Tanévzáró értékelő és outdoor csapatépítő program a Szitásdombi Fűvészkertben

Tanévzáró értékelő 1.jpg

Eseménydús és szakmai eredményekben is gazdag tanévet könyvelhetett el a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara. A 2020/21. évi tanévet a Szitásdombi Fűvészkertben egy közös csapatépítő szakmai programmal – sétával és sörkostolóval – zárta a Kar oktatói és könyvtáros közössége 2021. július 19-én.

A járványhelyzet ellenére is számos szakmai és kulturális program zajlott le az Apáczai Karon a tavalyi tanévben, amelyek közül kiemelkedik a 2020. november 19-én online megtartott „Kizökkent világ” Szokatlan és különleges élethelyzetek: a nemkonvencionális, nem “normális”, nem kiszámítható jelenségek korszaka? című XXIV. Apáczai Napok Tudományos Konferencia (https://ak.sze.hu/images/Konferenciak/ANTK2020_Programfuzet_Absztraktfuzet_2020_11_19_vegleges.pdf; valamint a The Third Cultural Linguistics International Conference. Ez utóbbi kulturális nyelvészeti nemzetközi konferenciát szintén online tartottuk 2021. június 16-18. között, amelyre 87 előadással közel 110 előadó, további 40 regisztrált érdeklődő jelentkezett be 28 országból, 5 kontinensről. Az Apáczai Konferenciához a művésztanáraink által rendezett kiállítás is kapcsolódott („Az éjszaka gyermekei • Nyitott tér • Felhőjáték” Balogh István-Borbély Károly- Szunyogh László) a Kar Cziráki Lajos kiállító terében (https://www.youtube.com/watch?v=k8pzIFBDj5w). A konferenciák sorát gazdagította az „Iskolakert és hagyományőrzés” című online konferencia is április 8-án, 169 résztvevővel.

A képzési kínálatunk is bővült, többek között az alábbi új szakirányú továbbképzések sikeres, Oktatási Hivatal általi engedélyeztetésével: Iskolai szociális munka képzés, Humán- és Csoportfejlesztő tréner, Afrika tanulmányok, Vállalati kommunikációs szakember, valamint Coaching szemléletű vezető szakirányú továbbképzési szak. Bízunk benne, hogy a Gyermekkultúra MA szak indítási anyaga is hamarosan pozitív véleményezéssel érkezik vissza a MAB-tól.

Nemzetközi kapcsolataink is bővültek, amelyek között megtalálhatóak európai és tengeren túli relációk is, de hangsúlyosan figyelünk a kárpát-medencei partnereinkre is. A nagyváradi Partium Keresztény Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karával előkészített Erasmus megállapodás első sorban a határon túli magyar kapcsolataink bővítése miatt értékes számunkra.

Számos színvonalas, az Új Nemzeti Kiválóság Program és a Tudományos és Művészeti Diákkör keretében megírt dolgozat és egyéb publikáció is született az oktató kollégák eredményes mentori munkája eredményeként. A Karhoz kapcsolódóan könyvek és tanulmánykötetek is jelentek meg, amelyek jól tükrözik az oktatóink szakmai érdeklődést és kutatási területeit. Az oktatásban, módszertani munkában is jól használható Kecskés Petra – Sári Dorottya (szerk.): Kommunikáció, kultúra, nyelv – Communication, Culture, Language (Széchenyi István Egyetem, Győr) című kötete, amely egy 2018-ban indult sorozat harmadik része. A 2020. évi Győri Könyvszalon egyik, Karunkhoz köthető újdonsága volt Görcsné Dr. Muzsai Viktória: Novum contra usum című kötete, amely számos pedagógia, nyelvoktatás és innováció terén megjelent szakcikk, tanulmányok és projekt antológiája (Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Győr, 2020.). Tanítói kincsestár: hasznoskönyv tanítójelölteknek és tanítóknak

(https://ak.sze.hu/images/Kutat%C3%A1s/%C3%93rav%C3%A1zlat%20tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet%202021_v%C3%A9gleges%20on-line%20PDF_1.pdf), valamint Gyermek – kultúra – nevelés címmel jelent meg két módszertani anyag, amelyek első sorban a tanító- és a gyógypedagógus képzést segítik

(https://ak.sze.hu/images/Gyermekkult%C3%BAra%20tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet_bor%C3%ADt%C3%B3val%20K%C3%89SZ.pdf).

 

Számos projektben is részt vettek Karunk oktatói (pl. RUN-EU: Regional University Network-European University; Erasmus+Európai Egyetemek Szövetsége által támogatott: projekt -Future and Advanced Skills Academies -, melynek kiemelt feladata a jövőbeli készségek, képességek feltérképezése az oktatáspolitikai döntéshozók, oktatók, hallgatók, munkaadók aspektusából, valamint a legjobb pedagógiai gyakorlatok összegyűjtése és bemutatása; RUN-EU Erasmus + SKILLS4YOU; Diaszpórában magyar nyelvet oktatók számára kiírt Széchenyi pályázatra érkezett projektek értékelése, Diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát oktató szakemberek továbbképzése és számukra távoktatási felület létrehozása és üzemeltetése, amelyek mind az oktatási és kutatási tevékenységünket segítik.

A jól végzett munkának a fenti eredményeken túl több, az oktatóink számára odaítélt, magas állami kitüntetés is a bizonyítéka: Ablonczyné Prof. Dr. Mihályka Lívia és Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna, Karunk oktatói március 15-e alkalmából a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesültek.

A sok szép eredmény kapcsán különösen is jól esett az a kötetlen évzáró szakmai program, amely során dr. Lampert Bálint egyetemi adjunktus vezetésével megismerhettük a győri Szitásdombon található, Bácsai Fűvészkert néven is ismert zöld területet. A hangulatos, árnyas, füves-fás-bokros terepről a tájidegen akác fajokat eltávolították, majd a tanösvény mentén kocsányos tölgy csemetéket ültettek. A bejárati kapuk közvetlen közelében rönkfából készített padokból és asztalokból álló pihenőpontot létesítettek, valamint az esőbeállót is felújították. Ez a hely fontos szerepet töltött be Győr történelmében, hiszen az itt található homokból építették újjá Bácsát az 1954-es nagy szigetközi árvíz után

(https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/szebb-nyugodtabb-es-kornyezettudatosabb-hely-lett-gyorben-a-szitasdombi-fuveszkert-video-fotok-10692016/).

Az elmúlt években folyamatosan vonzóbbá tett győri zöld területet kiváló helyszíne lehet pl. kültéri csapatépítő programoknak is. A környezetvédelem és a kapcsolódó pedagógiai szakterületek első sorban a tanító- és gyógypedagógus képzésünkben jelennek meg, de mind a kollégák, mind pedig a hallgatóink számára hasznos időtöltést és értékes kikapcsolódást jelenthetnek a Győrben és a szomszédos településeken található egyéb tanösvények, erdei sétautak. A győri Püspökerdőn kívül Győrszentivánon, Győrújalun, és Gyirmóton is találhatunk ilyen helyszíneket, amelyek természet közeli programlehetőségeket kínálnak a családoknak, munkahelyi közösségeknek is.

A jó hangulatú séta során megismerhettük a kert növényzetét, majd Lampert Bálint kollégánk által készített, előre jól behűtött házi sörök kóstolása közben értékelhettük a 2020/21. évi tanévet.

Szöveg és fotók: Dr. Pongrácz Attila

Tanévzáró értékelő 70.jpg

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00