Gyógytestnevelés tanítására felkészítő

A jelentkezés feltétele 
Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben (vagy korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.

A jelentkezés módja

 A képzés minimálisan 12 fő jelentkezése esetén indul. A jelentkezési időszak április elején indul.

Tovább a jelentkezés megkezdéséhez>>>

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség
gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus

A képzés célja
Olyan szakemberek szakirányú továbbképzése, akik az alapképzésben szerzett pedagógiai, pszichológiai, testnevelési műveltségtartalmak ismeretében képesek az óvodás és iskolás gyermekek speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátására.

Főbb tanulmányi területek
A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak
Gyógytestnevelés-történet, anatómia, élettan és egészségtan, ortopédia, belgyógyászat, gyógytestnevelés módszertana, gyakorlatvezetés és elemzés, könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése, mozgáskommunikációs tréning, komplex záróvizsgára felkészítő speciális kontaktóra, tanügyi-jogi ismeretek.

Elhelyezkedési lehetőségek
Az oklevél a 3—12 éves korosztály könnyített és gyógytestnevelési feladatainak szakszerű ellátására jogosít.

A számonkérés módja
A tantervben egymásra épülő, részben egymástól független aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, beszámolókból, kollokviumokból, szakmai gyakorlatok elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, valamint komplex záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsgára bocsátás feltételei
Az előírt kreditértékek (120 kredit) megszerzése. A konzultációkon, valamint a gyakorlatokon való kötelező részvétel teljesítése. A tantervben előírt írásbeli dolgozatok benyújtása. A bíráló által elfogadott szakdolgozat.

Képzési jellemzők
Időtartama:            4 félév
Gyakorisága:          5 alkalom/félév (péntek du., szombat egész nap)

Érdeklődni lehet
Szakfelelős:            Dr. Gönczöl László főiskolai tanár
Kapcsolattartó:   Otoltics Henrietta tanszéki adminisztrátor
Cím:                       9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
Tel:                        96/516-757 Fax: 96/329-934
E-mail:                 tesititk@atif.hu

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 2.
Költségtérítési díj:  115.000 Ft/félév

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00