Horváth József, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, igazgatóhelyettes:
Győr művelődése a 17-18. században

Dr. Honvári János, Széchenyi István Egyetem, nyugalmazott egyetemi docens
Az iparváros, ahol a gyárak füstje már nem takarja el a kultúrát

 

11:00-12:00 óra
Kiállítás megnyitó a Karon dolgozó képzőművész oktatók alkotásaiból. Helyszín: Cziráki Kiállító tér, 2. emelet (folyosó)

Az Apáczai szobor koszorúzása. Helyszín: Apáczai Kar udvara.

12:00-13:00 óra Ebédszünet

Helyszín: TÉKA Étterem a kar épületén belül

13:00-14:30 óra SZEKCIÓÜLÉSEK I. (Győr, Liszt Ferenc u. 42.)

14:30-14:45 óra Kávészünet

14:45-16:00 óra SZEKCIÓÜLÉSEK II. (Győr, Liszt Ferenc u. 42.)

16:15-17:00 óra KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ZÁRÁSA

A szekcióvezetők rövid összefoglaló beszámolói és a konferencia tapasztalatainak összegzése.


Fontosabb határidők:

Az online regisztráció határideje: 2021. szeptember 15.

A szekcióelőadás befogadása esetén a regisztrációs díj befizetésének határideje: 2021. október 25.

A kéziratok benyújtásának határideje: 2021. december 1.

 

 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk:

A konferenciára szekcióelőadással lehet jelentkezni, amelynek időtartama 10 perc, ezt 5 perc vita követi. A szekciókba várunk oktatókat, kutatókat és PhD-hallgatókat a társintézményekből és a határon túli egyetemekről, kutatóintézetekből. A konferenciára tudományos tárgyú és módszertanú, önálló, új kutatási eredményeket tartalmazó előadásokat lehet benyújtani.

Az előadás befogadásának feltétele az alábbi követelményeknek megfelelő absztrakt beküldése:

 • minimum 500, maximum 800 leütés (karakter)
 • személytelen stílus
 • tanulmány célja, kérdésfelvetései, hipotézisei
 • az alkalmazott módszertan rövid ismertetése
 • a legfontosabb eredmények bemutatása
 • 5 db kulcsszó

A konferencia végleges szekciói a beérkezett absztraktok alapján lesznek kialakítva a szekcióvezetők ajánlásai alapján. A befogadásról vagy elutasításról minden jelentkezőt értesítünk a regisztráció során megadott e-mail címen.


Regisztrációs link

https://ak.sze.hu/xxv-apaczai-napok-tudomanyos-konferencia-regisztracio

 

A jelentkezés határideje: 2021. szeptember 15.

A konferencia végleges programjáról, a gyakorlati tudnivalókról elektronikus körlevélben tájékoztatjuk a regisztrált résztvevőket, illetve a konferencia honlapján frissítjük az információkat.

 

Regisztrációs díj

A konferencia regisztrációs díja 15.000 Ft. A regisztrációs díj magában foglalja az ebédet, a kávét és a frissítőket, a konferencia kiadványait, valamint a konferenciakötetben való megjelenés lehetőségét (ISBN számmal ellátott, lektorált, elektronikus tanulmánykötet).

Az alap vagy mesterszakos képzésen részt vevő nappalis vagy levelező hallgatók esetében a regisztrációs díj 7.500 Ft.

A Széchenyi István Egyetem dolgozóinak és hallgatónak ingyenes a részvétel.

 

A regisztrációs díj befizetésének határideje: 2021. október 25.

A regisztrációs díj befizetésével kapcsolatos részletes információk egy későbbi levélben lesznek megküldve.

A számlaigényt az elektronikus jelentkezési lapon a megfelelő helyen kérjük jelezni.

