Tudományos diákköri tevékenység a Karon

Kari TDK elnöke: Dr. Horváth Nóra         horvath.nora@sze.hu

         Kari TDT titkár:    Trembulyák Márta       trembulyak.marta@sze.hu

TDK felelősök a tanszékeken:

Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-Fejlesztési Tanszék:
Dr.Varga Balázs - varga.balazs@sze.hu

Gyógypedagógia Tanszék:
Balogh Regina - balogh.regina@ga.sze.hu

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék:
Dr. Tompos Anikó - tompos.aniko@ga.sze.hu

Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék:
Oszter Bettina - oszter.bettina@sze.hu

Neveléstudományi és Pszichológia Tanszék:
Dőryné Dr. Zábrádi Orsolya - zabradi.orsolya@sze.hu

Szakmódszertani Tanszék:
Dr. Halbritter András - halbritter.andras@sze.hu

Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar az oktatásban szerzett több mint kétszáz éves tapasztalata alapján vesz részt a régió felsőfokú szakemberképzésében. Miközben őrzi és emeli az oktatás színvonalát, folyamatos megújulási szándék vezérli. Ezt jelzi az egyre gazdagodó képzési kínálat.

Az Apáczai-kar a tudományos diákköri keretben megvalósuló tehetséggondozás feladata a szemléletformáláson túl a tudományos munkát végző hallgatók motiválása, bekapcsolásuk a Kar intézeteihez kötődő tizenöt szakmai-tudományos műhely kutatásaiba.

Az Apáczai-kar Tudományos Diákköre a hallgatók kutatótevékenységét segíti képzésekkel, kutatásmódszertani kurzusokkal és az eredmények közzétételével. Intézményünkben 2002-es tanév óta működik Tudományos Diákköri Bizottság, amely koordinálja a Tudományos Diákkör munkáját.

A kar a pályázati keretek függvényében lehetőséget biztosít hallgatók kutatási-művészeti munkájának támogatására, tehetséggondozási tevékenységre, műhelymunkára. A kutatóműhelyek tevékenységeik keretében kiemelt figyelmet fordítanak például a nyelvi tudatosság, a többnyelvű és interkulturális nevelés módszertani, oktatáselméleti hátterének vizsgálatára, nyelvi tantárgypedagógiai tartalomfejlesztő kutatásokra, szaknyelvi-, fordítástudományi kutatásokra. 2015-ben hallgatóink két különdíjjal tértek haza az OTDK pécsi, sporttudományi szekciójából.

A sikerekhez hozzájárultak azok a humánbiológiai és terhelésélettani vizsgálatok, testösszetétel vizsgálatok fiatal- és középkorú felnőttek körében, melyeknek elvégzése és elemzése a sporttudományi szakmai műhely elsődleges feladata. A szociológiai és tanulásmódszertani területen elért OTDK-sikerek miatt, az NTP keretében elnyert projekt egyik komponenseként a hallgatók előadásaiból elkészült az Apáczai Bagoly Digitális Almanach (ABDA) 2015/1-es száma. A gyógypedagógia, a sporttudományok és a humánerőforrásfejlesztés területén hallgatóink szakmai konferenciákon mutathatták be kutatási eredményeiket.

 

 

SZE TDK facebook oldala

 

Egyetemi TDK oldal

 

 

Beszámolók az NTP-HHTDK17-0069-es projekthez

 

Tájékoztató anyag a 2018-as TDK-hoz kapcsolódóan

 

 

 

 

Események