Gyermekkultúrához kapcsolódó szakmai műhelyek/kutatás

BARSI ERNŐ SZAKKOLLÉGIUM

Vezetője: Dr. Halbritter András

Szakosztályvezető oktatók:  Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, Dr. Verebélyi Gabriella, Dr. Ivancsó - Horváth Zsuzsa

Honismerti, gyógypedagógiai, környezet- és egészségvédelmi szakosztályokkal működik az Apáczai Karon. Megalakulása óta a szakkollégium tagjai számos kutatásban vettek részt. Főleg névadójuk kedvelt témáját követik, így gyűjtik a gyermekjátékokat, a gyermekfolklór recens jelenségeit és vizsgálják a gyermeknevelés kérdéskörét. A szakkollégiumi tevékenység során kutató táborok és terepmunkák szervezésére is sor került, ahol tanító szakos, kulturális mediáció szakos hallgatók oktatóikkal együtt arra törekedtek, hogy a néphagyományok felkutatása mellett a kisiskolás és a felnőtt korosztály számára megvalósuló értékközvetítést, hagyományőrzést helyezzék a középpontba. Az elmúlt időszak tanulmányútjai, terepmunkái: (Farsangtemetés – Ágfalva 2008., 2010., Unger kocsma és szódagyártó üzem – Ménfőcsanak, (Sokoróalja) 2009., Népi gyógyászat, népszokás, gyermekfolklór, népi sportjátékok, hiedelemvilág, pásztorkodás, pálinkafőzés – Erdővidék (Erdély) 2010. szeptember 12-18., Farsangi bohócjárás – Mihályi (Rábaköz) 2011. , Hiedelemvilág – Mezőmadaras (Erdély) 2011., Tőkehúzás, farsangi népszokások – Tejfalu, Vágfarkasd (Felvidék) 2013. február 8-15. , Táplányszentkereszt, farsangi népszokások (2015), Tanulmányút. (Bakonybél, Kőris-hegy) (2015. április 11-12.), Tanulmányút. (Neszmély, Dobogókő, Esztergom.)  (2016. április 15-17.), Apáczai nyomában. Tanulmányút. (Erdély, 2016. március 25-29.)

Publikációk a témában:

Balázs Lívia – Lanczendorfer Zsuzsanna (2010): Ósdi Állatosdi. Állatokhoz fűződő népi mondókák, jóslások és csúfolók. 2. bővített kiadás. Magyar Kultúra Kiadó, Győr, 89 p.,

Lanczendorfer Zsuzsanna: A magyar népballada gyermekei (1992) In: Hogyan Tovább?  5. szám, 20-21.

Lanczendorfer Zsuzsanna (1995): A gyirmóti gyermek élete a XX. században. Három generáció összehasonlító néprajzi vizsgálata In: - Gyermekvilág a régi magyar falun. I. Az 1993. október 15-16-án Jászberényben és Szolnokon rendezett konferencia előadásai. A Jász – Nagykun –Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei. 50., Szolnok, 227-242.

Lanczendorfer Zsuzsanna (2019): Gyermek a magyar népballadákban. In: 240 éves a győri tanítóképzés. Az Apáczai Csere János Kar Emlékkönyve. Szerk: Baranyiné Kóczy Judit- Fehér Ágota, Győr,  169- 177.

Lanczendorfer Zsuzsanna (2019): Népi ismeretek az oktató-nevelő munkában. Kárpát-medencei gyűjtések alapján. Hon-és népismeret háttéranyag, Széchenyi István Egyetem Apáczai CSere János Kar, Győr, 134.p A dokumentum elérése: https://efop343.sze.hu/downloadmanager/details/id/35462/m/14809)

Gyermek-Kultúra-Nevelés tanulmánykötet (2021) szerk. Gróz Andrea, Kövecsesné Gősi Viktória, Várszeginé Gáncs Erzsébet) Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr ISBN 978-963-7287-30-5 149.p

Halbritter, András Albert ; Lanczendorfer, Zsuzsanna ; Both, Mária ; Fodorné, Magyar Ágnes ; Fodor, László (2019): A 150 éves Népiskolai Törvény és hatása a természetrajz és gazdálkodási ismeretek oktatására, az iskolakertek elterjedésére In: Baranyiné, Kóczy Judit; Fehér, Ágota (szerk.) Pedagógusképzés, oktatás a Kárpát-medencében, társadalmi kontextusok. XXII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötet Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar,  pp. 1-5. , 5 p.

