Végzős gyógypedagógus hallgatóink sikeres szereplése a 2015. MAGYE Konferencián, Mohácsott

A 2015 június végén lezáruló Talentum Projekt finanszírozásával 2015. június            25-26-án a NYME AK Gyógypedagógiai Intézeti Tanszékének egykori hallgatói Mohácsott hét szóbeli előadást tartottak a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete által szervezett „2015. évi XLIII. Országos Szakmai Konferencia” címmel, "Intézménnyel és családdal KÖZÖSEN a speciális szükségletű gyermekek, fiatalok és felnőttek életminőségének javításáért" alcímmel rendezett gyógypedagógiai konferencián. Az előadások témája minden esetben a logopédiai ellátottak és a tanulásban akadályozottak anyanyelvi fejlesztésének gyógypedagógiai elősegítése volt.

Örömmel adunk hírt az alábbi előadások elhangzásáról:
Előadó:                Iszak Melitta, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató
Konzulens:         Dr. Zajdó Krisztina, egyetemi docens
Cím:                      Fejér megyei többségi általános iskolákban tanuló, halmozottan hátrányos helyzetű és tipikusan fejlődő tanulók kommunikatív kompetenciája a PPL és a TOKEN tesztek eredményei alapján
 
Előadó:               Szarka Dorina, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató
Konzulens:         Dr. Dankovics Natália, adjunktus
Cím:                      A beszédértés vizsgálata két tanítási nyelvű intézménybe járó tanulóknál
 
Előadók:            Lengyelová Zuzana,  végzős   gyógypedagógia-logopédia   szakos  hallgató –           Dr. Zajdó Krisztina, egyetemi docens
Konzulens:         Dr. Zajdó Krisztina, egyetemi docens
Cím:                      A mondatmegértési teljesítmény elemzése felvidéki magyar egynyelvű és magyar-romani kétnyelvű tanulásban akadályozott fiúk körében
 
 
Előadó:                Horváth Diána, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató
Konzulens:         Dr. Dankovics Natália, adjunktus
Cím:                      Zenei képességek hatása a fonológiai tudatosság alakulására
 
 
Előadó:                Kremán Fanni, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató
Konzulens:         Dr. Dankovics Natália, adjunktus
Cím:                      Diszlexia-veszélyeztetettség és a beszédmegértés összefüggésének vizsgálata különböző mérőeljárásokkal
 
Előadó:                Magyarósi Eszter, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató
Konzulens:         Dr. Zajdó Krisztina, egyetemi docens
Cím:                      A szülők és a gyakorló logopédusok kapcsolattartása az észak-magyarországi régióban
 
 
Előadó:                Tasner Rebeka Sára, végzős gyógypedagógia-tanulásban akadályozottak pedagógiája  szakos hallgató
Konzulens:         Dr. Macher Mónika, adjunktus
Cím:                      A tanulásban akadályozott gyermekek olvasási képességének vizsgálata kisiskolás korban
 
A Gyógypedagógiai Intézeti Tanszék nevében köszönjük a Talentum Projekt támogatását. Előadó egykori hallgatóinknak, a konzulenseknek, és az oktatóknak sok szeretettel gratulálunk.

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00