 

A konferencia szekciói az alábbi tudományterületek alapján lesznek kialakítva:

 

Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék

 1. Emberierőforrás-fejlesztés és tanácsadás
 2. Bölcsészettudomány, filozófia
 3. Közösség és érték

Gyógypedagógia Tanszék

 1. Gyógypedagógia, logopédia

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék

 1. Kommunikáció, nyelvtudomány
 2. Nemzetközi tanulmányok

Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

 1. Szociológia, szociális tanulmányok
 2. Közösségszervezés- és fejlesztés

Tanár- és Tanítóképző Tanszék

 1. Pedagógia, neveléstudomány

Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszék

 1. Természettudományok

 

 1. Hallgatói szekció

A szekció ismertetője: A szekcióba karunk nappali és levelező tagozatos hallgatóit várjuk, a bölcsészet- és társadalomtudomány területén végzett kutatásuk vagy kutatási tervük bemutatása céljából

Előadással és tanulmánnyal a fenti tudományterületekre lehet jelentkezni a regisztrációs felületen. A végleges szekciók a regisztrációk alapján lesznek kialakítva. 


A kéziratok megjelentetésével kapcsolatos információk

A befogadott tanulmányok az Apáczai Csere János Kar által kiadott, lektorált, ISBN számmal ellátott elektronikus konferenciakötetben fognak megjelenni.

Befogadási feltételek

A benyújtott kéziratokat a lektori vélemények alapján a) vagy a megírt formában jelentetjük meg, b) vagy átírásra (kiegészítésre, rövidítésre, átstrukturálásra stb.) visszaküldjük, c) vagy elutasítjuk.

A tanulmány befogadásának feltételei:

 • a tanulmány a konferencián elhangzott témában, az előzetes absztraktban is jelzett tartalomról szól;
 • empirikus (esetleg elméleti) tanulmány;
 • a tanulmány a „bevezetés, szakirodalmi áttekintés, módszertan, eredmények, következtetések” felépítésben jelenik meg;
 • a tanulmány címe tükrözi annak tartalmát;
 • a témát elhelyezi a nemzetközi és a magyar szakirodalomban;
 • szerepel kutatási kérdés, és a tanulmány azt válaszolja meg;
 • világosan le van írva a kutatás módszertana (pl. résztvevők vagy szövegek, elemzés módszere, mérőeszközök);
 • összefoglalja a főbb eredményeket (a kutatási kérdések tükrében, illetve a korábbi szakirodalommal összevetve);
 • utal a kutatás eredményeinek alkalmazhatóságára, hasznára;
 • formailag megfelel a szerkesztési útmutatónak.

Amennyiben a beküldött kézirat nem felel meg a fenti feltételeknek, elutasításra kerül.

A kéziratok benyújtásának határideje: 2021. december 1.


Formai követelmények

A kézirat minimum terjedelme: 20 000 karakter

A kézirat maximális terjedelme: 30 000 karakter

 

A kézirat külső formája

Minden oldalon 25 mm margó

A cím és alá új sorban, középre szedve következik a szerző neve, munkahelye, székhelye 14-es betűmérettel, félkövér betűvel szedve:

Cím cím cím

Kutató Béla, Munkahely Egyetem, Város

A törzsszöveget 12-es Times New Roman CE betűtípussal, szimpla sorközzel kell írni.

fejezetcím: számozott, 12-es Times New Roman CE betűtípus, félkövér betű, pl.:

 1. Fejezet

1.1. Alfejezet

Kérjük, hogy kiemelésnél félkövér betűt alkalmazzanak.

Képeket, ábrákat, grafikonokat a dokumentumba beillesztve és külön fájlként is kérjük csatolni TIF vagy JPG formátumban.

