Konferencia felhívás

 

XX. APÁCZAI-NAPOK nemzetközi tudományos konferencia


Semper reformare


2016. október 26-27.


                                      Széchenyi István Apáczai Csere János Kar


A reform mindennapi életünk szerves részévé vált. A változások sok esetben paradigmatikus változások is egyben. A paradigma gondolkodási modell, a korszellem által meghatározott gondolkodás, mely meghatározza világképünket, s alapjául szolgál mindennapjaink döntéseinek. Tulajdonképpen világnézetnek is lehetne nevezni, az emberiség történetét pedig paradigmák történeteként is lehet értelmezni.

A rendellenességek, szabálytalanságok megjelenése a tudomány alaptermészetéhez tartoznak, az anomáliák jó része idővel megoldható a normál tudomány, a fennálló paradigma keretein belül. Amennyiben nem, akkor a paradigmába vetett bizalom meginog, változásra van szükség. Az új paradigmát azonban nem könnyű felismerni, a merész újdonságok gyakran hiteltelennek tűnnek. Az anomáliák mindenütt elszaporodtak, a válságtünetek a tudomány, a hit, a társadalom, a gazdaság, a kultúra minden területén jelen vannak. A világ egyre összetettebb kihívások előtt áll.

A reform, a paradigmaváltás az élet miden területére jellemző. A jövő évben ötszázadik évfordulójára emlékezünk a lutheri reformációnak. Luther Márton a XVI. századi egyházi állapotokat látva megfogalmazta, hogy mindig, újra és újra meg kell vizsgálnia önmagát a keresztény egyháznak. Az Egyház (minden keresztény közösség) úgy lehet „Ecclesia semper reformanda” (mindig reformációra szoruló egyház), ha nem a „vissza Lutherhez”, hanem az „előre Lutherrel” gondolkodásban és cselekvésben él.

Az új eszmék nem a semmiből keletkeznek, azok a már meglévő paradigmákból születnek. A reformoknak, paradigmaváltásoknak van érési ideje, nem tudhatjuk biztosan, hogy mikor jön el a váltás pillanata. Feladatunk az, hogy a legmodernebb ismeretanyagot adjuk át hallgatóinknak, akiknek egyaránt helyt kell állniuk a még létező paradigma keretei között és a felkészülten kell várniuk a paradigmaváltás pillanatát is.

Ez jubileumi konferenciánk témája, feladata.

 

A XX.  Apáczai-napok konferencia keretében 2016 októberében is várjuk a résztvevőket a neveléstudomány, a szociológiatudomány, a nyelvtudomány, a matematikatudomány, természettudomány, a sporttudomány, a turizmus, az andragógia, a közművelődés, a gazdálkodás – szervezéstudományok területén.

A jelentkezés tervezett határideje:                                                              2016. szeptember 26.

A konferencia költségeinek befizetési határideje:                                     2016. október 15.

 

A konferenciára jelentkezni lehet előadással, valamint poszterrel. Az előadások időtartama 20 perc, ezt 5 perc vita követheti, az előadás nyelve magyar, angol, francia vagy német lehet.

A konferencia weboldala:

 

 

            A konferencia kezdési időpontja:                 2016. október 26-án 15.00 óra

            A szállás elfoglalása:                                   2016. október 26-án 12.00 órától

A konferenciára jelentkezni lehet előadással, valamint poszterrel. Az előadások időtartama 20 perc, ezt 5 perc vita követheti, az előadás nyelve magyar, angol, francia vagy német lehet. A poszterek formátuma max. 80 x 130 cm (A0 méret), nyelve magyar, angol, francia, német.

Az absztraktokat az on-line jelentkezési lapon lehet feltölteni.

A konferencia szekciói (részletes leírás a konferencia weboldalán olvasható).

Szekciók:

Humánerőforrás-fejlesztési szekció

Új kihívások, paradigmák a HRM és a tanácsadás területén

Idegennyelv szekció

Iskola és társadalom interakcióban: milyen nyelven beszélünk?

Irodalom- és nyelvtudományi szekció

Újabb kutatások, újabb eredmények az irodalom- és nyelvtudományban

Turizmus szekció

 

Hagyományok és reformok a turizmusban szekció

Sporttudományi szekció

A tudományos kutatások eredményeinek értelmezése, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei

Botanikai kutatócsoport

Mindig változóban a növényvilág

Neveléstudományi szekció

Régi problémák és új megközelítések a szociális szektor intézményeiben

 

Komplexitás és módszertani megújulás a művészetpedagógiában

 

Új tendenciák a köznevelési intézményekben, valamint a pedagógusok alap- és továbbképzésében

 

Paradigmaváltás a fejlesztő és gyógypedagógia napi gyakorlatában

Matematika és természettudományi szekció

Reformirányzatok a reáltudományokban

Társadalomtudományi szekció

Kulturális paradigmaváltás

 

Alszekció: Paradigmaváltás a magyar-orosz kapcsolatokban

 

A KONFERENCIA HELYSZÍNEI:

A plenáris ülések helyszíne a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar I. számú épület Dr. Barsi Ernő terme (Győr, Liszt F. u. 42.), a szekcióülések valamint a poszterek kiállításának helyszíne az I. számú épület (Győr, Liszt Ferenc u. 42.).

 

A konferencia regisztrációs díja 12.000 Ft. A regisztrációs díj magában foglalja a nyitónapi állófogadás részvételi költségét, az október 22-i ebédet, a kávét és a frissítőket, valamint a konferencia kiadványait.

 

Szállás: Hotel Famulus**** (9027- Győr, Budai u. 4-6.). Részletes információ megtalálható a www.hotelfamulus.hu oldalon. A szállást a részvevők egyénileg foglalják.

 

A számlaigényt az elektronikus jelentkezési lapon a megfelelő helyen kérjük jelezni.

A konferencia költségeit (regisztráció díja, szállás, étkezés költsége) a jelentkezők átutalással az alábbi számlaszámra fizethetik be:

Pannon Famulus Kft.

Bankszámla:          Budapest Bank, 9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 36.

                                   10103379-51939600-01004002 HUF

                                   10103379-51939600-01004301 EUR

                                  

Bankszámla:          Budapest Bank, 9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 36.

                                   10103379-51939600-01004002 HUF

                                   10103379-51939600-01004301 EUR

                                  

IBAN (BIC)

HU29 10103379-51939600-01004002 HUF

 

vagy ha az átutalás nem HUF-ban történik: HU07 10103379-51939600-01004301 EUR

SWIFT

BUDAHUHB

 

 

 

Közlemény rovatba kérjük beírni:  XX. Apáczai-napok

 


 

A konferencia programjáról, a gyakorlati tudnivalókról, valamint a publikáció formai követelményeiről elektronikus körlevélben tájékoztatjuk a regisztrált résztvevőket legkésőbb 2016. október 10-ig.

 

Információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Apáczai-napok Szervezőbizottsága

Dr. Lőrincz Ildikó

Győr, 9022 Liszt Ferenc utca 42.

Honlap:   e-mail: ak.dekani@sze.hu

Telefon: +36.96.516.732 Fax: +36.96.329.934

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00