Időközi szenátusi választás az Apáczai Csere János Karon

Az Apáczai Csere János Kar vezetése nevében a Kar oktatóit tájékoztatjuk, hogy Dr. Földesi Péter rektor kitűzte Karunkon az Időközi szenátusi választás időpontját: 2017. november 21. (kedd).

Mint ismeretes a Karunkat korábban a Szenátusban képviselő Dr. Szabó Péter egyetemi docens 2017. október 1-jétől a MÉK oktatója, így az ő megüresedett képviselői helyére kell új tagot választanunk a Szenátusba. (Karunk másik képviselője továbbra is – a következő rendes szenátusi választás idejéig – Dr. Vehrer Adél egyetemi docens.)

Ablonczyné dr. Mihályka Lívia dékán a választás előkészítésével és lebonyolításával 3 oktató kollégát bízott meg (Választási Bizottság):

Görcsné dr. Muzsai Viktória egyetemi docens (a Választási Bizottság elnöke)

Dr. Tóth Péter egyetemi docens

Vass Éva Tünde tanársegéd.

A jelölés – az egyetem SZMSZ-e értelmében - két módon történhet:

a) egyéni jelölés

b) VKVB (Választási Bizottság) jelölés

(3) Egyéni jelölés történik, amikor a választókörzethez (ez jelen esetben az Apáczai Kar) tartozó személy a saját maga számára vagy a választókörzethez tartozó személy a választókörzethez tartozó más személy számára legalább öt támogató aláírást összegyűjt. A támogató aláírásokat a minta szerinti Támogatói Íven kell összegyűjteni. A Támogatói Ívet a támogatott személynek is alá kell írnia, ezzel nyilatkozva arról, hogy megválasztása esetén az abból folyó kötelezettségeket vállalja.

(4) A VKVB jelölés úgy történik, hogy a VKVB elnöke és tagjai az adott választókörzethez tartozók körében történt informálódást követően vesznek fel jelöltet a jelöltlistára. VKVB jelölés csak akkor történhet, ha a jelölt írásban nyilatkozott arról, hogy a megválasztása esetén az abból folyó kötelezettségeket vállalja.

(5) A VKVB nem köteles jelöltet állítani, ha az egyéni jelölés során a választással betöltendő mandátumok számának kétszeresénél több jelölés történt. Amennyiben a VKVB-nek jelöltet kell állítania, akkor legalább annyi jelöltet kell állítania, hogy legalább a mandátumok száma plusz egy fő számú jelölt legyen a választási listán.

(6) A jelölési időszak a választás napját megelőzően egy héttel zárul le.

A Támogató Ívet a 014-es irodába kell eljuttatni 2017. november 14-én (kedden) 15.00-ig lezárt borítékban.

Választói névjegyzék elérhető itt.

Események