Konferencia felhívás

 

XX. APÁCZAI-NAPOK nemzetközi tudományos konferencia


Semper reformare


2016. október 26-27.


                                      Széchenyi István Apáczai Csere János Kar


A reform mindennapi életünk szerves részévé vált. A változások sok esetben paradigmatikus változások is egyben. A paradigma gondolkodási modell, a korszellem által meghatározott gondolkodás, mely meghatározza világképünket, s alapjául szolgál mindennapjaink döntéseinek. Tulajdonképpen világnézetnek is lehetne nevezni, az emberiség történetét pedig paradigmák történeteként is lehet értelmezni.

A rendellenességek, szabálytalanságok megjelenése a tudomány alaptermészetéhez tartoznak, az anomáliák jó része idővel megoldható a normál tudomány, a fennálló paradigma keretein belül. Amennyiben nem, akkor a paradigmába vetett bizalom meginog, változásra van szükség. Az új paradigmát azonban nem könnyű felismerni, a merész újdonságok gyakran hiteltelennek tűnnek. Az anomáliák mindenütt elszaporodtak, a válságtünetek a tudomány, a hit, a társadalom, a gazdaság, a kultúra minden területén jelen vannak. A világ egyre összetettebb kihívások előtt áll.

A reform, a paradigmaváltás az élet miden területére jellemző. A jövő évben ötszázadik évfordulójára emlékezünk a lutheri reformációnak. Luther Márton a XVI. századi egyházi állapotokat látva megfogalmazta, hogy mindig, újra és újra meg kell vizsgálnia önmagát a keresztény egyháznak. Az Egyház (minden keresztény közösség) úgy lehet „Ecclesia semper reformanda” (mindig reformációra szoruló egyház), ha nem a „vissza Lutherhez”, hanem az „előre Lutherrel” gondolkodásban és cselekvésben él.

Az új eszmék nem a semmiből keletkeznek, azok a már meglévő paradigmákból születnek. A reformoknak, paradigmaváltásoknak van érési ideje, nem tudhatjuk biztosan, hogy mikor jön el a váltás pillanata. Feladatunk az, hogy a legmodernebb ismeretanyagot adjuk át hallgatóinknak, akiknek egyaránt helyt kell állniuk a még létező paradigma keretei között és a felkészülten kell várniuk a paradigmaváltás pillanatát is.

Ez jubileumi konferenciánk témája, feladata.

 

A XX.  Apáczai-napok konferencia keretében 2016 októberében is várjuk a résztvevőket a neveléstudomány, a szociológiatudomány, a nyelvtudomány, a matematikatudomány, természettudomány, a sporttudomány, a turizmus, az andragógia, a közművelődés, a gazdálkodás – szervezéstudományok területén.

A jelentkezés tervezett határideje:                                                              2016. szeptember 26.

A konferencia költségeinek befizetési határideje:                                     2016. október 15.

 

A konferenciára jelentkezni lehet előadással, valamint poszterrel. Az előadások időtartama 20 perc, ezt 5 perc vita követheti, az előadás nyelve magyar, angol, francia vagy német lehet.

A konferencia weboldala:

 

 

            A konferencia kezdési időpontja:                 2016. október 26-án 15.00 óra

            A szállás elfoglalása:                                   2016. október 26-án 12.00 órától

A konferenciára jelentkezni lehet előadással, valamint poszterrel. Az előadások időtartama 20 perc, ezt 5 perc vita követheti, az előadás nyelve magyar, angol, francia vagy német lehet. A poszterek formátuma max. 80 x 130 cm (A0 méret), nyelve magyar, angol, francia, német.

Az absztraktokat az on-line jelentkezési lapon lehet feltölteni.

A konferencia szekciói (részletes leírás a konferencia weboldalán olvasható).

Szekciók:

Humánerőforrás-fejlesztési szekció

Új kihívások, paradigmák a HRM és a tanácsadás területén

Idegennyelv szekció

Iskola és társadalom interakcióban: milyen nyelven beszélünk?

Irodalom- és nyelvtudományi szekció

Újabb kutatások, újabb eredmények az irodalom- és nyelvtudományban

Turizmus szekció

 

Hagyományok és reformok a turizmusban szekció

Sporttudományi szekció

A tudományos kutatások eredményeinek értelmezése, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei

Botanikai kutatócsoport

Mindig változóban a növényvilág

Neveléstudományi szekció

Régi problémák és új megközelítések a szociális szektor intézményeiben

 

Komplexitás és módszertani megújulás a művészetpedagógiában

 

Új tendenciák a köznevelési intézményekben, valamint a pedagógusok alap- és továbbképzésében

 

Paradigmaváltás a fejlesztő és gyógypedagógia napi gyakorlatában

Matematika és természettudományi szekció

Reformirányzatok a reáltudományokban

Társadalomtudományi szekció

Kulturális paradigmaváltás

 

Alszekció: Paradigmaváltás a magyar-orosz kapcsolatokban

 

A KONFERENCIA HELYSZÍNEI:

A plenáris ülések helyszíne a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar I. számú épület Dr. Barsi Ernő terme (Győr, Liszt F. u. 42.), a szekcióülések valamint a poszterek kiállításának helyszíne az I. számú épület (Győr, Liszt Ferenc u. 42.).

 

A konferencia regisztrációs díja 12.000 Ft. A regisztrációs díj magában foglalja a nyitónapi állófogadás részvételi költségét, az október 22-i ebédet, a kávét és a frissítőket, valamint a konferencia kiadványait.

 

Szállás: Hotel Famulus**** (9027- Győr, Budai u. 4-6.). Részletes információ megtalálható a www.hotelfamulus.hu oldalon. A szállást a részvevők egyénileg foglalják.

 

A számlaigényt az elektronikus jelentkezési lapon a megfelelő helyen kérjük jelezni.

A konferencia költségeit (regisztráció díja, szállás, étkezés költsége) a jelentkezők átutalással az alábbi számlaszámra fizethetik be:

Pannon Famulus Kft.

Bankszámla:          Budapest Bank, 9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 36.

                                   10103379-51939600-01004002 HUF

                                   10103379-51939600-01004301 EUR

                                  

Bankszámla:          Budapest Bank, 9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 36.

                                   10103379-51939600-01004002 HUF

                                   10103379-51939600-01004301 EUR

                                  

IBAN (BIC)

HU29 10103379-51939600-01004002 HUF

 

vagy ha az átutalás nem HUF-ban történik: HU07 10103379-51939600-01004301 EUR

SWIFT

BUDAHUHB

 

 

 

Közlemény rovatba kérjük beírni:  XX. Apáczai-napok

 


 

A konferencia programjáról, a gyakorlati tudnivalókról, valamint a publikáció formai követelményeiről elektronikus körlevélben tájékoztatjuk a regisztrált résztvevőket legkésőbb 2016. október 10-ig.

 

Információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Apáczai-napok Szervezőbizottsága

Dr. Lőrincz Ildikó

Győr, 9022 Liszt Ferenc utca 42.

Honlap:   e-mail: ak.dekani@sze.hu

Telefon: +36.96.516.732 Fax: +36.96.329.934

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00