Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszéki kitüntetések az Ünnepi Szenátusi Ülésen

2024. március 14-én került sor egyetemünkön az Ünnepi Szenátusi Ülés rendezvényre, amelynek során a frissen doktorrá avatottak és a nyugdíjba vonuló kollégák köszöntése mellett minden évben díjak, kitüntetések átadására is sor kerül.

A Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék egykori vezetője és az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar egykori dékánja, Ablonczyné Prof. Dr. habil. Mihályka Lívia is a kitüntetettek között volt, aki több évtizedes oktatásszervező tevékenysége, egykori vezetői, illetve jelenlegi társadalmi kapcsolatokért felelős elnöki megbízotti munkája révén nagymértékben hozzájárult az egyetem céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének öregbítéséhez, és ezt a kivételes munkát a Pro Universitate díjjal ismerték el.

A Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék vezetője és az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar nemzetközi és tudományos dékánhelyettese, Dr. Szőke Júlia szintén a kitüntetettek között volt, aki hosszú időn át nyújtott kiváló oktatási tevékenysége, valamint a karok és tudományos területek közötti képzési együttműködések eredményessége érdekében kifejtett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Educatione díjat vehetett át.
A Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék előterjesztésére az Irányító Testület címzetes egyetemi docensi címet adományozott Czechmeister Mónika, az Audi Hungaria belső kommunikációért felelős vezetője részére, aki több mint egy évtizede vesz részt a Nemzetközi Tanulmányok BA képzés szakmai életében többek között mint vendégelőadó, külső bíráló és záróvizsga bizottsági tag. Segíti a Nemzetközi Tanulmányok szakos hallgatókat abban, hogy ne csak a szakmai gyakorlatukat végezzék az Audi Hungaria-nál, hanem gyakornokként is legalább egy félévet az Audi Hungaria kötelékében dolgozhassanak.

A Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék előterjesztésére az Irányító Testület címzetes egyetemi docensi címet adományozott Faludi-Jári Annamária, a Melecs EWS GmbH global category managere és a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi kapcsolatok szak alumnája részére, aki hosszú ideje részt vesz a jogutód Nemzetközi Tanulmányok magyar és angol nyelvű BA képzés szakmai életében, egyebek mellett mint vendégelőadó, külső bíráló és záróvizsga bizottsági tag. Szívén viselve a Nemzetközi Tanulmányok szakos hallgatók szakmai fejlődését és képzését, szakmai gyakorlati helyet is biztosít számukra.

kép.jpgA kitüntetettek az oklevelek átvételét követően
Balról jobbra: Czechmeister Mónika, Ablonczyné Prof. Dr. Mihályka Lívia, Faludi-Jári Annmária, Dr. Szőke Júlia

  

Gratulálunk a kitüntetetteknek és további munkájukhoz jó egészséget kívánunk!

Az Egyetem honlapján megjelent híradás itt olvasható.

Események