Elérhető felvételek, filmek: 

Farsangtemetés. Ágfalva.  Bielik Réka és Szollinger István filmje. Ágfalva, 2010. https://www.youtube.com/watch?v=lFNb3s1yhzE,
Farsangi bohócjárás. Mihályi. Szollinger István filmje http://www.drlanczendorferzsuzsanna.hu/mihalyi-bohocjaras.html

Vágfarkasdi tőkehúzás. Ring Ferenc filmje 2013. https://www.youtube.com/watch?v=q4P8zdREbCg

Tircsi Anikó: Unger kocsma. Ménfőcsanak,2014.

https://www.youtube.com/watch?v=zEzeFWpjjZM,  https://yotu.be/zEzeFWpjjZM

Tircsi Anikó: Az utolsó felpéci Bába. Dukkon Jenőné, Erzsi néni. Felpéc, 2015.

„Apácai nyomában”.  Rigó Krisztián filmje 2016.

 http://www.hircity.hu/cgi-bin/hircity/index.cgi?view=ck&tID=614&nID=152025&nyelv=hu

Meskó Krisztián: Táplánszentkereszti farsangfarki rönkhúzás. Táplánszentkereszt, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=z9fauCswM-Q

Húsvéti hagyományok Kunszigeten, Nyárádgálfalván és térségében. Kunsziget, 2016.  https://youtu.be/iKxaoj8ZITo

Győr híres tudósai. Dr. Barsi Ernő és dr. Timaffy László. Újvárosi Művelődési Ház. Győr, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=DdMACRxd3hc&t=60s

Pályázatok, projektek:

 • Európai Unió „Educational and Culture DG. Lifelong Learning Programme”: TICKLE projekt - Teachers Intercultural Competences as Keystone to Learning in Europe című nemzetközi programja. 2007-2009.
 • THIEC-Project (Teaching History for Europe in Common) 2010–2015.
 • „Hungary and Russia from First Hand” Project 2016–

 

GYÓGYPEDAGÓGIAI KUTATÓCSOPORT: EGYÜTTNEVELÉS, ISKOLAÉRETTSÉG, ISKOLAI BEILLESZKEDÉS

Vezetője: Dr. Verebélyi Gabriella

Kutatócsoport tagjai: Dr. Benyák Anikó, Trembulyák Márta, Szabóné Pongrácz Petra, Kövecsesné G. Viktória

A kutatások egyik területe az általános oktatású, alapfokú közoktatási intézmények tanulóit célozza meg. Körükben a tanuláshoz, az alap kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátításához szükséges pszichikus funkciók vizsgálatára került sor, összefüggésben a hiperaktivitásra utaló tünetekkel, a csoportban betöltött társas helyzettel, önértékeléssel és a tanulmányi eredményekkel. A pszichikus feltételek alakulását más mintákon  több év távlatában is szemléltük azzal a céllal, hogy a digitális kultúra esetleges hatásai mennyiben érhetők tetten. Nyomon követtük az első osztályos tanulók iskolai beilleszkedésének kezdetét tanító szakos hallgatóink gyakorlati tapasztalataira támaszkodva, azokat összegezve, feldolgozva.

A témához kapcsolódó publikációk:

Benyák Anikó (2006): Alsó tagozatos hiperaktív gyermekek szociális pozíciója az osztályban. Alkalmazott Pszichológia, 4. 5-21.

