Sakkpedagógia

Képzési idő: 2 félév 

Szakfelelős: Dr. Horváth Nóra adjunktus

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul. (min. 15 fő)

A jelentkezés feltétele

Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél és legalább egy éves pedagógusi szakmai gyakorlat.

A jelentkezés módja

A jelentkezési időszak április elején indul.

Tovább a jelentkezés megkezdéséhez>>>

Szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető: letöltés

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

sakkpedagógus

A képzés célja

A sakk tanrendi oktatásának bevezetéséhez a sakk oktatására vállalkozó pedagógusok számára komplex módszertani, elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása.

Mára már számos nemzetközi kutatás bizonyítja a sakkjátékhoz szükséges gondolkodás elsajátításának hosszú távú eredményeit, éppen ezért, a tény, hogy az EU-ban 2011-ben deklarálták a sakk iskolai fejlesztőhatásának elismerését és támogatását, lehetővé tette, hogy a NAT 2012-es változatában a sakk ajánlott fejlesztőmódszerként jelenjen meg. Ez az oktatáspolitikai döntés utat nyitott az elvégzett kutatásokra alapozott képességfejlesztésnek. A képességfejlesztéshez azonban, szakirányban továbbképzett pedagógusokra van szükség.

Főbb tanulmányi területek

- Sakk szakmai ismeretek

- Tehetséggondozás, értékelés

- A sakk matematikája

- A sakk informatikája

A képzés során elsajátítandó  kompetenciák:

  • A szakirányú továbbképzést elvégzők képesek bármely létrejött vagy szóban felvázolt sakkállásban az abban rejlő stratégiai és taktikai lehetőségek gyors megértésére, mérlegelésére, hatékony kombinatív megoldására (döntéshozatalra) és annak pontos kivitelezésére.
  • Képesek óvodában, általános iskolában és/vagy középiskolában a tanrendi órák keretében a magyar és az idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával a tanulók számára a sakk fő alkotóelemeinek (a megnyitási, közép- és végjáték területeknek) szisztematikus tanítására;
  • A szakirányú továbbképzést elvégzők felkészítik és késztetik a tanulókat a sakk fő alkotóelemeinek önálló tanulmányozására, értékelésére.
  • A képzés során a résztvevők képessé válnak a tehetségígéretes gyermekek felismerésére, fejlesztésére adekvát módszerekkel, eszközökkel.
  • Megfigyeléseik alapján alkalmassá válnak a tehetség-összetevők meghatározására.
  • Fontos cél azoknak a pedagógiai eljárásoknak, módszertani eszköztárnak a megismertetése, melyek segítségével a tehetségígéretes gyermekek képességeit a legmagasabb szintre juttathatják el.
  • További cél azoknak a pedagógusi kompetenciáknak a fejlesztése, amellyel a résztvevők alkalmassá válnak a tehetség-tanácsadásra, pedagógustársaik és a szülők számára.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzést sikeresen befejező hallgatók, pedagógiai munkájuk során, a sakk alapkompetenciáját, mint szaktudást felhasználják és tanítványaiknak átadják, játékos, kreatív és differenciált fejlesztést alkalmaznak. A tehetségeket felismerik, gondozzák. A megtanult szaktudást, mint gondolkodási módszert képesek felnőttképzésben és vállalati környezetben is (pl. coach-képzés, menedzserképzés, vezetőképzés szakterületein) átadni. Dolgozhatnak projektekben, teamekben, alkalmasak áttekintő, tervező szerepre.  

Képzési jellemzők
Időtartama:            2 félév
Gyakorisága:          félévenként 5 konzultáció (péntek du., szombat egész nap)

Érdeklődni lehet:

Kovács D. Márta, 503-406, marti@sze.hu,

Oktatásszervezési és Tanárképzési Főigazgatóság Felnőttképzési Központ 

Jelentkezési határidő:  2016. január 8.
Költségtérítési díj:   115.000   Ft/félév

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00