Závogyán Magdolna előadása

2019. november 26-án vendégünk volt Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője, aki A Nemzeti Művelődési Intézet szerepe a közművelődés megújulásában címmel tartott előadást.

Závogyán Magdolna 2015. és 2018. között az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkáraként rendkívül sokat tett azért, hogy a közművelődési szakterület hozzájáruljon a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez. Kulcsszerepe volt a Kulturális Közfoglalkoztatási Program országos sikerében, a kulturális alapellátás rendszerének kialakításában, a kulturális törvény módosításában, valamint a közösségszervezés BA szak létrejöttében.

Az előadáson a közösségek kialakulása és működése, a civil szerveződések fontossága állt a fókuszban az egész Kárpát-medencére vonatkozólag. A történeti bevezető 1949-ig mutatta be a közösségek, egyesületek színes tevékenységét, majd utalt arra az időszakra, amikor a polgári lét megélésének lehetőségét a második világháború utáni időkben korlátozták, amikor, egészen 1989-ig, felülről irányították a kultúra-fogyasztás folyamatait, és ezzel az aktív cselekvő közösségek szerepe fokozatosan megszűnt. A rendszerváltás utáni időszakban ezeket a folyamatokat nehezen lehetett visszafordítani.

Závogyán Magdolna a Nemzeti Művelődési Intézet vezetőjeként, illetve a kormány tagjaként kulcsszerepet játszott abban az elmúlt években, hogy a közművelődési szakterületen olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyekre a reformkor óta nem volt példa hazánkban, s mindezt csupán 7 év leforgása alatt tette. A Művelődési Intézet vezetője előadásában beszélt a 2012. óta lezajlott változásokról a közművelődés területén. Kiemelte, hogy a magyarországi 3155 település közül 2463-ban dolgoztak kulturális közfoglalkoztatottak 2013-tól kezdődően. Beszélt a CXL. kulturális törvény változásairól, melynek köszönhetően nőni fog a közművelődés intézményrendszerében a szakirányú végzettséggel foglalkoztatottak száma a jövőben. Az ügyvezető beszélt az NMI szakmai szolgáltatásairól, a települési értéktárak fontosságáról és az NMI feladatfinanszírozási rendszeréről.


Az előadáson elhangzott annak az attitűdvizsgálatnak az eredménye is, amely a járások komplex fejlettségi indexét vetette össze az aktív közösségek számával, és amely bizonyította, hogy a rosszabb életkörülmények között élő térségekben elégedettebbek és boldogabbak az emberek, amennyiben ott magasabb az aktív közösségek száma. Závogyán Magdolna kiemelte, hogy a kulturális ágazaton belül, rendszer szinten csak a közművelődés területén adtak válaszokat a felmerülő problémákra, alapoztak meg a következő évtizedekre előre mutató fejlesztési elképzeléseket, szemben a közgyűjteményi területekkel.


Az előadás a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának közösségszervezés BA szakos hallgatói szakmai program-sorozatának keretében valósult meg. A lelkesítő stílusban megfogalmazott gondolatok, az aktív részvételre inspiráló kérdésfelvetések a szak indulásának szakaszában értékes útravalóval látták el hallgatóinkat.


Dr. Vehrer Adél egyetemi docens
közösségszervezés BA szakfelelős
SZE AK BHT


Események

Hallgatói klubkoncert 2022. október 5.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 19.
Elektronikus ZH nap 2022. október 26.