Benyák Anikó, Mazurné Kiss Mariann (2017): Az iskolai teljesítményt megalapozó/befolyásoló készségek és képességek alakulása az óvodáskor végén, iskoláskor kezdetén. Képzés és Gyakorlat Neveléstudományi folyóirat, 4. 7-16.

Benyák Anikó (2018) : A hiperaktivitás háttértényezői alsó tagozatos tanulóknál. GlobeEdit, Riga. 148 p.

Benyák Anikó, Fehér Ágota (2018): Az iskola küszöbén – a gyermekek biztonság élménye az iskolakezdés időszakában leendő tanítók gyakorlati tapasztalatai alapján. In: Fehér Ágota; Mészáros László (szerk.)„… in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi” A nevelési értékek és a tudás szerepe a keresztény pedagógiában. Vác, Magyarország. Apor Vilmos Katolikus Főiskola 51-64.

Benyák, Anikó, Fehér, Ágota (2018): Az iskolakezdési gyakorlat hallgatói szemmel. In: Baranyiné Kóczy Judit, Fehér Ágota (szerk.) XXI. Apáczai-napok konferencia. "Útkeresés és újratervezés". Tanulmánykötet. Győr, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar 324-333.

Benyák, Anikó, Fehér, Ágota (2019): A család szerepe az iskolakezdés folyamatában leendő tanítók gyakorlati tapasztalatai alapján. In: Fehér, Ágota; Uzsalyné, Pécsi Rita (szerk.)„…hogy életük legyen, és bőviben legyen.” „...ut vitam habeant, et abundantius habeant. ” Keresztény értékek a családpedagógiában. Vác, Apor Vilmos Katolikus Főiskola. 45-54.

Benyák, Anikó, Fehér, Ágota (2019): Pedagógusok segítő szerepe az óvoda-iskola átmenet folyamatában. In: Baranyiné, Kóczy Judit; Fehér, Ágota (szerk.) 240 éves a győri tanítóképzés : Az Apáczai Csere János Kar emlékkönyve. Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft. 173-184.

Benyák Anikó (2011): Hiperaktivitás (viselkedészavar) és kötődés. Fejlesztő Pedagógia, 3. 54-62.

Jászi Éva - Verebélyi Gabriella - Szabóné Pongrácz Petra -  Kövecsesné Gősi Viktória (2018): Tanító szakos hallgatók érzékenyítő programja : A tanítójelöltek előzetes ismereteinek feltérképezése a fogyatékosságról. Projekt címe: Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen

Kutatási beszámoló Győr, Széchenyi István Egyetem Apáczai Kar 84 p.

Fehér Ágota  Gróz Andrea (2020) (szerk.): Tanulói szükségletek – nevelői válaszok Győr, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar 115 p.

Elnyert projekt:

 • Szabadtéri játékcsalád (játszótéri berendezés) fejlesztése fogyatékkal élők számára GOP-1.1.1.-11-2012-0231 (2013-2015) Pedagógiai-pszichológiai – gyógypedagógiai kutatócsoport
 • EFOP 3.4.3-16 B5. pedagógusképzési alprogram (tanító szakos hallgatók érzékenyítése, felkészítése az együttnevelésre,
 • EFOP 3.4.3-16 B5. pedagógusképzési alprogram: Pedagógus hallgatók felkészítése a hátrányos helyzetű gyermekek tanulás támogatására tanodában (2016-2021)

 

