Időközi szenátusi választás az Apáczai Csere János Karon

Az Apáczai Csere János Kar vezetése nevében a Kar oktatóit tájékoztatjuk, hogy Dr. Földesi Péter rektor kitűzte Karunkon az Időközi szenátusi választás időpontját: 2017. november 21. (kedd).

Mint ismeretes a Karunkat korábban a Szenátusban képviselő Dr. Szabó Péter egyetemi docens 2017. október 1-jétől a MÉK oktatója, így az ő megüresedett képviselői helyére kell új tagot választanunk a Szenátusba. (Karunk másik képviselője továbbra is – a következő rendes szenátusi választás idejéig – Dr. Vehrer Adél egyetemi docens.)

Ablonczyné dr. Mihályka Lívia dékán a választás előkészítésével és lebonyolításával 3 oktató kollégát bízott meg (Választási Bizottság):

Görcsné dr. Muzsai Viktória egyetemi docens (a Választási Bizottság elnöke)

Dr. Tóth Péter egyetemi docens

Vass Éva Tünde tanársegéd.

A jelölés – az egyetem SZMSZ-e értelmében - két módon történhet:

a) egyéni jelölés

b) VKVB (Választási Bizottság) jelölés

(3) Egyéni jelölés történik, amikor a választókörzethez (ez jelen esetben az Apáczai Kar) tartozó személy a saját maga számára vagy a választókörzethez tartozó személy a választókörzethez tartozó más személy számára legalább öt támogató aláírást összegyűjt. A támogató aláírásokat a minta szerinti Támogatói Íven kell összegyűjteni. A Támogatói Ívet a támogatott személynek is alá kell írnia, ezzel nyilatkozva arról, hogy megválasztása esetén az abból folyó kötelezettségeket vállalja.

(4) A VKVB jelölés úgy történik, hogy a VKVB elnöke és tagjai az adott választókörzethez tartozók körében történt informálódást követően vesznek fel jelöltet a jelöltlistára. VKVB jelölés csak akkor történhet, ha a jelölt írásban nyilatkozott arról, hogy a megválasztása esetén az abból folyó kötelezettségeket vállalja.

(5) A VKVB nem köteles jelöltet állítani, ha az egyéni jelölés során a választással betöltendő mandátumok számának kétszeresénél több jelölés történt. Amennyiben a VKVB-nek jelöltet kell állítania, akkor legalább annyi jelöltet kell állítania, hogy legalább a mandátumok száma plusz egy fő számú jelölt legyen a választási listán.

(6) A jelölési időszak a választás napját megelőzően egy héttel zárul le.

A Támogató Ívet a 014-es irodába kell eljuttatni 2017. november 14-én (kedden) 15.00-ig lezárt borítékban.

Választói névjegyzék elérhető itt.

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00