Design Thinking Bootcamp

Az Apácazi-kar résztvevői a Design Thinking Bootcamp programon:tervezz_3.png

Tervezz Egyetemet!

tervezz_2.png

Trénerek: Barna Máté és Noble Paris

A Menedzsment Campus Kompetencia Központban megrendezett 3 napos Design Thinking Bootcamp programon 25 fő vett részt az Egyetemről.

Örömünkre szolgált, hogy az Apáczai-kart 11 fő képviselte, köztük oktatók, oktatásszervezésben dolgozó kollégák valamint hallgatók a szociálpedagógia, szociológia és gyógypedagógia szakokról.

A bootcamp célja, hogy olyan problémamegoldó stratégiát, tervezői gondolkodást sajátítsunk el, amellyel bonyolult, a szervezet több szintjét érintő aktuális kihívásokra kapunk választ. Egy csoport az Egyetem energiatakarékosságának elősegítéséhez, a hallgatók tudatosabb energiafelhasználásához hozott ötleteket, négy csapat a hatékony kommunikáció és kapcsolattartás növelésére dolgozott ki javaslatokat.

                    csoportkép2.jpg  csopoertkép3.jpg

Különleges dinamikát és sokszínűséget adott a csoportmunkának, hogy oktató, hallgató és oktatásszervező munkatársak együtt közösen gondolkodtunk, különböző területekről érkezve, mint gazdasági, mérnöki, informatikai, pedagógiai vagy éppen társadalomtudományi területről.

Innovatívan ötleteltünk az egyetemi kommunikáció hatékonyságának növelésére, ahol a hallgatói aktivitást helyeztük középpontba. Célunk és feladatunk, hogy a szerzett új ötleteket, tapasztalatokat, tudást beillesszük a Kar kommunikációs folyamatába és a tervezett kari stratégiánkba, növelve a Kar marketing tevékenységét, és a felvett hallgatói létszámot is.

 Gondolattérképpostit.jpg

Dr. Kóbor Krisztina egyetemi adjunktus kiemelte: „Személy szerint az elmúlt három nap jó gyakorlatát Közösségi és civil tanulmányok mesterszakon az Interprofesszionális együttműködés tárgyba, a módszertant pedig a Segítő közösségi intervenciók kurzusba fogom beépíteni.  BA (szociálpedagógia) szakon az Esetmegbeszélő szeminárium során fog a problémamegoldó folyamat egy alternatívájaként megjelenni, a Humán- és csoportfejlesztő tréning szakirányú továbbképzésben pedig a Csoportdinamika tárgy keretében kap helyet.”

Holb Levente, szociológia szakos hallgató szerint : „Nekem nagyon nagy élmény volt a bootcamp, mert rengeteg új tudást sajátítottam el. A közös ötletelés természetesen rengeteg vicces pillanattal, és nevetéssel társult. Emellett az egész rendezvény nagyon jó terepet adott arra, hogy más karok hallgatóit, oktatóit és megismerhessük.”

A tréninget nagyon hasznosnak, jó hangulatúnak és színvonalasnak találtuk.

Győr, 2023. február 3.

                                                                                                                                             Hamuthné Mesterházy Anita
                                                                                                                                                 kari titkársági referens