FENNTARTHATÓSÁGPEDAGÓGIAI KUTATÓCSOPORT - ERDEI ISKOLA

Vezetője: Dr. Lampert Bálint

Kutatócsoport tagjai: Kövecsesné dr. Gősi Viktória, Csenger Lajosné dr., Dr. Halbritter András, Petzné dr. Tóth Szilvia, Dr. Pápai Bernadett

erdei iskola1.png

Karunk kutatási területei közül kiemelt szerepe van az 1996-ban induló Környezet-Egészség-Nevelés programnak, amelynek elméleti koncepciója a „harmóniaelmélet”,  aminek kidolgozása, publikálása Kovátsné Németh Mária nevéhez kötődik. A személyiségfejlesztő program alapelve, hogy a testi-lelki egészség, a viselkedéskultúra, a környezetkultúra komplex tevékenységrendszerével formálja az gyermekek harmonikus fejlődését, annak érdekében, hogy kialakuljon az egyénben a harmóniára való törekvés. A projekt témakörei (Erdő és természet, Környezet és egészség, Helyidentitás-viselkedéskultúra) a gyermek és természet kapcsolatát középpontba állítva a néphagyományok őrzését, a népi kultúra átadását, a múzeumi kultúraközvetítést, a művészet személyiségformáló szerepét is középpontba helyezi. A projekt több szinten, több korosztályban valósul meg, egyik gyakorlati színtere a RAvazdi ERdei Iskolai Oktatóközpont.

A témához kapcsolódó publikációk

Kovátsné, Németh Mária szerk. (1997): Erdőpedagógia Győr, Magyarország: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola ISBN 9637287035

Lampert, Bálint-Kovátsné-Németh, Mária (2011) : Combining artistic and ecological education – a sketch from nature – postcards. An artistic aspect in a complex forest school is an integral part of the pedagogical program Poznan, Lengyelország: Wydawnictwo Miejskie Posnania  ; Tomczak, Andrzej B (szerk.) ISBN 9788377680049 

Kövecsesné dr. Gősi Viktória (2015): Környezeti nevelés gyakorlata az erdei iskolában, Hazánk Kiadó, Győr ISBN 9789639829350

Kövecsesné G. Viktória (2018): Erdei iskolai projekt hatékonyságának vizsgálata ép fejlődési ütemű és enyhén értelmi fogyatékos tanulók körében : The Efficiency Test of the Forest Pedagogy Project Among Students with Normal Pace of Development and with Mild Intellectual Disabilities. In. JOURNAL OF APPLIED TECHNICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES/ ALKALMAZOTT MŰSZAKI ÉS PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT( 2560-5429): 8 3 pp 43-67

Kövecsesné Gősi Viktória - Lampert Bálint (2018): A környezetpedagógia gyakorlata a tanítóképzésben In. JOURNAL OF APPLIED TECHNICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES/ ALKALMAZOTT MŰSZAKI ÉS PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT( 2560-5429): 82 pp 36-54

Lampert Bálint - Kövecsesné Dr. Gősi Viktória (2018): Erdei iskola In: Nagy Ádám (szerk.) A komfortzónán is túl...: A táborozás pedagógiája, szociológiája és kulturális antropológiája Kecskemét: ISZT ALapítvány, Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, Neumann János Egyetem, pp 150-168

Kövecsesné Gősi Viktória - Lampert Bálint (2019): A környezetpedagógia múltja, jelene a győri tanítóképzésben In: Baranyiné Kóczy Judit - Fehér Ágota (szerk.) 240 éves a győri tanítóképzés : Az Apáczai Csere János Kar emlékkönyve Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., pp 71-83

Kövecsesné Gősi Viktória (2019): The pedagogical Project of Education for Sustainable Development in 3D virtual space In: IEEE (szerk.) 2019 10TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COGNITIVE INFOCOMMUNICATIONS (COGINFOCOM 2019) Piscataway (NJ): IEEE, pp 539-544 (International Conference on Cognitive Infocommunications 2375-1312)

Kövecsesné Gősi Viktória - Lampert Bálint - Petz Tiborné Csenger Lajosné (2020): Investigation of the attitudes of first-year-students towards sustainability and environmental awareness at Széchenyi István University In. JOURNAL OF APPLIED TECHNICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES /ALKALMAZOTT MŰSZAKI ÉS PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT ( 2560-5429): 10 3 pp 24-44

Kováts-Németh Mária - Borbély Károly szerk. (2020): Környezettudatos viselkedéskultúra - nemzeti identitás Győr, Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 436 p. ISBN 9786155904264

Lampert Bálint - Kövecsesné Gősi Viktória -  Kiss Boglárka Zsófia (2021): A környezeti nevelés lehetőségei múzeumban In: Gróz Andrea,  Kövecsesné Gősi Viktória, Várszeginé Gáncs Erzsébet (szerk.) Gyermek-Kultúra-Nevelés Győr: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, pp 86-95.

