Harmadjára vehettek át a diaszpóra pedagógusai akkreditált oklevelet a Széchenyi István Egyetemen

diaszpóra_beszámoló.jpg

„Magyarul. Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.”

Kosztolányi Dezső

A Diaszpórában magyar- nyelvet és kultúrát tanítók szakirányú két féléves akkreditált továbbképzését az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének a kezdeményezésére, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kara a 2023/2024-es tanévben is megszervezte. A képzés során 20, a diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító pedagógus teljesítette sikeresen az akkreditált továbbképzés követelményeit. Az ünnepélyes diplomaátadó 2024. június 18-án kedden, 16 órakor került megrendezésre, amelyen személyes jelenléttel, illetve online formában is részt tudtak venni a végzett pedagógus kollégák.

2023. július 10-én, 20 hallgatóval indult útjára a diaszpóra hétvégi iskoláiban magyart tanító pedagógusok továbbképzésének új évfolyama. A győri Széchenyi István Egyetem képzésén két félév alatt szerezhettek a diaszpórában tanító pedagógusok, és önkéntesek korszerű tudást közösségük fejlesztéséhez. Németországból, Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Svédországból, Hollandiából, Kanadából és Kolumbiából érkeztek a résztvevők. Az akkreditált továbbképzési szak első féléve jelenléti formában került megrendezésre, míg a második félévben a képzés online formában valósult meg, melyet a távoktatási felület segített.

A képzés során projektoktatással, kooperatív tanulással, a digitális eszközrendszer változatos alkalmazásával, fenntarthatóság-pedagógiával, drámapedagógiával, többnyelvűséggel, multikulturalitással, a magyar mint idegen nyelv tanításának módszertani kérdéseivel foglalkozhattak a tanulni vágyó pedagógusok. A két félévet követően a képzés záróvizsgája során online portfólió védésre került sor, ahol a kollégák bemutatták szakmai fejlődésüket az elvégzett feladatokon, projekteken keresztül.

diasz.jpg

Az ünnepélyes diplomaátadó ünnepségen négyen személyesen is részt tudtak venni, a hallgatók többsége online csatlakozott az alkalomhoz. Az élőben, zongora kísérettel közösen elénekelt Himnusz után, a köszöntők következtek. Elsőként Petzné dr. Tóth Szilvia az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar dékánhelyettese köszöntette a végzett pedagógusokat. Köszöntőjét Apáczai Csere János szavaival nyitotta meg és a tanulás fontosságára hívta fel a figyelmet: „El ne veszítsd kedved, még ha nem is sikerül minden rögtön kívánságod szerint. Hiszen azt látjuk, hogy minden dolog kicsi kezdetből fejlődik a legmagasabb fokra. Mindenfajta tudományban van valami keserű, és ez kezdetben elijeszti azokat, akik belefognak a tanulásba. Ezt azonban kiegyenlíti a velejáró haszon. Ezért ne riadjunk mindjárt vissza, ha egy kis nehézségre bukkanunk! Mert a tanulás gyökerei keserűek, de a gyümölcsei édesek”- Majd kiemelte annak a munkának a jelentőségét, amit a diaszpórában tevékenykedő kollégák végeznek, hiszen általuk él tovább és terjed szerte a világban a magyar nyelv és kultúra. „Önök lesznek azok, akik hidat építenek hazánk és a nagyvilág között. Az itt megszerzett tudással felvértezve önök különböző országokban folytatják alkotómunkájukat és szakmai pályafutásukat.” Ezt követően Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára megható üzenettel köszöntötte a végzett hallgatókat. Hangsúlyozta, hogy a most diplomát kapó 20 pedagógus, a magyarság jövőbe vetett reménységét testesíti meg, tudásukkal, tanításukkal jövőképet adnak a nemzet tagjai számára. Köszöntőjében kiemelte a Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Apáczai Csere János Kar már évek óta tartó kiváló együttműködését, illetve azt a magas szintű szakmai munkát, amit a kar oktatói nyújtanak a képzés résztvevői számára. Ezt követően a köszöntők sorának zárásaként Kövecsesné dr. habil. Gősi Viktória egyetemi docens, szakfelelős a képzés szakmai szervezője értékelte a továbbképzés keretében végzett munkát, összegezte a képzés tapasztalatait. „Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”  - idézte beszédében Németh László szavait. Összegzésében hangsúlyozta és megköszönte azt a bizalmat és nyitottságot, amivel a pedagógus kollégák, a képzés és az oktatók felé fordultak, valamint azt az igényes és alapos szakmai munkát és azt a rendkívüli erőfeszítést, amivel a kollégák hozzájárultak a képzés sikeréhez.

A köszöntők és a képzés összegzése után megható pillanatok következtek. Az ünnepség résztvevői videómontázs segítségével eleveníthették fel azokat az örömteli, szívet melengető és vidám pillanatokat, amit a hallgatók, a képzés oktatóival együtt, az egy hetes jelenléti képzés során átélhettek. A képösszeállítás is megmutatta, hogy az együtt töltött képzési hétnek igazi közösségformáló ereje van. Majd ezt követően elérkezett az ünnepség legfelemelőbb pillanata, ahol a résztvevők kézhez kaphatták diplomáikat, személyesen illetve online formában. A program zárásaként a jelenlévők meghallgathatták Bartók Béla magyar népdalfeldolgozásait a „Gyermekeknek” című kötetből, Nagy Elek csodálatos zongorajátékának kíséretében, majd gróf Széchenyi István Imre fiához írt intelmeinek üzenetével búcsúztatták a hallgatókat a képzés szervezői.

A bensőséges és meghitt ünnepség végén, a személyesen és online csatlakozók, igazi közösségként örültek egymás sikerének, a viszontlátás és a találkozás örömteli pillanatainak.

Galéria

Martonosi Adrienn

Széchenyi István Egyetem

Módszertani, Digitális és Tanárképzési Főigazgatóság

 

Események