MOOC kurzusok tervezése, szervezése

Digitális eszköztáruk bővítésére volt lehetőségük az egyetem oktatóinak.

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának és Tanárképzési és Módszertani Főigazgatóságának szervezésében az egyetem oktatóinak lehetősége nyílt megismerni a digitális felsőoktatásban és tudásmegosztásban mára már széles körben használt távoktatási kurzusszervezési formát, a MOOC-ot. Ezek a tömeges nyílt online kurzusok lehetővé teszik az interaktív és a tanulási-tanítási folyamat önszabályozott irányítására épülő tananyag elsajátítását.

A 2022. március 11-én és március 25-én lezajlott két napos gyakorlatorientált képzés vezető oktatója Dr. habil. Molnár György egyetemi docens, módszertani szakértő volt, aki a Budapesti Műszaki Egyetem informatikus intézeti mérnök kollégáival Román Gáborral és Horváth Cz. Jánossal – akik online kapcsolódtak be a folyamatba –  illetve Sik Dávid tanársegéd kollégával, mint társoktatókkal bemutatta a MOOC rendszerét, felépítését, működési elvét, a benne rejlő sokféle és sokszínű lehetőséget az ismeretek közvetítésére és ellenőrzésére egyaránt. Ezt a formát az egyetemen működő Moodle felülethez lehet igazítani, így a már megszerzett gyakorlati és elméleti tudás tovább gazdagítható, mélyíthető.

MOOC1.jpg

A Széchenyi István Egyetem több tudományterületét képviselték a képzésben részt vevő oktatók. Bölcsészettudomány, informatika, matematika, pedagógia, környezettudományok, szociológia, nyelvtudomány stb. olyan céllal is, hogy a közeljövőben induló projektekben az oktatói továbbképzések keretein belül lehetővé váljon a MOOC kurzusok szervezésének, tervezésének módszertani megsegítése.

MOOC2.jpg