XXII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia - Felhívás

Pedagógusképzés, oktatás a Kárpát-medencében, társadalmi kontextusok

 

XXII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia

240 éves a győri tanítóképzés - 1778-2018

 

2018.11.15. Győr

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

„… aki jó kalauzokat választ, az nem egykönnyen térhet le a helyes útról, csak állhatatos elhatározással kövesse őket”

Apáczai Csere János

 

 Preambulum

 

A XXII.  Apáczai-napok tudományos konferencia keretében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2018. november 15-én várjuk a résztvevőket a neveléstudomány, gyógypedagógia, a szociológia és szociális tanulmányok, a nyelvtudomány és kommunikáció, a természettudomány, a bölcsészettudomány, az andragógia, valamint a közművelődés, illetve a humánerőforrás-fejlesztés és tanácsadás területén. Az előadások kiemelt fókusza a konferencia címében is jelzett Kárpát-medencei oktatási és kutatási együttműködések, intézményi hálózatok, társadalmi és humánerőforrás-jellemzők és folyamatok vizsgálata.

 

A rendezvényen megemlékezünk az idén 240 éves győri tanítóképzés történetéről és sikereiről is. 1778. július 1-jén nyílt meg a Ratio Educationis rendelkezései alapján Győr város Nemzeti Iskolájában a történelmi Magyarország második mesterképző tanfolyama. 1847 októberében önálló intézményként, önálló testülettel folytatta a Mesterképző Intézet a tanítók képzését, továbbképzését. Az önálló katolikus mesterképzőben a tanítás időtartama két év lett. 1875. október 20-án megnyílt az Állami Tanítónőképezde, Trefort Ágoston kultuszminiszter rendelete alapján. A négyéves tantervű tanítóképzés Győrött 1893-ban kezdődött. Az 1938. évi XIII. és XIV. tc. alapján a győri tanítóképző is átszerveződött négyéves líceummá és kétéves tanítóképző akadémiává. Az 1948. XXXIII. tc. az intézményeket államosította, és az intézmény pedagógiai gimnáziummá alakult.

A Felsőfokú Tanítóképző Intézet 1959. szeptember 14-én kezdte meg működését, amely1975-től a felsőfokú tanítóképző főiskola lett.  A tanítóképző intézetek főiskolai rangra emelése fordulópont volt a hazai pedagógusképzés történetében. 1978-ban, a győri tanítóképzés 200. évfordulóján a főiskola felvette a tudós pedagógus, iskolaszervező Apáczai Csere János nevét. 1990-től a főiskola életében jelentős tartalmi és szerkezeti változások kezdődtek. 1997 tavaszán megtörtént a felsőoktatásról szóló törvény értelmében az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola kiváló minősítésű akkreditációja. Az 1999/2000. tanévben – az Országgyűlés döntése értelmében – az intézmény integrációjára kerül sor a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karaként. 2015 szeptemberében a felsőoktatásért felelős államtitkárság bejelentette, hogy 2016. január 1-jétől a Kar a győri Széchenyi István Egyetem részeként működik tovább.

 

Az 1778 óta eltelt 240 év gerincét az a humánerőforrás-fejlesztési tevékenység jelentette, amely alapvetően a tanítóképzésben testesült meg. A 21. század elejére ugyanakkor egy dinamikusan fejlődő, a pedagógus képzési területen túl mind a társadalom-, mind pedig a bölcsészettudományi diszciplínák felé nyitó alap- és mesterképzési kínálat jellemzi a Kart, amelynek szellemi hatósugara a szűkebb régión túl az egész Kárpát-medencére irányul.

 

 

Időpont:

 

Győr, 2018. november 15. csütörtök 10.00 – 18.00 óra

 

 

A konferencia helyszínei:

 

A plenáris ülések helyszíne a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar I. számú épület Dr. Barsi Ernő terme (Győr, Liszt F. u. 42.), a szekcióülések helyszíne az I. számú épület tantermei (Győr, Liszt Ferenc u. 42.).

 

 

Tervezett program

 

09.00-09.50 óra REGISZTRÁCIÓ

Helyszín: Karrier-tér, fszt. (Győr, Liszt Ferenc u. 42.)

 

10.00 óra PLENÁRIS ÜLÉS

Helyszín: Dr. Barsi Ernő Terem, 2. emelet

 

10.00-10.15 óra KÖSZÖNTŐK

 

10.15-11.30 óra PLENÁRIS ELŐADÁSOK

Szervezés alatt az alábbi témakörben: a pedagógusképzés és az oktatás múltja, jelene és jövőbeli perspektívái a Kárpát-medencében

11.30-12.00 óra Kiállítás megnyitó a Karon dolgozó képzőművész oktatók alkotásaiból

Helyszín: Cziráki Kiállító tér, 2. emelet (folyosó)

 

12.00-13.30 óra Ebédszünet

Helyszín: Dékáni Hivatal előtti fogadótér

 

13.00 – 18.00 óra SZIMPÓZIUM Kárpát-medence pedagógusképzésének jelene és lehetőségei

Helyszín: Dr. Barsi Ernő Terem, 2. emelet

 

13.30-15.30 óra SZEKCIÓÜLÉSEK I. (Győr, Liszt Ferenc u. 42.)

 

15.30-16.00 óra Kávészünet

 

16.00-18.00 óra SZEKCIÓÜLÉSEK II. (Győr, Liszt Ferenc u. 42.)

 

 

 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk:

 

A konferenciára szekcióelőadással lehet jelentkezni, amelynek időtartama 15 perc, ezt 5 perc vita követ.

A konferencia végleges szekciói a beérkezett absztraktok alapján később lesznek kialakítva.

Jelentkezni az alábbi szakterületek/tudományterületekhez kapcsolódó szekciókba lehet.

 

A konferencia szakterületi/tudományági alapú tervezett szekciói:

 

  1. Pedagógia, neveléstudomány
  2. Gyógypedagógia, logopédia
  3. Kommunikáció, nyelvtudomány
  4. Nemzetközi tanulmányok
  5. Bölcsészettudomány
  6. Emberierőforrás-fejlesztés és tanácsadás
  7. Szociális tanulmányok, szociológia
  8. Közösségi és civil tanulmányok
  9. Természettudomány

 

A jelentkezés határideje: 2018. október 15.

A konferencián való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.

Korlátozott létszámban áll módunkban befogadni szekcióelőadásokat (90 fő), így a jelentkezési határidő, továbbá a téma felhíváshoz, illetve a szekciók szakterületi/tudományági profiljához kapcsolódó relevanciája alapján döntünk a jelentkezés befogadásáról.

 

Regisztrációs link

https://ak.sze.hu/xxii-apaczai-napok-2018

 

A konferencia teljes programjáról, a gyakorlati tudnivalókról, valamint a publikáció formai követelményeiről elektronikus körlevélben tájékoztatjuk a regisztrált résztvevőket legkésőbb 2018. november 1-ig.

 

 

Információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

 

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Apáczai-napok Szervezőbizottsága

Győr, 9022 Liszt Ferenc utca 42.

Szekeres Beáta szervező titkár

e-mail: apaczai.konferencia@sze.hu

Telefon: +36 96 516 738

 

Pályázat címe: Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen

Pályázati azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00016

 

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00