TÁMOP-4. 2. 2. B - 15/1/KONV-2015-0005

Talentum Műhely - a tudományért és tehetségekért a Nyugat-magyarországi Egyetemen
 
Az  Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Talentum Műhely - a tudományért és tehetségekért a Nyugat-magyarországi Egyetemen” című, TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0005 jelű pályázatát az Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 155 159 460 Ft összegű támogatást ítélt oda a Nyugat-magyarországi Egyetemnek.

 

A projekt általános célja olyan komplex feltételek megteremtése az Egyetemen, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, és közösségi tudományos fejlődésre. Cél továbbá az Egyetem belső megújulásának támogatása a minőségi tudományos utánpótlás-nevelés, kutatói bázis – mint hosszú távú cél – érdekében. Általános cél, hogy az Egyetem tehetséggondozó műhelyeinek (Doktori Iskolák, szakmai műhelyek, TDK Körök, szakkollégiumok) összehangolt fejlesztése valósuljon meg: a tehetségek egyéni fejlődési lehetőséget kapjanak, amik a tehetségeket a tudományos pálya felé irányítják. Emellett cél, hogy a hallgatókat ösztönözzük arra, hogy mielőbb bekapcsolódjanak a tudományos kutatásokba, eredményeiket tudományos diákköri konferenciákon (TDK) mutassák be, csatlakozzanak a szakkollégiumokhoz, a legkiválóbbak jelentkezzenek a doktori képzésre. Az Egyetem komplex képzési struktúrájából adódóan több karon is folyik művészeti képzés (zenei, képzőművészeti, iparművészeti, irodalmi). A tehetséggondozást az Egyetem interdiszciplinárisan is felvállalja, azaz művészeti tevékenységet végző szakkollégiumaiban a tudományos munkában tehetséges hallgatók számára művészi kibontakozásukat is segíteni kívánja.
 
A szakmai fejlődést elősegítő képzési programok fejlesztése keretében extrakurrikuláris képzések kialakítása és lebonyolítása valósul meg, elsősorban szakkollégiumi keretek között hazai és külföldi neves vendégelőadók bevonásával. Az intézmények közötti együttműködések bővítése végett képzési, és hallgatói kutatási hálózatok kiépítésére, valamint már meglévő hálózatok erősítésére kerül sor, elsősorban szakkollégiumi és tudományos diákköri keretek között.
Az önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló szakkollégiumi rendszer keretében a programok egy része nyitott lesz az érdeklődő középiskolások számára is azzal a céllal, hogy megismerjék az egyetemen zajló képzési és kutatási munkát. Szakkollégiumi tréningeket, szakmai tanulmányutakat szervezünk a kiemelkedő képességű hallgatók tudományos feladatokra történő felkészítése érdekében, valamint szociális, kommunikációs kompetenciák erősítésére.
A tudományos diákköri munkát szolgáló programok tartalmi kibővítése (pl. TDK), szervezői team-munka fejlesztése, támogatók bevonása, kapcsolódó hálózatfejlesztés, a kiemelkedő tudományos eredmények bemutatása pl. tudományos diákköri konferenciákon mind a tevékenységek részét képezik.
Sor kerül tudományos és K+F, valamint innovációs versenyek lebonyolítására.
 
Az Apáczai Csere János Kar tudományos diákköri munkáját a projekt 3,2 millió forinttal, a Művészeti Szakkollégium tevékenységét 3 millió forinttal támogatja. A futamidő 2015. április 1- november 30.