KÖRNYEZETTUDATOSSÁG-KÖRNYEZETVÉDELEM-TEREMTÉSVÉDELEM

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kara, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri csoportja és a Magyar Pedagógiai Társaság Északnyugat-magyarországi Tagozata a Teremtés Hete alkalmából rendezte meg az immár hagyománnyá váló Apáczai Módszertani Délutánt. A program fókuszában a természetvédelem, környezetvédelem és teremtésvédelem kapcsolata állt.

A rendezvényen megjelent résztvevőket Dr. Pongrácz Attila egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar dékánja köszöntötte, melynek során kiemelte, hogy a mai nap egy különleges alkalom, hiszen két apropója van az összejövetelnek: egyrészt a teremtésvédelem, környezetvédelem, másrészt az előtérben megtekinthető gyönyörű kiállítás megnyitója okán. Beszédében kitért arra, hogy a teremtésvédelem, környezetvédelem gondolatsort egy irodalmi háttérrel is támogatni tudja a Kar a Tamási Áron 125 emlékév című kiállítás által.

ak_1.jpg

Dr. Pongrácz Attila, egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar dékán

ak_2.jpg

Tamási Áron 125 emlékév c. kiállítás a Széchenyi István Egyetemen

ak_3.jpg 

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója

A kiállítás megnyitója alkalmából Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója Tamási Áront idézve elmondta, „nincs módunkban kitérni a hűség elől” kezdetű mottóval indult el a Tamási Áron 125 emlékév, melyet Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára nyitott meg a Magyar Kultúra Napján. A Tamási Áron életét és munkásságát bemutató tablósorozatot gazdag képanyag, kortársak, művésztársak, családtagok idézetei teszik egyedivé, melynek megvalósítása a Magyarság Háza munkatársának A. Szabó Magdának érdeme.

A rendezvényen részt vett Wurst Erzsébet, az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége elnöke, valamint Dr. Ottófi Rudolfné a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri csoportjának elnöke, aki köszöntőjében kitért arra, hogy a legnagyobb keresztény civil szervezetként „a KÉSZ hivatása, hogy a keresztény kinyilatkoztatás egészét őrizze, és annak megfelelő megoldásokat dolgozzon ki a társadalom által fölvetett mai problémákra, alternatívákat kínálva ezzel a társadalom számára”, a környezetvédelem pedig e témakörök egyike.

ak_4.jpg

Dr. Ottófi Rudolfné, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri csoportjának elnöke

Kövecsesné dr. Gősi Viktória egyetemi docens, főigazgató, a Magyar Pedagógiai Társaság Északnyugat- magyarországi Tagozatának elnöke köszöntőjében elmondta, a 2013-ban elindult Apáczai Módszertani Délutánok célja, hogy különböző pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani témák körbejárásával a leendő tanítók, gyógypedagógusok találkozzanak a gyakorló kollégákkal és azokkal a témákkal, melynek megoldása közös felelősségünk. Kiemelte, hogy „nagyon fontos feladat van a kezünkben, ha a környezetvédelemre gondolunk és pedagógusképző intézményként elkötelezettek vagyunk a teremtett világ védelméért. Fontos feladatunknak tartjuk a leendő tanítók, tanárok, gyógypedagógusok felkészítését a fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés tekintetében.”, melyet 1996 óta valósítanak meg az iskolakert és erdőpedagógia, környezetpedagógia területén végzett munkájukkal Dr. Lampert Bálint egyetemi adjunktus és Dr. Halbritter András egyetemi docens kollégák vezetésével.

ak_5.jpg 

Kövecsesné dr. Gősi Viktória, egyetemi docens, főigazgató, a Magyar Pedagógiai Társaság Északnyugat- magyarországi Tagozatának elnöke

 

Elnök asszony ezután David Attenborough gondolatait idézve szemléltette az emberi lehetőségeket a környezet megóvására, védelmére: „ez lehet az az időszak, amikor megtanulunk nem a természet ellenében, hanem vele együtt munkálkodni, amikor lassan eltűnik a különbség természetes és mesterséges között, amikor az egész föld gondos és éber őrzőivé válunk és a természet rendkívüli megújulóképességét kihasználva az összeomlás széléről hozzuk vissza és építjük újra a biodiverzitást. Csakis rajtunk áll, hogy az antropocénnek melyik lehetséges végkifejletéhez közelítünk.”

