PhD Konferencia az Apáczain

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

PhD konferencia

2016. február 16.

Nyelvtudomány, nyelvpedagógia szekció

Absztraktok

Elnök:    Görcsné dr. Muzsai Viktória intézetigazgató egyetemi docens

Ülnök:   Dőryné Dr. Zábrádi Orsolya adjunktus, Ablonczyné Dr. habil Mihályka Lívia egyetemi docens             

Terem:                   I./Kari tanácsterem

Időpont:               16.00 óra

No

Név

Doktori Iskola

Téma

1

Vass Éva Tünde

Pécsi Tudományegyetem BTK Irodalomtudományi D.I.

A győri színjátszás története

2

Sütő Csaba András

Pécsi Tudományegyetem BTK Bölcsészettudományi D. I.

Szöveg és kép dialógusa Turczi István reprezentatív könyv(műv)eiben

3

Sipos Judit

„Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs

Az interkulturalizmus mint esély

Interkulturális szenzitivitás, attitűdök vizsgálata

Kérdőíves/interjú módszerrel történő vizsgálat a hazai pedagógusképzésben részt vevő hallgatók körében

4

Kis Zita Margit

 

Neveléstudományi Doktori Iskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

Kompetenciafejlesztő kihívások a felsőoktatásban

 

Neveléstudomány, Szociológiatudomány és Pszichológiatudomány szekció

Absztraktok

Elnök:    Dr. Poór Zoltán intézetigazgató, egyetemi docens

Ülnök:   Dr. Jászi Éva egyetemi docens, Dr. Mészáros Attila egyetemi docens, Dr. Szakály Zsolt egyetemi docens

Terem:                  I./122

Időpont:                        16.00 óra

No.

Név

Doktori Iskola

Téma

1

Lampert Bálint

NymE Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi DI

„Ember a természetben” műveltségterület curriculum tervezése

 

2

Palasicsné Szövényi Piroska

Pszichológiai Doktori Iskola, Szociálpszichológia Program

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs

A kiégési szindróma narratív pszichológiai megközelítésben

 

3

Verebélyi Gabriella

 „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs

A tanulásban akadályozott tanulók helyesírásának fejlődése

 

4

Petz Tiborné

Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola

Kompetenciaalapú matematikaoktatás megvalósulása és kritikus pontjai a tanítóképzésben

5

Szabóné Pongrácz Petra

„Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs

A tanulásban akadályozott fiatalok jövőképe

 

Turizmus, Vendéglátás, Közgazdaságtudományok szekció

Absztraktok

Elnök:    Dr. Ercsey Ida intézetigazgató, főiskolai docens

Ülnök:   Dr. Vajda Katalin tanársegéd, Kocsisné Dr. Andrásik Ágota adjunktus

Terem:                  IV/C101

Időpont:               16.00 óra

No

Név

Doktori Iskola

Téma

1

Albert Tóth Attila

 

Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Turisztikai területfejlesztés a szállodaipar fejlődésének tükrében

2

Orbán Dezső

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Széchenyi István DI                                        

A turizmus alakulása Magyarországon

3

Kőmíves Csaba

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Széchenyi István DI

Az emberi erőforrás menedzsment fejlesztési lehetőségei a vendéglátásban

4

Printz-Markó Erzsébet

Széchenyi István Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Széchenyi István DI         

 

Innováció Nyugat-Dunántúl egészségturizmusában

(A klaszter, mint az egészségturizmus fejlődésének lehetősége)

5

Husz Anikó

Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola

A természeti és kulturális erőforrások turisztikai

hasznosítása a Mosonmagyaróvári kistérségben

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00