Táblázatok, ábrák, képek, diagramok feliratait azok alatt, középre rendezve helyezzük el 10-es betűméretben, álló betűvel, pl.: 

 1. sz. ábra: Térkép a szakképzési centrumok megyénkénti megoszlásáról

Forrás:

 

A bibliográfia

A szövegbeli hivatkozás a következő: (Kövecses 2010) vagy (Kövecses 2005: 43), több szerzős hivatkozás és/vagy több hivatkozás esetén: (Quinn−Holland 1987: 4; Padilla et al. 2007). A mondat végére kerülő szövegbeli hivatkozás esetén a mondatzáró írásjel a hivatkozás után áll.

 

A tételeket a tanulmány végén lévő bibliográfia oldja fel, melynek elnevezésére az Irodalom szót használjuk.

Ezek felépítése a következő: név, évszám, cím, hely, kiadó. Az oldalszámokat és több szerző esetén a szerzőket kérjük szóköz nélkül, nagy kötőjellel (–) elválasztani.

A tételek sorrendjét az ábécé, egy néven belül a megjelenési sorrend határozza meg, elöl állnak a frissebb tételek. A második sort 1 cm-rel behúzzuk, a sorok között szimpla a térköz.

 

 • könyv:

Juhász J.–Szőke I.–O. Nagy G.–Kovalovszky M. (szerk.) 1985. Magyar Értelmező Kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kövecses Z. 2005. A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Budapest: Typotex.

Kripke, S. A. 1980. Naming and Necessity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Lakoff, G.−Kövecses, Z. 1987. The cognitive model of anger inherent in American English. In: Holland, D.−Quinn, N. (eds.): Cultural Models in Language and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 195–221.

 

 • könyvfejezet:

Katona I. 1998. Líra. In: Voigt V. (szerk.): A magyar folklór. Budapest: Osiris Kiadó, 356−399.

Lakoff, G. 1993. The contemporary theory of metaphor. In: Ortony, A. (ed.): Metaphor and Thought (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 202–251.

 

 • folyóirat:

Langacker, R. W. 1993. Reference-point constructions. Cognitive Linguistics 4(1): 1–38.

Tolcsvai Nagy G. 1999. Térjelölés a magyar nyelvben. Magyar Nyelv 95: 154–165.

 

 • internetes dokumentum:

Ha a hivatkozott mű megjelent nyomtatásban, akkor a fentiek szerint kérjük hivatkozni.

Egyéb esetekben szerző, mű, bennfoglaló mű, link, letöltés ideje:

Szigetvári P. 2012. A kirelejzumát. Nyelv és Tudomány. http://www.nyest.hu/hirek/a-kirelejzumat (letöltve: 2015.05.15.)

 

 • levéltári, kézirattári forráskiadványok:

Árpádkori új okmánytár I–XII. Közzé teszi Wenzel Gusztáv. Pest–Bp. 1860–1874. (a továbbiakban: ÁÚO), IV. 40.

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), P 21 Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, A Barkóczy család iratai, A család által rendezett iratok (a továbbiakban: P 21), Nr. 184.

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), O 56 Bírósági levéltárak, Kúriai levéltár, Királyi Kúria, Személyzeti, ügyviteli vegyes iratok 17241861. (a továbbiakban: O 56), 1/a cs.

A külföldi levéltári jelzetek esetében például: Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, (a továbbiakban: ÖStA FHKA) - a rövidítések között nincs vessző.

A DL és DF számokat (ha négynél több számból állnak, hármasával kérjük tagolni, s minden esetben pontot kell tenni a végére. Például: DL 4356., DL 56 789., DF 234 567. DL és DF-re történő hivatkozás esetén szükségtelen megadni az eredeti levéltári fondot és az azon belüli jelzetet („régi jelzet”).

Oldalszámok után minden esetben kérünk pontot tenni, ha felsorolásban szerepel, akkor is. Például: Cat. font. I. 207., 591., II. 1148., III. 2634.

 

Események

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Gólyahét 2021 2021. szeptember 1. - 2021. szeptember 5.
Tanévnyitó ünnepség (oktatás szünet 12:00-ig) 2021. szeptember 6. 10:00 - 11:00