Závogyán Magdolna előadása

2019. november 26-án vendégünk volt Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője, aki A Nemzeti Művelődési Intézet szerepe a közművelődés megújulásában címmel tartott előadást.

Závogyán Magdolna 2015. és 2018. között az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkáraként rendkívül sokat tett azért, hogy a közművelődési szakterület hozzájáruljon a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez. Kulcsszerepe volt a Kulturális Közfoglalkoztatási Program országos sikerében, a kulturális alapellátás rendszerének kialakításában, a kulturális törvény módosításában, valamint a közösségszervezés BA szak létrejöttében.

Az előadáson a közösségek kialakulása és működése, a civil szerveződések fontossága állt a fókuszban az egész Kárpát-medencére vonatkozólag. A történeti bevezető 1949-ig mutatta be a közösségek, egyesületek színes tevékenységét, majd utalt arra az időszakra, amikor a polgári lét megélésének lehetőségét a második világháború utáni időkben korlátozták, amikor, egészen 1989-ig, felülről irányították a kultúra-fogyasztás folyamatait, és ezzel az aktív cselekvő közösségek szerepe fokozatosan megszűnt. A rendszerváltás utáni időszakban ezeket a folyamatokat nehezen lehetett visszafordítani.

Závogyán Magdolna a Nemzeti Művelődési Intézet vezetőjeként, illetve a kormány tagjaként kulcsszerepet játszott abban az elmúlt években, hogy a közművelődési szakterületen olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyekre a reformkor óta nem volt példa hazánkban, s mindezt csupán 7 év leforgása alatt tette. A Művelődési Intézet vezetője előadásában beszélt a 2012. óta lezajlott változásokról a közművelődés területén. Kiemelte, hogy a magyarországi 3155 település közül 2463-ban dolgoztak kulturális közfoglalkoztatottak 2013-tól kezdődően. Beszélt a CXL. kulturális törvény változásairól, melynek köszönhetően nőni fog a közművelődés intézményrendszerében a szakirányú végzettséggel foglalkoztatottak száma a jövőben. Az ügyvezető beszélt az NMI szakmai szolgáltatásairól, a települési értéktárak fontosságáról és az NMI feladatfinanszírozási rendszeréről.


Az előadáson elhangzott annak az attitűdvizsgálatnak az eredménye is, amely a járások komplex fejlettségi indexét vetette össze az aktív közösségek számával, és amely bizonyította, hogy a rosszabb életkörülmények között élő térségekben elégedettebbek és boldogabbak az emberek, amennyiben ott magasabb az aktív közösségek száma. Závogyán Magdolna kiemelte, hogy a kulturális ágazaton belül, rendszer szinten csak a közművelődés területén adtak válaszokat a felmerülő problémákra, alapoztak meg a következő évtizedekre előre mutató fejlesztési elképzeléseket, szemben a közgyűjteményi területekkel.


Az előadás a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának közösségszervezés BA szakos hallgatói szakmai program-sorozatának keretében valósult meg. A lelkesítő stílusban megfogalmazott gondolatok, az aktív részvételre inspiráló kérdésfelvetések a szak indulásának szakaszában értékes útravalóval látták el hallgatóinkat.


Dr. Vehrer Adél egyetemi docens
közösségszervezés BA szakfelelős
SZE AK BHT


Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00