PhD Konferencia az Apáczain

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

PhD konferencia

2016. február 16.

Nyelvtudomány, nyelvpedagógia szekció

Absztraktok

Elnök:    Görcsné dr. Muzsai Viktória intézetigazgató egyetemi docens

Ülnök:   Dőryné Dr. Zábrádi Orsolya adjunktus, Ablonczyné Dr. habil Mihályka Lívia egyetemi docens             

Terem:                   I./Kari tanácsterem

Időpont:               16.00 óra

No

Név

Doktori Iskola

Téma

1

Vass Éva Tünde

Pécsi Tudományegyetem BTK Irodalomtudományi D.I.

A győri színjátszás története

2

Sütő Csaba András

Pécsi Tudományegyetem BTK Bölcsészettudományi D. I.

Szöveg és kép dialógusa Turczi István reprezentatív könyv(műv)eiben

3

Sipos Judit

„Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs

Az interkulturalizmus mint esély

Interkulturális szenzitivitás, attitűdök vizsgálata

Kérdőíves/interjú módszerrel történő vizsgálat a hazai pedagógusképzésben részt vevő hallgatók körében

4

Kis Zita Margit

 

Neveléstudományi Doktori Iskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

Kompetenciafejlesztő kihívások a felsőoktatásban

 

Neveléstudomány, Szociológiatudomány és Pszichológiatudomány szekció

Absztraktok

Elnök:    Dr. Poór Zoltán intézetigazgató, egyetemi docens

Ülnök:   Dr. Jászi Éva egyetemi docens, Dr. Mészáros Attila egyetemi docens, Dr. Szakály Zsolt egyetemi docens

Terem:                  I./122

Időpont:                        16.00 óra

No.

Név

Doktori Iskola

Téma

1

Lampert Bálint

NymE Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi DI

„Ember a természetben” műveltségterület curriculum tervezése

 

2

Palasicsné Szövényi Piroska

Pszichológiai Doktori Iskola, Szociálpszichológia Program

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs

A kiégési szindróma narratív pszichológiai megközelítésben

 

3

Verebélyi Gabriella

 „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs

A tanulásban akadályozott tanulók helyesírásának fejlődése

 

4

Petz Tiborné

Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola

Kompetenciaalapú matematikaoktatás megvalósulása és kritikus pontjai a tanítóképzésben

5

Szabóné Pongrácz Petra

„Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs

A tanulásban akadályozott fiatalok jövőképe

 

Turizmus, Vendéglátás, Közgazdaságtudományok szekció

Absztraktok

Elnök:    Dr. Ercsey Ida intézetigazgató, főiskolai docens

Ülnök:   Dr. Vajda Katalin tanársegéd, Kocsisné Dr. Andrásik Ágota adjunktus

Terem:                  IV/C101

Időpont:               16.00 óra

No

Név

Doktori Iskola

Téma

1

Albert Tóth Attila

 

Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Turisztikai területfejlesztés a szállodaipar fejlődésének tükrében

2

Orbán Dezső

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Széchenyi István DI                                        

A turizmus alakulása Magyarországon

3

Kőmíves Csaba

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Széchenyi István DI

Az emberi erőforrás menedzsment fejlesztési lehetőségei a vendéglátásban

4

Printz-Markó Erzsébet

Széchenyi István Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Széchenyi István DI         

 

Innováció Nyugat-Dunántúl egészségturizmusában

(A klaszter, mint az egészségturizmus fejlődésének lehetősége)

5

Husz Anikó

Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola

A természeti és kulturális erőforrások turisztikai

hasznosítása a Mosonmagyaróvári kistérségben