Sakkpedagógia

Képzési idő: 2 félév 

Szakfelelős: Dr. Horváth Nóra adjunktus

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul. (min. 15 fő)

A jelentkezés feltétele

Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél és legalább egy éves pedagógusi szakmai gyakorlat.

A jelentkezés módja

A jelentkezési időszak április elején indul.

Tovább a jelentkezés megkezdéséhez>>>

Szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető: letöltés

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

sakkpedagógus

A képzés célja

A sakk tanrendi oktatásának bevezetéséhez a sakk oktatására vállalkozó pedagógusok számára komplex módszertani, elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása.

Mára már számos nemzetközi kutatás bizonyítja a sakkjátékhoz szükséges gondolkodás elsajátításának hosszú távú eredményeit, éppen ezért, a tény, hogy az EU-ban 2011-ben deklarálták a sakk iskolai fejlesztőhatásának elismerését és támogatását, lehetővé tette, hogy a NAT 2012-es változatában a sakk ajánlott fejlesztőmódszerként jelenjen meg. Ez az oktatáspolitikai döntés utat nyitott az elvégzett kutatásokra alapozott képességfejlesztésnek. A képességfejlesztéshez azonban, szakirányban továbbképzett pedagógusokra van szükség.

Főbb tanulmányi területek

- Sakk szakmai ismeretek

- Tehetséggondozás, értékelés

- A sakk matematikája

- A sakk informatikája

A képzés során elsajátítandó  kompetenciák:

  • A szakirányú továbbképzést elvégzők képesek bármely létrejött vagy szóban felvázolt sakkállásban az abban rejlő stratégiai és taktikai lehetőségek gyors megértésére, mérlegelésére, hatékony kombinatív megoldására (döntéshozatalra) és annak pontos kivitelezésére.
  • Képesek óvodában, általános iskolában és/vagy középiskolában a tanrendi órák keretében a magyar és az idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával a tanulók számára a sakk fő alkotóelemeinek (a megnyitási, közép- és végjáték területeknek) szisztematikus tanítására;
  • A szakirányú továbbképzést elvégzők felkészítik és késztetik a tanulókat a sakk fő alkotóelemeinek önálló tanulmányozására, értékelésére.
  • A képzés során a résztvevők képessé válnak a tehetségígéretes gyermekek felismerésére, fejlesztésére adekvát módszerekkel, eszközökkel.
  • Megfigyeléseik alapján alkalmassá válnak a tehetség-összetevők meghatározására.
  • Fontos cél azoknak a pedagógiai eljárásoknak, módszertani eszköztárnak a megismertetése, melyek segítségével a tehetségígéretes gyermekek képességeit a legmagasabb szintre juttathatják el.
  • További cél azoknak a pedagógusi kompetenciáknak a fejlesztése, amellyel a résztvevők alkalmassá válnak a tehetség-tanácsadásra, pedagógustársaik és a szülők számára.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzést sikeresen befejező hallgatók, pedagógiai munkájuk során, a sakk alapkompetenciáját, mint szaktudást felhasználják és tanítványaiknak átadják, játékos, kreatív és differenciált fejlesztést alkalmaznak. A tehetségeket felismerik, gondozzák. A megtanult szaktudást, mint gondolkodási módszert képesek felnőttképzésben és vállalati környezetben is (pl. coach-képzés, menedzserképzés, vezetőképzés szakterületein) átadni. Dolgozhatnak projektekben, teamekben, alkalmasak áttekintő, tervező szerepre.  

Képzési jellemzők
Időtartama:            2 félév
Gyakorisága:          félévenként 5 konzultáció (péntek du., szombat egész nap)

Érdeklődni lehet:

Kovács D. Márta, 503-406, marti@sze.hu,

Oktatásszervezési és Tanárképzési Főigazgatóság Felnőttképzési Központ 

Jelentkezési határidő:  2016. január 8.
Költségtérítési díj:   115.000   Ft/félév