Végzős gyógypedagógus hallgatóink sikeres szereplése a 2015. MAGYE Konferencián, Mohácsott

A 2015 június végén lezáruló Talentum Projekt finanszírozásával 2015. június            25-26-án a NYME AK Gyógypedagógiai Intézeti Tanszékének egykori hallgatói Mohácsott hét szóbeli előadást tartottak a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete által szervezett „2015. évi XLIII. Országos Szakmai Konferencia” címmel, "Intézménnyel és családdal KÖZÖSEN a speciális szükségletű gyermekek, fiatalok és felnőttek életminőségének javításáért" alcímmel rendezett gyógypedagógiai konferencián. Az előadások témája minden esetben a logopédiai ellátottak és a tanulásban akadályozottak anyanyelvi fejlesztésének gyógypedagógiai elősegítése volt.

Örömmel adunk hírt az alábbi előadások elhangzásáról:
Előadó:                Iszak Melitta, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató
Konzulens:         Dr. Zajdó Krisztina, egyetemi docens
Cím:                      Fejér megyei többségi általános iskolákban tanuló, halmozottan hátrányos helyzetű és tipikusan fejlődő tanulók kommunikatív kompetenciája a PPL és a TOKEN tesztek eredményei alapján
 
Előadó:               Szarka Dorina, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató
Konzulens:         Dr. Dankovics Natália, adjunktus
Cím:                      A beszédértés vizsgálata két tanítási nyelvű intézménybe járó tanulóknál
 
Előadók:            Lengyelová Zuzana,  végzős   gyógypedagógia-logopédia   szakos  hallgató –           Dr. Zajdó Krisztina, egyetemi docens
Konzulens:         Dr. Zajdó Krisztina, egyetemi docens
Cím:                      A mondatmegértési teljesítmény elemzése felvidéki magyar egynyelvű és magyar-romani kétnyelvű tanulásban akadályozott fiúk körében
 
 
Előadó:                Horváth Diána, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató
Konzulens:         Dr. Dankovics Natália, adjunktus
Cím:                      Zenei képességek hatása a fonológiai tudatosság alakulására
 
 
Előadó:                Kremán Fanni, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató
Konzulens:         Dr. Dankovics Natália, adjunktus
Cím:                      Diszlexia-veszélyeztetettség és a beszédmegértés összefüggésének vizsgálata különböző mérőeljárásokkal
 
Előadó:                Magyarósi Eszter, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató
Konzulens:         Dr. Zajdó Krisztina, egyetemi docens
Cím:                      A szülők és a gyakorló logopédusok kapcsolattartása az észak-magyarországi régióban
 
 
Előadó:                Tasner Rebeka Sára, végzős gyógypedagógia-tanulásban akadályozottak pedagógiája  szakos hallgató
Konzulens:         Dr. Macher Mónika, adjunktus
Cím:                      A tanulásban akadályozott gyermekek olvasási képességének vizsgálata kisiskolás korban
 
A Gyógypedagógiai Intézeti Tanszék nevében köszönjük a Talentum Projekt támogatását. Előadó egykori hallgatóinknak, a konzulenseknek, és az oktatóknak sok szeretettel gratulálunk.