Képzési munkaterv az Apáczai Művészeti szakkollégium magyar tagozata részére

Célunk, hogy a kortárs kultúra befogadására és közvetítésére nyitott szellemiségű tagokkal rendelkezzünk; felkészítsük és segítsük őket értelmiségi pályájukon. A kifejtett tudományos tevékenységen keresztül ilyeténképpen támogatjuk a tudományos diákköri tevékenységet, ösztönözzük a továbbtanulást.

További célunk, hogy bevezessük a hallgatókat az önálló kutatómunkába, ösztönözzük, segítsük munkájukat. A kutatómunka eredményei az elvégzett munka nagyságának és minőségének függvényében szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgozatok, publikációk formájában ölthetnek testet.
 
A szakkollégium magyar tagozatára felvett szakkollégiumi tagok önálló kutatási témát választanak maguknak. A témaválasztás kötelező érvényű, akárcsak a beszámolók maradéktalan, határidős teljesítése. A szakkollégium tanárai folyamatosan, egyéni konzultációkkal és közös megbeszélésekkel segítik és ösztönzik a szakkollégisták munkáját.
A magyar tagozaton a hallgatók elsősorban irodalomtudomány, irodalomtörténet, képelmélet-képantropológia, színháztörténet, színházelmélet, illetve a kortárs kultúraközvetítés területein fejthetik ki tevékenységüket.
 
Választható témakörök: irodalomtörténeti kutatások; költészetelméleti kutatások; narratológiai kutatások; drámaesztétikai, drámapedagógiai kutatások; színháztörténeti kutatások; kortárs irodalmi kutatások (életművek, intézmények, kulturális működési koncepciók, folyóiratok).
A tagozatra felvett szakkollégisták félévente legalább egy alkalommal beszámolót készítnek és prezentációt tartanak a szemeszter során végzett tevékenységükről.
 
Emellett a szakkollégium továbbra is támogatja a tagok kulturális rendezvényeken történő részvételét: színházlátogatások, irodalmi rendezvények látogatása, folyóirat-bemutatókon való részvétel, vendégelőadások látogatása, saját rendezvények szervezése.
 
Győr, 2014. február 5.

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00