Záróvizsga / dolgozatleadás aktuális információk 2020. nyár

 Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!

Mivel a járványügyi védekezés továbbra is kiemelt fontosságú, ezért az egyetem vezetése minden hallgatójától és munkatársától azt kéri, hogy törekedjenek a megfelelő távolság megtartására, emellett a kézhigiénés szabályok betartása, maszk viselése kötelező (kesztyű használata ajánlott) az Egyetem valamennyi épületében (irodákban, tantermekben, folyosókon, kiszolgáló egységekben, mellékhelyiségekben).

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a megfelelő védőfelszerelést a záróvizsgára szíveskedjen megával hozni (maszk, kesztyű). Korlátozott mennyiségben rendelkezésre áll az Egyetemen a megfelelő védőfelszerelés, melyet a hallgatók a záróvizsgabizottság jegyzőjétől igényelhetnek a záróvizsga kezdési időpontja előtt.

A hallgatóknak egészségügyi igazolást nem kell hozniuk arra vonatkozóan, hogy koronavírus tünetmentesek. Azonban tilos belépnie a Kar területére azoknak a hallgatóknak, akiknek az új koronavírus-fertőzésre jellemző tünetei (köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés) vannak, vagy a megelőző három napban tapasztaltak magukon ilyen tüneteket.

A hallgatók a számukra kijelölt időpont előtt 15 perccel mehetnek fel az épületbe, addig nyílt terepen kell várakozniuk (a Kar udvara, eső esetén a tornaterem), az abban az időpontban szükséges járványügyi előírásokat betartva (maszk, kesztyű).

A hallgatóval kísérő nem léphet az Egyetem területére.

Az Apáczai Karon a baba-mama szoba a záróvizsgák ideje alatt zárva lesz.

A záróvizsgát követően a hallgatóknak nem kerül kihirdetésre az eredmény, a jegyző küldi el a hallgató által megadott e-mail címre az adott napon, a záróvizsga befejezését követően. (Kérjük, hogy az e-mail cím megadásánál pontos és olvasható címet legyenek szívesek megadni!) 

 

MÓDOSÍTOTT HATÁRIDŐK ÉS DOLGOZATLEADÁS

2019/20. nyári záróvizsgaidőszak

A szakdolgozat/diplomamunka leadásának követelményei az AK-ra vonatkozóan:

A dolgozatot és a kötelezően feltöltendő mellékleteket elektronikusan fel kell tölteni a http://lib.sze.hu/diplomaleado weboldalra május 11. 23.59 óráig. 

A konzulens oktatóval egyeztetve különleges méltányosságból megadható két hetes határidő hosszabbítás mindenkinek automatikusan jár. Ez azt jelenti, hogy a dolgozatokat online kell legkésőbb 2020. május 25. 23:59-ig feltölteni. 

A dolgozat kari kötelező melléklete a konzultációs lap, on-line feltöltésének menete a következő:

- folyamatos on-line konzultáció a konzulenssel

- a hallgatói kitöltést követően a hallgató szkennelve elküldi a konzulensnek

- a konzulens kitölti, aláírja visszaszkenneli a hallgatónak

- a hallgató a dolgozata mellé az on-line rendszerbe feltölti május 25. 23.59 óráig.

A hallgató egy bőrkötéses vagy spirálozott példányt köteles magával hozni a záróvizsgára, hogy azt a jelenlévő bizottság áttekinthesse. (A szakdolgozatot/diplomamunkát nem kell leadni a tanszéken.)

 

ZV jelentkezés: 2020. április 27 – május 11.

ZV időszak: 2020. június 17 – július 11.

A hallgatónak a bírálatot legkésőbb öt nappal a záróvizsga napja előtt meg kell ismernie.

A ZV és szakdolgozat-védés beosztásáról a záróvizsgát szervező tanszékek honlapján lehet tájékozódni.

A ZV időszakában csak 14.00 órától lehet egyéb vizsgát kiírni.

 

Kari Záróvizsga Szabályzat a kari honlapon elérhető a Szakdolgozat és záróvizsga menüpontban.

 

 

 

MODIFICATION OF THE SCHEDULE OF THE ACADEMIC YEAR AND THESIS WORK SUBMISSION

Spring semester final exam period 2019/20

The requirements of thesis work submission at Apáczai Csere János Faculty are the following:

The thesis work with its obligatory appendices must be uploaded online to http://lib.sze.hu/diplomaleado no later than May 11, 2020 at 23.59 p.m.

The deadline of submitting the thesis work has not been changed, but everybody is automatically granted a two-week extension of the deadline, which can be obtained based on the internal consultant’s opinion in this affair. This means that thesis works must be uploaded online no later than May 25, 2020 at 11:59 p.m.

The compulsory appendix of the thesis work at the Apáczai Faculty it the consultation sheet, which must be uploaded as follows:

- The student is obliged to conduct online consultations concerning his/her thesis with the consultant continuously during the thesis writing process

- The student registers on the consultation sheet the participation of online consultations and sends the scanned document to the consultant

- The consultant fills in the consultation sheet and verifies by his/her signature, then sends the document scanned back to the student

- The student uploads the consultation sheet online to http://lib.sze.hu/diplomaleado no later than May 25, 2020 at 11:59 p.m.

The student is required to bring a leather-bound or spiralled copy of his/her thesis work for the final exam, for review by the final exam committee present.
(Note that a copy of the thesis work does not have to be handed in to the department.)

Registration for the final examination: From April 27 to May 11 2020

Final examination period: From June 17 to July 11.

The student must receive the assessment of his/her thesis work no later than five days before the day of the final examination.

The date and location of the complex final examination and the thesis defence can be found on the website of the department which organizes the final exam.

During the final examination period other exams can only start from 2 p.m. or later.

 

The Faculty Final Examination Regulations are available on the faculty website in the Thesis, Final Examination menu.

Események

Hallgatói klubkoncert 2022. szeptember 28.
Kutatók Éjszakája 2022. szeptember 30. 13:30 - 23:55
Hallgatói klubkoncert 2022. október 5.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.