Gyógytestnevelés tanítására felkészítő

A jelentkezés feltétele 
Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben (vagy korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.

A jelentkezés módja

 A képzés minimálisan 12 fő jelentkezése esetén indul. A jelentkezési időszak április elején indul.

Tovább a jelentkezés megkezdéséhez>>>

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség
gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus

A képzés célja
Olyan szakemberek szakirányú továbbképzése, akik az alapképzésben szerzett pedagógiai, pszichológiai, testnevelési műveltségtartalmak ismeretében képesek az óvodás és iskolás gyermekek speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátására.

Főbb tanulmányi területek
A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak
Gyógytestnevelés-történet, anatómia, élettan és egészségtan, ortopédia, belgyógyászat, gyógytestnevelés módszertana, gyakorlatvezetés és elemzés, könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése, mozgáskommunikációs tréning, komplex záróvizsgára felkészítő speciális kontaktóra, tanügyi-jogi ismeretek.

Elhelyezkedési lehetőségek
Az oklevél a 3—12 éves korosztály könnyített és gyógytestnevelési feladatainak szakszerű ellátására jogosít.

A számonkérés módja
A tantervben egymásra épülő, részben egymástól független aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, beszámolókból, kollokviumokból, szakmai gyakorlatok elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, valamint komplex záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsgára bocsátás feltételei
Az előírt kreditértékek (120 kredit) megszerzése. A konzultációkon, valamint a gyakorlatokon való kötelező részvétel teljesítése. A tantervben előírt írásbeli dolgozatok benyújtása. A bíráló által elfogadott szakdolgozat.

Képzési jellemzők
Időtartama:            4 félév
Gyakorisága:          5 alkalom/félév (péntek du., szombat egész nap)

Érdeklődni lehet
Szakfelelős:            Dr. Gönczöl László főiskolai tanár
Kapcsolattartó:   Otoltics Henrietta tanszéki adminisztrátor
Cím:                       9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
Tel:                        96/516-757 Fax: 96/329-934
E-mail:                 tesititk@atif.hu

Kapcsolattartó:   Hamuthné Mesterházy Anita
9022 Győr, List Ferenc utca 42.
06-96/516-743
mesterhazi.anita##kukac##sze.hu

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 2.
Költségtérítési díj:  115.000 Ft/félév

Események

Szakirányválasztás 2021. szeptember 20. - 2021. szeptember 25.
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 22.
Akadémiai Nap (oktatási szünet) 2021. szeptember 28. 10:00 - 12:00
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 29.
Hallgatói klubkoncert 2021. október 6.