Pongrácz Alfréd A technikai nevelésért emlékplakett adományozottja

Pongrácz Alfréd ny. adjunktus részére a technikai nevelés területén kifejtett munkájáért a Technikatanárok Országos Egyesülete A technikai nevelésért emlékplakettet adományozta 2019. október 19-én. 

Az emlékplakett átadására a Technikatanárok Országos Konferenciáján került sor.

Pongrácz Alfréd az Apáczai Csere János Kar oktatója 1999-2017 között. 

 

A Győri Tanítóképző után Szombathelyen történelem szakot, majd a Pécsi Egyetemen technika, később művelődési és felnőttképzési menedzser szakot végzett. Győrság általános iskolájának igazgatója volt több cikluson át, ahol többek között valami olyat valósított meg, amire bárki büszke lehetne. A néprajz értékeit mentették át és illesztették be az általános iskola életébe, átszőve – és egészen egyedi módon korszerűsítve – a helyi tantervet és a tanmeneteket, ezzel együtt a gondolkodást is továbbformálva, gazdagítva lakóhelyük életében.

Amikor meghívták tanítani az Apáczai Csere János Főiskolára, technika tanárként dolgozott az akkori Vizuális Nevelési Tanszéken. A hallgatóknak olyam ismereteket, tapasztalatokat hozott az általános iskola valóságából, amik több évtizedes pedagógusi és vezetői tapasztalatain átszűrt esszenciális értékek. A technika-életvitel, a kézművesség, a népi kismesterségek szakterületeit művelte fogyhatatlan lelkesedéssel.

Kollégái és tanítványai egyaránt tisztelik és szeretik barátságos, közvetlen és egyenes, - ugyanakkor tapintatosan őszinte – személyisége miatt.