Újra erősödik a pedagógusképzés az Apáczai Karon

Január elsejével kivált a Nyugat-magyarországi Egyetemből és a Széchenyi István Egyetemhez csatlakozott a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, valamint a győri Apáczai Csere János Kar. Lapunk e heti számában dr. Halbritter Andrással, a győri intézmény oktatási dékánhelyettesével beszélgettünk.

 
Mit várnak a Széchenyi Egyetemhez való csatlakozástól?

Erősödést és tartós, fenntartható stabilitást. Szeretném, ha majd 2078. július elsején, a győri tanítóképzés háromszázadik évfordulóján, a mai és jövőbeli hallgatóink együtt ünnepelnének Liszt Ferenc utcai épületünkben, egy példaértékű fejlődést felmutató város és az akkor már tudományegyetemi rangú „Széchenyi” polgáraival.

A kerek évfordulóig még sok a tennivaló, de az integráció már ettől az évtől is előnyökkel jár, hiszen egy nagy egyetem szolgáltatásai – köztük kulturális és sportlehetőségek – válnak könnyen elérhetővé. Egy nagy egyetem lehet sokszínű és méretei ellenére barátságos is. Hallgatóink, látogatóink rendre elmondják, mennyire családias a légkörünk. Sokan felvételiznek hozzánk a fővárosból is, mert a nyitott kapuk napján látják, itt biztonságos, támogató közegben tanulhatnak. Ahogy egyikük frappánsan megfogalmazta: itt ő nem egy hallgatói kód lesz csupán. Valóban: oktatóink a második vizsga után szinte mindenkit nevén szólítanak. A Széchenyi-egyetem működésében is hasonló hallgatóbarátságot tapasztaltunk, amely a gyakori oktató–hallgató konzultációkon és a hallgatói önkormányzat eredményes működésén alapul. E mellett más területeken is igyekszünk egymás jó gyakorlatait átvenni. Ezáltal is erősödhetnek a korábban is működő személyes oktatási és kutatási munkakapcsolatok, szakmai jövőképet nyújtva, segítve a dolgozók megtartását és új oktatók Győrbe vonzását.

Melyek a legkedveltebb szakok a karon?

A magyar társadalom gyermekszeretetét is tükrözi hagyományos tanító szakunk töretlen népszerűsége. Szinte minden diplomásunk el tud helyezkedni valamelyik iskolában. Vannak olyan „kistanítóink”, akiknek a most folyó iskolai tanítási gyakorlaton már megmutatták, a tanáriban melyik lesz jövőre az asztaluk. A nyugdíjazások miatt nemsokára súlyos pedagógushiány fog fellépni az országban. Nem elég azonban csak mennyiségileg feltölteni az álláshelyeket. A jövő nemzedékeket a kor kihívásaira felkészült, elhivatott, felelős tanítókra szeretné bízni a társadalom. Nálunk ehhez minden megvan: egymást is segítő, ügyes hallgatók, minősített oktatók, a hagyományokat kiegészítő korszerű módszerek, jó infrastruktúra, kiemelve a szintén a Széchenyi István Egyetem részévé vált Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolát.

Újabb alapszakjaink közül a gyógypedagógia munkaerő-piaci hiányterületeket fed le: mindenki számára ismert, hogy például a logopédusok alig bírják ellátni az óvodákat, nem jut kellő idő egy-egy gyermekre. Közben pedig évről évre több gyermek igényel logopédiai fejlesztést, vagy tanulási problémák miatt szakember segítségét.

Az utóbbi tíz évben nagy hangsúlyt fektettek a turizmus-vendéglátás szakra is.

E közgazdászdiplomát adó képzésünk vonzása a Nyugat- és Közép-Dunántúl régióira terjed ki, köszönhetően annak, hogy rendkívül gyakorlatorientált. Itt egy féléves gyakorlat során valós piaci körülmények között, a győri négycsillagos Hotel Famulusban valódi vendégeket kell kiszolgálni, a jogszabálynak megfelelően, valódi fizetésért. E diploma megszerzése után eddig is sok hallgatónk folytatta tanulmányait a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar mesterképzésein. Az egyetem gazdasági képzései, egymást erősítve, kivédhetik annak negatív hatását, hogy e területen csökkent az állami támogatott helyek száma.

Milyen szakok tartoznak még a kar kínálatába?

A szociálpedagógia szak az emelt szintű érettségi előírása óta kisebb, de mára már stabil létszámmal fut. Egyre több iskola keres szociálpedagógust. A sok sportos hallgatót vonzó rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak 2017-től sport- és rekreációszervezés néven folytatódik, továbbra is kiegészülve a rekreáció mesterszakkal. Reméljük, a jövőben is igény lesz olyan szakemberekre, akik az egészség és a munkabírás megtartásában segíteni tudják a régió lakosságát, szervezik tömeg- és versenysportját. Elsősorban az ifjúság igényelne közösségszervező szakembereket, ilyen szak indításának előkészítésében mi is részt veszünk. Mesterszakjaink kínálatából az emberi erőforrás tanácsadó szak a térség vállalatainál HR-tanácsadási, szervezési feladatok ellátását célozza. Felhívnám a figyelmet a kulturális mediátor mesterszakra, ami kultúraközvetítőket, kultúraszervező szakembereket ad a városnak, az országnak. Hozzájárul Győr kulturális életének kiteljesedéséhez, de fiatal szak révén sok kihasználatlan lehetőség rejtőzhet a város kulturális intézményeivel való együttműködés terén.

Visszatérve a nyitó kérdéshez, a most integrálódó egyetemi karok vezetői már közösen gondolkodnak a jövőről?

Mindenki az együttműködés erősítésében érdekelt, kapacitásaink összehangolásában, a minőségi, de gazdaságilag fenntartható oktatás érdekében. Az eddig is működő átoktatás és közös kutatások, pályázatok; a januári integráció és a tavaszi félév előkészítése csapatmunkát kívánt. Így volt sok lehetőség a kölcsönös bizalom építésére, tervezésre.

Együtt járjuk a középiskolákat, közösen kampányoltunk egy sikeres nyitott kapuk napján és az Educatio kiállításon, tájékoztattuk képzéseinkről és a felvételiről a 11–12. évfolyamok diákjait. Közben magunk is megismerjük egymás sajátosságait.

Természetesen a jövőt is közösen tervezzük. A kar és az egyetem szintjein egybeesnek az érdekek: kiváló felsőoktatás a cél. Erre bátorítanak névadóink is: „Tőlünk függ minden, csak akarjunk!” (Széchenyi) és „aki törekszik, mindent elér” (Apáczai).

Január 30-án, szombaton 9 órától nyitott kapuk napjára várja az Apáczai Kar az érdeklődő diákokat és szüleiket felvételi tájékoztatókkal, épületbejárással. Helyszín: Győr, Liszt Ferenc utca 42. Bővebben: felveteli.sze.hu

(Forrás:http://gyorplusz.hu/cikk/ujra_erosodik_a_pedagoguskepzes_az_apaczai_karon.html)

Események