Új utak és lehetőségek az emberi erőforrás tanácsadó képzésben

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kara adott otthont a közelmúltban az emberi erőforrás tanácsadó MA szak 2022. évi konzorciumi ülésének. A XXVI. Apáczai-napok Tudományos Konferencia kísérő programjaként megrendezett szakmai fórumon a házigazda SZE Apáczai Kar mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Soproni Egyetem és online formában a Debreceni Egyetem szakemberei vettek részt, továbbá előzetes szakmai tájékoztatásukat a Metropolitan Egyetem kollégái is megküldték.

 fénykép_01.jpg

Dr. Pongrácz Attila dékán, tanszékvezető, egyetemi docens köszöntőjét követően dr. habil. Szretykó György szakfelelős számolt be a képzés történetéről és a mesterszak előkészítésétől és alapításától kezdődően meglévő konzorciumi együttműködésről. Az emberi erőforrás tanácsadó MA szak helyzete és fejlesztési irányai az Apáczai Karon című előadása részletes áttekintést nyújtott a győri képzőhely működéséről és főbb eredményeiről. A képzés megkezdése óta 734 fő szerzett oklevelet, a szakmai berkekben „győri iskolaként” aposztrofált, gyakorlatorientált oktatás eredményességét a végzettek sikeres szakmai pályafutása bizonyítja. Döntő többségük vállalati HR területen tevékenykedik, multinacionális cégeknél vagy a kkv szektorban, az öregdiákok kisebb része pedig a közigazgatásban és rendvédelmi szerveknél dolgozik. Karunk képviselői elmondták, hogy a közeljövő legfontosabb céljainak az angol nyelvű képzési program kidolgozását, a tanulmányaikat doktori képzésben folytató hallgatók számának növelését és a vállalati együttműködések további szélesítését tartják.

Az előadást követően a résztvevők áttekintették a HR mesterképzés magyarországi helyzetét, a kapcsolódó szakmai gyakorlatok tapasztalatait és a fejlesztési lehetőségeket. A műhelymunka középpontjában olyan témák álltak, mint a szak nemzetköziesítésével kapcsolatos tapasztalatok és lehetőségek, a hallgatói utánpótlás biztosításának forrásai, valamint a szakmai gyakorlatok hatékony lebonyolításának kérdései. Valamennyi képzőhely képviselője megerősítette, hogy partnereik szerint az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés különösen nagy értéket jelent a gazdasági élet valamennyi szervezete számára, ezért elkötelezettek a vállalati és intézményi együttműködések elmélyítésében, újabb közös projektek megvalósításában és a gyakorlatban is jól hasznosítható kutatások folytatásában. fénykép_02.jpg

Az emberi erőforrás tanácsadó MA szak 2022. évi Konzorciumi Ülés résztvevői – Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar – Győr

 

Győr, 2022. november 10.

Rákosi Szabolcs - Dr. Pongrácz Attila

 

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00