Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója 2024

Három év után újra személyes jelenléttel került megrendezésre 2024. április 13-án Budapesten a VII. Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója, 28 országból érkező közel 100 résztvevővel.

1 (3).jpg

Kép forrása: Nemzetpolitikai Államtitkárság képe

A Nemzetpolitikai Államtitkárság első alkalommal 2018 februárjában szervezte meg a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóját. A fórumok célja, hogy a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák vezetői, pedagógusai és nevelői találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat, illetve tájékoztatást kapjanak az aktuális, az iskolákat is érintő nemzetpolitikai kérdésekről. Az idei találkozó témái a nemzetpolitikai aktualitások mellett a tudatosság, az önbecsülés, a hagyományőrzés identitást formáló lehetőségei, a gyermekeket érintő veszélyek és azok kezelése voltak. Mindezek mellett a résztvevők jó gyakorlatokkal ismerkedhettek meg a környezeti nevelés és a hagyományőrzés terén.

A program első napján zártkörű kerekasztal megbeszélésre nyílt lehetőség a szakértői testület számára. A világ minden pontja képviselve volt a külföldön élő magyar szakértők által, akik közül ketten online csatlakoztak a megbeszéléshez.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karán számos lehetőség nyílt az elmúlt években a diaszpórában élő, magyar nyelvet és kultúrát tanító kollégák munkájának segítésére. Immár harmadik éve valósul meg a két féléves, akkreditált, a Diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakemberek módszertani szakirányú továbbképzése. Az Apáczai Hírlevél, a 2023 őszétől induló Diaszpóra Podcast sorozat, a Diaszpóra-Kultúra-Nevelés névvel újonnan induló negyedévente megjelenő online szakmai folyóirat segíti a kapcsolattartást a magyar közösségekkel, illetve az online tananyagmegosztó távoktatási felület, ahol a nyugati szórványban magyar nyelvet és kultúrát tanító pedagógusok számára szakmai munkájukat segítő anyagokat helyeznek el a győri műhely oktatói, munkatársai. Az Apáczai Napok Tudományos Konferencia Diaszpóra szekciója lehetőséget biztosít a hétvégi magyar iskolák projektjeinek bemutatására is.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Széchenyi István Egyetem oktatói csapata fontosnak tartja, hogy a hétvégi magyar iskolákat támogató tevékenységbe a nyugati diaszpórában élő pedagógusokat is bevonják szakértőként, hiszen ők látják helyi közösségeik problémáit, kihívásait. A kerekasztal megbeszélés lehetőséget adott, hogy eszmecserét és kötetlen beszélgetést folytassanak a szakértő testület tagjai személyes találkozó keretében.

A program második napján a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóját Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte a hétvégi magyar iskolák számának növekedését és annak a szakmai munkának a fontosságát, amit ezek az intézmények a nemzeti identitás megerősítése érdekében végeznek. A megnyitó után Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára előadásában hangsúlyozta, hogy a magyar iskola mindenütt a világon a legszorosabb kapcsolódási pont a magyarsághoz. A külhoni magyar iskolákban tanító pedagógusok és önkéntes segítők munkájának kiemelt szerepe van a magyar közösségek megmaradásában. Ezt követően Lengyel Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium képzésekért, ösztöndíjprogramokért és tudománydiplomáciáért felelős helyettes államtitkárának tájékoztatója következett. A Balassi Bálint-Ösztöndíjprogram sikerességéről, a Balassi-füzetekről, és többek között a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról hallhattak a résztvevők beszámolót.

A program második részében a Tudat – Öntudat – Nemzettudat témakörében hallhattak előadásokat a résztvevők. Az önbecsülés, mint belső erőforrás címmel Pál Feri atya, katolikus pap, mentálhigiénés szakember tartott igen izgalmas előadást. Az előadássorozatot Dugasz János, a Köznevelési Programok Főosztályvezetője folytatta, aki Csodaszarvas iskolai közösségi programról tartott tájékoztatást. Programjukban módszertani segédanyagok mellett, teljes foglalkoztató füzeteket is megtalálhatnak az érdeklődők. Találkozás a néphagyománnyal – aktivitás, élmény, ismeret címmel a Hagyományok Háza nagy múltú gyermekprogramját Németh Nóra, etnográfus, szakmai munkatárs ismertette. A tánc és néphagyomány ápolása mellett kiemelte Fábián Éva példaértékű mesemondását és felhívta a figyelmet az élőszavas mesemondás szépségeire és fontosságára.

