Nyitott szemmel !! Nyitott szívvel XXVII. Komáromi Pedagógiai Napok

kép1.jpg

Szorosabb együttműködésre törekszik a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ)  és a győri székhelyű Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és  Társadalomtudományi Kar.

A szakmai egyeztetések első köre 2023. február 9-én zajlott le Komáromban,  melyen a pedagógusszövetség vezetése mellett dr. Pongrácz Attila, az Apáczai-kar dékánja és Farkas Kata, a Felnőttképzési Központ vezetője által vezetett küldöttség vett részt.

Intézményünk már huzamosabb ideje szakmai kapcsolatban állt a felvidéki magyar felsőoktatási intézményekkel, és a pedagógiai kultúránkkal, szakmai tudásunkkal, valamint a széles körű kapcsolatrendszerünkkel, intézményi hátterünkkel szeretnénk segíteni a felvidéki magyar pedagógusokat. Továbbá lehetőséget teremtünk arra is, hogy a felvidéki fiatalok és pedagógusok megismerjék a Széchenyi István Egyetem képzési kínálatát, azon belül is kiemelten az egyetem Felnőttképzési Központjában gondozott  pedagógiai szakirányú továbbképzéseinket.

Az egyetemi delegáció látogatásáról az alábbi híradás jelent meg a felvidek.ma honlapján:
https://felvidek.ma/2023/02/kolcsonos-nyitottsag-szorosabb-egyuttmukodesre-keszul-az-szmpsz-a-gyori-egyetemmel/

A kapcsolatok szorosabbra fűzését az is indokolja, hogy a Széchenyi István Egyetemen több száz felvidéki magyar hallgató tanul, így természetes a törekvése az Apáczai-kar kollégáinak is, hogy  a több évtizedes együttműködést -már az 1990-es évektől kezdődően részt vettek a győri kollégák a felvidéki magyar nyelvű tanítóképzésben és a korábbi Komáromi Városi Egyetem munkájában- még szorosabbá és gyümölcsözőbbé tegyük. Az egyetemi honlapon a felvidéki magyar hallgatók jelenlétéről az alábbi cikk tudósít:
https://www.uni.sze.hu/post/otthon-%C3%A9rzik-magukat-a-sz%C3%A9chenyi-istv%C3%A1n-egyetemen-a-felvid%C3%A9ki-hallgat%C3%B3k

Ezen szakmai program folytatásaként a Széchenyi Egyetem Apáczai-karának delegációja részt vett 2023. február 14-én a SZMPSZ „Nyitott szemmel” címmel megrendezett XXVII. Komáromi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának  megnyító ünnepségén. A kart Dr. Pongrácz Attila dékán úr és Kövecsesné dr.  Gősi Viktória, a Tanárképzési és Módszertani Főigazgatóság főigazgatója képviselte, ezzel is eleget téve a SZMPSZ vezetője, Fekete Irén elnök asszony meghívásának.

kép2.pngAz ünnepi programnak a híres és nagymúltú komáromi,  bencés szerzetesi gyökerekkel rendelkező, Magyar Örökség díjas Selye János Gimnázium adott helyet.
Fekete Irén elnök asszony méltatta a jeles elődök tevékenységét és elismerően nyilatkozott szakmai műhelyeik munkájáról.kép3.pngA Selye János Gimnázium tanárai és tanulói színvonalas előadását követően a magyar kormány képviseletében Maruzsa Zoltán államtitkár úr mondott beszédet. Kiemelte a magyar oktatásügy erőforrásainak és a felhalmozott tudás, valamint a pedagógiai ismeretanyag egész Kárpát-medence-szerte történő felhasználásának szükségességét.

Keszegh Béla polgármester úr nagyívű beszédében kiemelte a mai kor szakmai kihívásait: a szülőkkel való együttműködés és a változásokhoz történő alkalmazkodás fontosságát.
Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója az évszázadokon átívelő pedagógiai igényről, a tiszteletről és az erkölcsös viselkedésről beszélt, továbbá a diákok túlterheltségét és az életre való nevelés szükségességét hangsúlyozta.

Uzsayné Dr. Pécsi Rita neveléskutató, főiskolai tanár Bűvös motiváció címmel tartott nagysikerű előadást. Az organikus pedagógiai módszertan kiváló hazai képviselője és kutatója rávilágított a neveléssel, oktatással foglalkozó szakemberek belső motivációjának, mélyen gyökerező elkötelezettségének a szükségességére. Hangsúlyozta, hogy a Josef Kentenich által kidolgozott pedagógiai szellemiség hatékonyan és korszerűen segítheti a nevelői-oktatói munkát. Számos inspiráló gondolatot és jól használható eszközt hallhattunk az előadásban, amelyek segítségével mind a pedagógusok, mind a diákok megtalálhatják a saját útjukat. Az organikus pedagógiai módszertan kiválóan használható, hatékony eszközöket kínál a szülőknek, iskolavezetőknek és a pedagógusoknak a fiatalok életre neveléséhez (https://organikusegyesulet.hu/).

A pedagógiai napok előadásainak pompás színfoltja volt az iskola diákjainak műsora mellett az óvónői szakmai csoport csodálatos táncműsora.

Összegzésképpen elmondhatjuk: akinek szeme van az lássa meg, akinek füle van az hallja meg azokat az értékeket, amelyeket a magyar pedagógia, azon belül a felvidéki magyar pedagógusok megteremtettek az elmúlt évszázadokban, évtizedekben.

Az egyhetes szakmai programsorozat részeként a Széchenyi Egyetem Apáczai-karát is képviselve iskolakert témában Dr. Halbritter András docens prezentált. Szintén a győri kapcsolat felvidéki jelenléteként láthattuk, hogy a Mobilis Interaktív Élményközpont munkatársai érdekes kémiai kísérleteket mutattak be a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában.

Az SZMPSZ rendezésében létrehozott szakmai továbbképzéssorozat programjainak üzenete minden részvevőnek a szívéig ért határon innen és határon túl.

Az elmúlt hetekben lezajlott személyes egyeztetések és szakmai programok megerősítették azt a szándékunkat, amely értelmében szorosabbra kívánjuk fűzni az együttműködést a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar,valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége között. A szakmai kapcsolatok szorosabbra fűzésének eredményeként lehetőségünk lesz megosztani azt a széleskörű tudásbázist, amely a győri egyetemen, azon belül is a pedagógiai, humán- és társadalomtudományi területen jelen van. Többek között ezzel is hatékonyan járulhatunk hozzá a felvidéki magyar kultúra ápolásához és fejlesztéséhez.

 

                                                                                                              Dr. Pongrácz Attila dékán, tanszékvezető, egyetemi docens

                                                                                                              Dr. Lampert Bálint egyetemi adjunktus

                                                                                                             Takács Miklós István tanár, szakértő

 

További híradásokról itt olvashatnak:

https://felvidek.ma/2023/02/nyitott-szemmel-varjak-a-felvideki-pedagogusok-a-jovo-kihivasait/

https://ma7.sk/tajaink/celunk-hogy-a-magyar-oktatasugy-eroforrasai-osszeerjenek-osszeforrjanak-kepekkel?fbclid=IwAR0q_Eu53JKMFY21H8B69begM4gqhWSao9JivPU1yVZiTlkK6NR31LcQtUc

                                  Kari emléklap.jpeg