XXII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia - Felhívás

Pedagógusképzés, oktatás a Kárpát-medencében, társadalmi kontextusok

 

XXII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia

240 éves a győri tanítóképzés - 1778-2018

 

2018.11.15. Győr

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Programfüzet

Absztraktfüzet 

Fotók

 

 

„… aki jó kalauzokat választ, az nem egykönnyen térhet le a helyes útról, csak állhatatos elhatározással kövesse őket”

Apáczai Csere János

 

 Preambulum

 

A XXII.  Apáczai-napok tudományos konferencia keretében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2018. november 15-én várjuk a résztvevőket a neveléstudomány, gyógypedagógia, a szociológia és szociális tanulmányok, a nyelvtudomány és kommunikáció, a természettudomány, a bölcsészettudomány, az andragógia, valamint a közművelődés, illetve a humánerőforrás-fejlesztés és tanácsadás területén. Az előadások kiemelt fókusza a konferencia címében is jelzett Kárpát-medencei oktatási és kutatási együttműködések, intézményi hálózatok, társadalmi és humánerőforrás-jellemzők és folyamatok vizsgálata.

 

A rendezvényen megemlékezünk az idén 240 éves győri tanítóképzés történetéről és sikereiről is. 1778. július 1-jén nyílt meg a Ratio Educationis rendelkezései alapján Győr város Nemzeti Iskolájában a történelmi Magyarország második mesterképző tanfolyama. 1847 októberében önálló intézményként, önálló testülettel folytatta a Mesterképző Intézet a tanítók képzését, továbbképzését. Az önálló katolikus mesterképzőben a tanítás időtartama két év lett. 1875. október 20-án megnyílt az Állami Tanítónőképezde, Trefort Ágoston kultuszminiszter rendelete alapján. A négyéves tantervű tanítóképzés Győrött 1893-ban kezdődött. Az 1938. évi XIII. és XIV. tc. alapján a győri tanítóképző is átszerveződött négyéves líceummá és kétéves tanítóképző akadémiává. Az 1948. XXXIII. tc. az intézményeket államosította, és az intézmény pedagógiai gimnáziummá alakult.

A Felsőfokú Tanítóképző Intézet 1959. szeptember 14-én kezdte meg működését, amely1975-től a felsőfokú tanítóképző főiskola lett.  A tanítóképző intézetek főiskolai rangra emelése fordulópont volt a hazai pedagógusképzés történetében. 1978-ban, a győri tanítóképzés 200. évfordulóján a főiskola felvette a tudós pedagógus, iskolaszervező Apáczai Csere János nevét. 1990-től a főiskola életében jelentős tartalmi és szerkezeti változások kezdődtek. 1997 tavaszán megtörtént a felsőoktatásról szóló törvény értelmében az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola kiváló minősítésű akkreditációja. Az 1999/2000. tanévben – az Országgyűlés döntése értelmében – az intézmény integrációjára kerül sor a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karaként. 2015 szeptemberében a felsőoktatásért felelős államtitkárság bejelentette, hogy 2016. január 1-jétől a Kar a győri Széchenyi István Egyetem részeként működik tovább.

 

Az 1778 óta eltelt 240 év gerincét az a humánerőforrás-fejlesztési tevékenység jelentette, amely alapvetően a tanítóképzésben testesült meg. A 21. század elejére ugyanakkor egy dinamikusan fejlődő, a pedagógus képzési területen túl mind a társadalom-, mind pedig a bölcsészettudományi diszciplínák felé nyitó alap- és mesterképzési kínálat jellemzi a Kart, amelynek szellemi hatósugara a szűkebb régión túl az egész Kárpát-medencére irányul.

 

 

Időpont:

Győr, 2018. november 15. csütörtök 10.00 – 18.00 óra

 

 A konferencia helyszínei:

 A plenáris ülések helyszíne a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar I. számú épület Dr. Barsi Ernő terme (Győr, Liszt F. u. 42.), a szekcióülések helyszíne az I. számú épület tantermei (Győr, Liszt Ferenc u. 42.).

 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk:

 A konferenciára szekcióelőadással lehet jelentkezni, amelynek időtartama 15 perc, ezt 5 perc vita követ.

A konferencia végleges szekciói a beérkezett absztraktok alapján később lesznek kialakítva.

Jelentkezni az alábbi szakterületek/tudományterületekhez kapcsolódó szekciókba lehet.

 

A konferencia szakterületi/tudományági alapú tervezett szekciói: 

  1. Pedagógia, neveléstudomány
  2. Gyógypedagógia, logopédia
  3. Kommunikáció, nyelvtudomány
  4. Nemzetközi tanulmányok
  5. Bölcsészettudomány
  6. Emberierőforrás-fejlesztés és tanácsadás
  7. Szociális tanulmányok, szociológia
  8. Közösségi és civil tanulmányok
  9. Természettudomány

 

A jelentkezés határideje: 2018. október 15.

A konferencián való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.

Korlátozott létszámban áll módunkban befogadni szekcióelőadásokat (90 fő), így a jelentkezési határidő, továbbá a téma felhíváshoz, illetve a szekciók szakterületi/tudományági profiljához kapcsolódó relevanciája alapján döntünk a jelentkezés befogadásáról.

 

Regisztrációs link

https://ak.sze.hu/xxii-apaczai-napok-2018

 

A konferencia teljes programjáról, a gyakorlati tudnivalókról, valamint a publikáció formai követelményeiről elektronikus körlevélben tájékoztatjuk a regisztrált résztvevőket legkésőbb 2018. november 1-ig.

  

Információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Apáczai-napok Szervezőbizottsága

Győr, 9022 Liszt Ferenc utca 42.

Szekeres Beáta szervező titkár

e-mail: apaczai.konferencia@sze.hu

Telefon: +36 96 516 738

 

Pályázat címe: Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen

Pályázati azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00016

 

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00