Dékány Ferenc atya, katolikus pap, plébános Természetvédelem vagy/és teremtésvédelem címmel tartott előadásában említette az anyagi javak halmozásának problémáját, a túlfogyasztást, illetve a környezethez való viszonyunk alapvető megváltozását is. Kiemelt problémának tartotta az értékek válságát, amelyet az értékek újrateremtésével lehet megoldani, melyben kiemelt szerepe van a vallásos gondolkodásnak is. Különösen fontosnak tartotta Ferenc pápa Laudato sí enciklikáját említeni, amely kiváló kiindulási alapja a keresztényi szempontú környezettudatos gondolkodásnak. Emellett többször hangsúlyozta, hogy a környezetvédelmi kérdések esetében is fontos képesség a kritikai gondolkodás, mert sok esetben egy látszólag környezetbarátnak gondolt megoldás valójában több kárt is okozhat, mint amilyen előnyökkel jár.

ak_6.jpg

Dékány Ferenc atya, katolikus pap, plébános

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens Természeti világunk a magyar népköltészetben című sokszínű előadása során bepillantást nyertünk a népi kultúra természethez való viszonyába, képet kaphattunk a különféle szokásokról, az állatokhoz kapcsolódó népi hiedelmekről, megfigyelésekről, melynek során közös éneklésre is sor került. Az előadás kiemelt értéke volt, hogy sok esetben Győr és közvetlen tájegységeiből (Szigetköz, Rábaköz stb.) merített példákat, amelyeket a résztvevő kollégák könnyen fel tudnak használni saját oktatási gyakorlatuk során. Ilyenek voltak azok a falucsúfolók, népi hiedelmek, parasztbibliai idézetek, amelyek könnyen feledésbe merülhetnek napjaink felgyorsult és megváltozott világában.  Az előadó szükségesnek tartotta kiemelni, hogy elengedhetetlen ezen értékek megőrzése, mert általuk lehet erősíteni a gyerekek helyidentitását, azaz a lakóhelyükhöz való kötődést.

ak_7.jpg

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens

Dr. Halbritter András egyetemi docens Iskolakertek a fenntarthatóságért, a teremtett világért című előadásában számos iskolakert és jógyakorlat bemutatására került sor: bölcsődében kialakított mini ágyások, melyek világszerte is ritka példái annak, hogy akár kétéves gyermekek számára is értelmes lehetőségeket rejt a kertészkedés, ültetés, locsolás, és ebben az életkorban is lehet összehangoltan fejleszteni a gyermekek érzék- és mozgásszerveit. Óvodás korban a gyermekek természethez való érzelmi kötődését segíti az óvodakerti tevékenység, amely a későbbi környezettudatosság alapja is egyben.

A Széchenyi István Egyetem Gyakorlóiskolájának kertje arra kiváló példa, hogy helyi erőforrásokra támaszkodva, költséghatékonyan és kreatívan, a fenntarthatóság szempontjából is hiteles természeti környezet valósítható meg egy kis belvárosi területen. Az előadás során megismerhettük a School Garden goes Europe Erasmus+ stratégiai partnerség keretében szervezett az Iskolakert nemzetközi programhét elnevezésű a Széchenyi István Egyetem részvételével futó program fő célkitűzéseit, mely szerint minél több gyermek számára lehetőséget kell biztosítani az iskolakert, óvodakert jótékony hatásainak megismertetésére, az iskolakerti szakértők összefogása és tudásmegosztása révén.

Az Egyetemen 2013-ban indították újra az intézmény iskolakertjét, mely azóta ismét része a tanítóképzésnek: a hallgatók gyakorlati kurzus keretében készülhetnek fel egy iskolakert vezetésére.

ak_8.jpg

Dr. Halbritter András egyetemi docens

Az eső ellenére megtörtént az Apáczai-Kert rövid bemutatása az érdeklődők számára, illetve bár nem a Kar udvarán, de megvalósult a közös búzavetés is az Egyetemi Lelkészséggel.

Balogh-Pécsi Anett egyetemi tanársegéd, PhD hallgató, A Magyar Pedagógiai Társaság Északnyugat-magyarországi Tagozatának titkára

Dr. Lampert Bálint egyetemi adjunktus

Események