Rangos elismeréseket adtak át a március 15-i ünnepségén

rektor.webp

Méltóságteljes ünnepséggel emlékezett az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra a Széchenyi István Egyetem.
A rendezvényen doktorokat is avattak, és átadták az intézmény rangos elismeréseit azoknak, akik munkájukkal nagymértékben hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez.

„Fontos tanulság, amit a márciusi ifjaktól tanulhatunk: a közös akarat ereje, mellyel győzelemre vitték a nemzet ügyét.
A Széchenyi István Egyetemet is a közös akarat hozta létre, és a kezdetektől tartó dinamikus fejlődése is az összefogásnak, a közös cél érdekében tett együttes cselekvésnek az eredménye” 
– fogalmazott ünnepi beszédében prof. dr. Friedler Ferenc, az intézmény rektora, tudományos elnökhelyettese.

Bemutatjuk az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar díjazott kollégáit.

A Pro Universitate díj olyan egyetemi munkatársak, illetve az egyetemet támogató polgárok, közéleti személyiségek munkájának elismerésére szolgál, akik nagymértékben hozzájárultak az intézmény céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének öregbítéséhez. Pro Universitate díjat vehetett át Wurst Erzsébet az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar szakembereivel közösen megvalósított nemzetpolitikai tevékenység eredményes irányításáért.WE.jpgWurst Erzsébet a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) alapítása óta aktív és meghatározó tagja. A szövetség oktatási felelőseként és az ausztriai magyarság vezető közéleti személyiségeként kezdeményezője és meghatározó egyénisége a több mint 2 évtizede évenként megrendezésre kerülő, a nyugati magyar diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát oktató szakemberek továbbképzésének. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy ez a rangos, az egész magyar diaszpórában ismert és elismert, a Nemzetpolitikai Államtitkárság valamint a korábbi Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával megvalósuló képzéssorozat kezdetektől fogva az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karon valósulhat meg.
Mára a Diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakemberek továbbképzése egy globális hatású programmá vált, amely így a világmagyarságszámára is fókuszba helyezte a Széchenyi István Egyetemet.

 

Az ünnepségen köszöntötték az Egyetem nyugdíjba vonuló munkatársát, dr. Nyéki Lajost.  NyL.pngDr. Nyéki Lajos okleveles közlekedésmérnök, okleveles mérnöktanár.  1983 óta műszaki egyetemi doktor, a tantervkészítés automatizálásának lehetőségei témában. 1977-ben kezdte meg munkáját Egyetemünk jogelődjének számító Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán osztálymérnökként, és azóta is töretlenül segítette munkájával a hallgatókat. Közreműködésével az elmúlt 45 évben létrejött a műszaki oktató szak és a mérnöktanár szak. Dr. Nyéki Lajos kollégánk számos konferencián, tanulmányúton vett részt, hogy tudását gyarapítsa, továbbá támogatta a hallgatókat tudományos diákkonferenciákon való részvételben.

 

A Kar nyugdíjba vonuló oktatója, Dr. Szretykó György a kitüntetést későbbi időpontban veszi át.
Dr. habil Szretykó György közgazdász, a szociológia tudomány kandidátusa (CSc), a gazdálkodás- és szervezéstudományok habilitált doktora. 2007-ben egy egyetemek közti konzorciumi együttműködésben dolgozta ki az országosan igen sikeressé vált Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterszak akkreditációs anyagát. 2008-ban az ő szakvezetésével indult Győrben az Apáczai Csere János Karon ez a mesterszak, amelyen az azóta eltelt másfél évtizedben közel 750 fő végzett. 2008 – 2016-között az Apáczai Karon a Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék vezetője volt. Szakmai irányítása alatt a győri képzőhely országos hírnévre tett szert. A végzett hallgatók nagy része a HR és a munkaügyi tanácsadás területén helyezkedett el. A mesterszak több végzőse folytat sikerrel PhD tanulmányokat, ezzel is elősegítve az oktatói utánpótlást.

 

A Széchenyi István Egyetem Szenátusa címzetes mesteroktató címet adományozott Székely Tamásnak.SzT.jpgSzékely Tamás a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály osztályvezetőjeként másfél évtizede elkötelezetten segíti az Apáczai Csere János Pedagógia, Humán- és Társadalomtudományi Kar hallgatóinak, azon belül is első sorban az emberi erőforrás tanácsadó MA szakon előírt szakmai gyakorlatok teljesítését, fejlesztését.
Hathatós szakmai közreműködésével eddig közel 1000 fő hallgatónk ismerhette meg a Foglalkoztatási Osztályon a napi munkaszervezési, ügyfélfogadási, vállalati kapcsolattartási, elemzés készítési, minőségirányítási feladatokat.
Munkájával hathatósan járul hozzá a tanszéki, kari szakmai feladatellátás fejlesztéséhez, magas szintű műveléséhez és a korszerű szakmai gyakorlati háttér biztosításához.


Kiváló munkatárs díjat Kovács Márta
, a Felnőttképzési Központ munkatársa vehetett át.Dudus.jpgKovács Márta a Felnőttképzési Központ munkatársaként kiválóan koordinálja az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar szakirányú továbbképzéseit, pedagógus-szakvizsgáit, a tanító szak kiegészítő műveltségterület részismereti képzéseit.
Kiváló kapcsolatot ápol a hallgatókkal. Magasszintű szakmai tudásával segíti a szakirányú továbbképzések oktatásszervezési folyamatát.

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00