A szünet után, A pedagógusokat és gyermekeket érintő veszélyek és azok kezelése napjainkban - témakörét járhatták körbe az előadók segítségével a program résztvevői. A téma első előadója Fejleszt vagy rombol? – Okoseszközeink okos használata címmel Uzsalyné Dr. Pécsi Rita főiskolai tanár, neveléskutató volt. Kihangsúlyozta, hogy az agynak valódi életfeladat kell, a virtuális tapasztalat nem alkalmas az életfeladatok előkészítésére, helyette izgalmas, valóságban átélhető kalandok kellenek. A veszélyek kezelésének témakörét Gyermekvédelem a(z új)médiában címmel Dr. Somogyi Ákos Gergő az NMHH Gyermekvédelmi Főosztályának vezetője folytatta, többek között a médiatudatosságot fejlesztő óratervek és feladatok tanórai felhasználását mutatta be a pedagógusoknak. Önvédelem ütések nélkül – konfliktus- és stresszkezelési stratégiák gyerekeknek címmel, Berkecziné Szádeczky-Kardoss Csilla, reziliencia-tréner, család-, gyerek- és ifjúsági coach, a Müncheni Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda vezetője folytatta az előadások sorát. Gyermekeknél is jól alkalmazható konfliktuskezelési stratégiákkal ismerkedhettek meg a jelenlévők.

6.jpg

Kép forrása: saját kép

A programsorozat záró részében néhány jó gyakorlat következett. Környezeti attitűdök fejlesztése mesével az Erdőpedagógiában címmel, Kövecsesné dr. habil. Gősi Viktória projektvezető, egyetemi docens kalauzolta el a külhoni kollégákat a mesék csodálatos világába. Az előadás keretein belül megtudhatták az érdeklődők, miért is van jelentős szerepe a gyermekek és a felnőttek életében is a meséknek, legfőképpen az élőszavas mesemondásnak. Előadásában arra is kitért, hogy a történetek által, alkotó-fejlesztő mesefoglalkozások megvalósításával, hogyan kapcsolódhatnak a gyerekek jobban a természethez, hogyan fejleszthetők környezeti attitűdjeik.

Az előadást követően egy másik jó gyakorlat következett Dr. Lampert Bálint egyetemi adjunktus előadásban A körforgásos gazdálkodás elméleti alapjainak támogatása LEGO projekttel címmel, melyben hangsúlyozta a fenntarthatóság és a körforgásos gazdálkodás fontosságát. A bemutatott gyakorlatok során a LEGO robotokat hívta segítségül. A foglalkozások kapcsán  több készség-, és képességterület is fejleszthető többek között a számolási készség, vagy a logikus gondolkodás, de a digitális kompetencia fejlesztése mellett a szociális kompetenciákra is nagy hangsúlyt fektet a gyakorlat, mint például az együttműködés és a csapatmunka.

7 (1).jpg

A konferencia utolsó előadója Horváth Szilárd, a gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény igazgatója volt, Búzaszem: néphagyományra alapozva címmel mutatta be iskolájuk működését és annak keresztény magyar hagyományokra épülő programját. Iskolájukban az iskola és a családi nevelés összhangját valósítják meg.

A programsorozat végén a szabadkai Juhász zenekar fergeteges, zenés könyvbemutatója varázsolta el a közönséget olyannyira, hogy a hallgatóság táncra perdült és a színvonalas szakmai nap egy rögtönzött táncházzal zárult.

Galéria

 

Szakmai beszámolót készítette:

Martonosi Adrienn 

Széchenyi István Egyetem

Módszertani, Digitális és Tanárképzési Főigazgatóság

 

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00