Huszonöt éve kezdett dolgozni alma materében

előkép.webp

Barsi Ernő emlékét élteti
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna
a Széchenyi István Egyetem alumnájaként az Apáczai-kar egyetemi docense, huszonöt éve kezdett dolgozni alma materében.
Mint mondja, igazán büszke arra, hogy a néprajztudomány doktoraként a kar első PhD-végzettségű oktatója lett, s hogy 2008-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját is, majd ugyanabban az évben megkapta az MTA „Legjobb Előadásért Oklevelét”. Kilenc évig a kar TDK-elnöke volt. Fontos számára, hogy így is segíthette a tehetséges hallgatókat.
„Örömmel tölt el az is, hogy tizenegy éve egyik alapítója és szakfelelőse lehetek a kulturális mediáció szaknak, amelynek jó hírét viszik végzettjeink, így egyre népszerűbb. A hallgatókkal sok közös programunk, alkotásunk van. Együtt adtunk ki például több versantalógiát fotóimmal (Kávéházi Capriccio 2006, Napkeltétől napnyugtáig 2008, Reményfonó 2010), és filmeket is készítünk terepgyakorlatainkról. Diplomát szerzett hallgatóim sikeresek, és évek múltán is megkeresnek. Véleményükre vagyok a legbüszkébb. Egyet kiemelnék: »A tanárnő előadásai által szakmailag sokat fejlődtem, és jobb emberré váltam«” – fejtette ki dr. Lanczendorfer Zsuzsanna.
Jubileuma kapcsán kérésünkre azt is összefoglalta, miért kötődik a Széchenyi-egyetemhez. „Mert szülővárosomban, Győrben dolgozhatok munkába állásom óta. Mert itt végeztem a tanító szakot, a karunk volt első alma materem, így tanítók tanítója lehetek. Itt ápolhatom mesterem, dr. Barsi Ernő emlékét előadásaimban, írásaimban és a róla elnevezett szakkollégiumban. Mert nemcsak kollégáim vannak, hanem barátaim is” – hangsúlyozta meghatottan.