Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00

Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszék

A tanszék története

A főiskola megalakulásakor, 1978-ban már megjelent a Matematika és Természettudományi Tanszék is. A matematika, a természetismereti tárgyak, informatika és technika oktatása a tanítóképzés legnagyobb szelete, ennek megfelelően a munkatársak létszáma is tízen felül volt. Első vezetője: 1978-1990-ig Juhász István. († 2007.)

Ebben a munkakörben Náfrádi Ferenc követte, 1990-1996-ig, majd dr. Csóka Géza 2011. decemberig. 2012. januártól Dr. Szabó Péter egyetemi docens úr lett a megbízott intézetigazgató.

A tanszék szerteágazó oktatási tevékenységével, a munkatársak tudományos és közéleti szerepvállalása révén meghatározó tényezővé vált a főiskolai oktatásban és elismert tényező Győr városában és a régióban.

A gazdasági megszorítások, új szakok megjelenése miatt az addig négy fővel működő technika csoport 1995-ben megszűnt, a tanszék létszáma kilencre csökkent.

A hallgatói létszám növekedését nem követte az oktatói létszám, a 2005 óta nyugdíjba ment három oktató helyébe csak egyet lehetett fölvenni. A tanító szakos hallgatók létszáma a 90-es években nagyon megnőtt, a 2005 óta tartó gyors fogyás miatt a tanszék óráinak többségét már más szakokon, főleg a szálloda – turizmus szakon tartja.

Az alakulástól 2012-ig nyugdíjba ment kollégáink:

 Juhász István , Dr. Pápay Péter, Dr. Csóka Géza (matematika)

Adorján Gyula, Gesztesi Rajmund († 2002.), Szatmári László, Vadász Éva (technika)

Dr. Borvendég Márta, Dr. Jámbor Balázs (természettudományok)

Zábrádi Antal (informatika, matematika)

A tanszék főállású oktatói a 2016-os évben, az oktatott tudományterületek:

Dr. Cseh Sándor főiskolai tanár, PhD: statisztika, operációkutatás, matematika

Dr. Halbritter András Albert dékánhelyettes, adjunktus: mikrobiológia, ökológia, környezetism. ttp., természet- és környezetkultúra, környezetgazdaságtan

Náfrádi Ferenc főiskolai docens: informatika, analízis, valószínűségszámítás, matematika

Petz Tiborné tanársegéd: matematika, statisztika, tantárgypedagógia, valószínűségszámítás

Dr. Szabó Péter dékán, egyetemi docens, PhD: biológia, földrajz, ökoturizmus

Több óraadó kolléga segítette az oktatást az elmúlt években:

 Dr. Borvendég Márta ny. főiskolai docens: biológia, földrajz

Dr. Csóka Géza ny. főiskolai tanár: matematika

Dr. Gyurkovics Bence: sakkpedagógia

Molnár Zsolt középiskolai tanár: biológia, környezetvédelem