NOVUM CONTRA USUM. Pedagógia, nyelvoktatás és innováció a CENTROPE RÉGIÓBAN

 

    


Görcsné Dr. Muzsai Viktória PhD egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék

 

NOVUM CONTRA USUM.

Pedagógia, nyelvoktatás és innováció a CENTROPE RÉGIÓBAN.

Cikkek, tanulmányok, projektek antológiája. Győr, 2020

 (ISBN 978-615-008694-1)

 

Könyvbemutató/recenzió/ összefoglaló:

 

Kirkeegard dán filozófus szerint:

”Az ember életét visszafele nézve értheti meg, de mégis előrefele kell élnie.”

Görcsné Muzsai Viktória történelem-orosz- német szakos tanárként, nyelvtudományi PhD doktorival több, mint 40 éve van a pedagógusi pályán, többféle szinten, feladatkörben – alsó tagozattól a felsőoktatásig. Könyve összegzés, az utóbbi 20 évben itthon és külföldön, konferencián elhangzott/folyóiratokban, kötetekben vagy digitálisan megjelent cikkek, tanulmányok gyűjteménye/antológiája.

A cím üzenete „NOVUM CONTRA USUM – Újat a megszokott helyett” a XII. sz. Cluny kolostora apátjának, Sargetnek a kb. 800 éve megfogalmazott hitvallása, érvényes ma is. A világ, a társadalom akkor fejlődik, ha a megszokott kontextus mellett megjelenik valami szokatlan, új, amit elkezdünk alkalmazni, egy ideig párhuzamosan halad az új a régivel, majd az új lesz a régi, a megszokott, így halad ez, mint egy spirál tovább.

A 7 fejezetben közreadott cikkek is ezt a fejlődést szimbolizálják, több nyelven: 36 magyar, 9 német, 5 orosz és 1 három nyelvű (összesen 50+1) cikk jelenik meg, a fejezeten belül megtartva az időbeli sorrendet. Tematikusan szólnak az oktatás minőségéről, a pedagógiai kultúraváltásról, a régió innovációs projektjeiről, a nyelvpedagógia, két és többnyelvűség valamint az orosz nyelv szerepéről a 21. század elején.

A kötetet szerzői előszó, hazai és nemzetközi tudományterületeken elismert kutatók, nyelvészek, professzorok, dékánok ajánlásai, iskolák pedagógusainak visszaemlékezései és a szerző önarcképe/ szakmai-tudományos életútja foglalják keretbe.

A kötetben értelmezést kap a Centrope régió, mint a bemutatott projektek megvalósítási terepe, amely 2003 óta létezik, egyike az Európai Unió régi és új tagállamai közötti legfiatalabb, határokat átlépő európai régióknak. Ide tartozik Kelet-Ausztria, Nyugat-Szlovákia, Dél-Csehország és Nyugat-Magyarország, megközelítőleg hat és fél millió ember lakóhelye. A térség négy ország és négy nyelv keresztmetszetében speciális földrajzi helyzettel rendelkezik: négy tagállam határrégióját öleli fel. Fontos előnye, hogy két főváros, Bécs és Pozsony, és két nagyváros, Győr és Brno is itt található. A „Centrope” elnevezés egy korábbi Európai Unió által támogatott oktatási projekthez kapcsolódik, melyben a szerző is aktívan együttműködött. A régió több mint 100 iskolája vett részt a névadási versenyben, ennek eredményeképpen 2001-ben megszületett a „Centrope” elnevezés.

A szerző jellemző kutatási módszere az akciókutatás: egy társadalmi rendszernek/vagy a rendszer egy szeletének vizsgálata, és egyidejűleg egyfajta kísérlet is változtatásra. Kurt Lewin társadalomkutató - akitől az akciókutatás fogalma ered - szerint: „Az egyik legjobb módszer a világ megértésére az, ha megpróbáljuk megváltoztatni”.  Az antológia cikkei arról is szólnak, milyen akciók, projektek, tevékenységek, élmények alakították a pedagógia és a nyelvoktatás, a határon átnyúló kapcsolatok, együttműködések nyomán a régió, az itt élő hallgatók, diákok, oktatók, pedagógusok és itt elő emberek tapasztalatait, gondolkodását, tetteit, így is bízva abban, hogy a NOVUM CONTRA USUM realitássá válik, azaz valóban valami új keletkezik a megszokott helyett.

A kötet és a szerző 2x20 éves szakmai-tudományos gyakorlata igazolja pedagógiai ars poeticáját: „Pedagógus hitem feltételezi, hogy az emberek az eddigieknél különbbé nevelhetők, és hogy az eddigieknél többre taníthatók. Ugyanakkor tanárként nem vállalhatom annak felelősségét, hogy megtanítsam: miként kell viselkedni egy olyan világban, ahol még senki sem járt. De tanárként előjogom és kötelességem, hogy segítsem a fiatalokat önállóan tájékozódni és majdan felelősséggel dönteni a reájuk váró új világban.”(Marx György nyomán, szabadon)

Görcsné Muzsai Viktória jövőbeli feladatait is a pedagógia,a  nyelvoktatás és az innováció területén látja: új generációk vannak jelen az oktatásban, másként kell velük dolgozni, a pedagógus, oktató egész életen át tanul: új tanulásszervezés, új módszerek szükségesek, ui. a tanítványok számára már nem a papír, hanem a digitális felületek használata elsődleges. Ennek nyomán a szerző egy újraértelmezett tanulmánya jelent meg 2020 nyarán a kecskeméti Neumann János Egyetem Élményközpontú nyelv-és irodalomoktatás c. tanulmánykötetében Új generációk a digitális világban, új kihívások a nyelvoktatásban címmel (elérhető: www.hunra.hu.). A pandémia rendkívüli helyzetet teremtett 2020-ban, a digitális oktatásra átállás március óta tartó időszakát is kutatni kell pedagógusok, diákok, szülők, oktatásirányítók körében, de ide tartozik a személyes tér, munka világának átalakulása és annak feltérképezése és elemzése is, amelyek konkrét feladatokká formálhatók a szerző számára..

  

A könyvbemutató videó (kb 30 perc) továbbra is elérhető: https://youtu.be/XbMvGUiUwqE

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00