Csenger Lajosné (2021): Egészséges környezet - Egészséges gyerkőc projekt In.: Gróz Andrea,  Kövecsesné Gősi Viktória, Várszeginé Gáncs Erzsébet (szerk.) Gyermek-Kultúra-Nevelés Győr: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, pp 96-103., 8 p.

Csenger Lajosné (2019): Egészséges életmód projekt az alsó tagozatos angol órákon. In: Koltai, László (szerk.) Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Budapest: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (2019) pp. 334-349., 16 p.

Csenger, Lajosné (2018): Egészségnevelési programok vizsgálata Győr-Moson-Sopron megye általános iskoláiban. FÓKUSZ - VAJDASÁGI ISMERETTERJESZTŐ ÉS TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ ELEKTRONIKUS FOLYÓIRAT p. 1 (2018)

Csenger, Lajosné (2018): Az egészségnevelés szerepe a fenntartható fejlődési célok elérésében. In: Bodáné, Kendrovics Rita (szerk.) Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban: Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (2018) pp. 185-192, 8 p.

Csenger, Lajosné (2017): Gondolatok a Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztési Program margójára. In: Bodáné, Kendrovics Rita (szerk.) Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban : Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (2017) pp. 172-181., 10 p.

Csenger, Lajosné (2016): Az egészségnevelés iskolai gyakorlata. FÓKUSZ - VAJDASÁGI ISMERETTERJESZTŐ ÉS TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ ELEKTRONIKUS FOLYÓIRAT: 136-137. 

Csenger Lajosné (2016): Az egészségnevelés múltja, jelene, jövője. In: Rajnai, Zoltán; Fregán, Beatrix; Marosné, Kuna Zsuzsanna (szerk.) Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. Budapest: Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, (2016) pp. 121-129., 8 p.

Csenger Lajosné (2015): A tanulók környezettudatosságra, fenntarthatóságra nevelése a Nemzeti alaptantervek jegyében. In: Lőrincz, Ildikó (szerk.) Quid est veritas? (Jn 18,38) Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya [elektronikus dok.] : XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia : 2014. október 21-22.: tanulmánykötet. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó (2015) 527 p. pp. 247-252., 6 p.

erdei iskola2.png

Pályázatok:

 • KEOP-6.1.0/A-2008-0047 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok - szemléletformálás, informálás, képzés: „Együtt a Környezetért!” programsorozat (2008-2009)
 • A Környezetkímélő, környezettudatos magatartás kialakítása a megvalósított Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékkezelési programja alapján 2011. (környezeti attitűdök vizsgálata az iskolában, szemléletformáló, játékos programok, rendhagyó környezet órák
 • INSULA MAGNA Projekt, A karunkhoz kapcsolódó rész: Szigetköz értékei, kultúrája, hagyományai gyerekeknek erdei iskolai tevékenységek során – környezeti attitűdök, helyidentitás formálása (2020- )

erdei iskola3.pngHallgatóink alkotó munkája: https://padlet.com/gosiviki/ghxfhvjawrp3mem3

 

ISKOLAKERT

A kar legrégebbi épületszárnyának 1884-es átadásakor már kertet alakítottak ki a tanítónőképzés számára, ami az 1960-as évekig szolgálta az oktatást. 2013-ban alakítottunk ki újra iskolakertet, aminek használatát több ponton is beépítettük a pedagógusszakok képzéseibe, a gyakorlóiskola diákjait is bevonva. 2019-től az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola is rendelkezik saját iskolakerttel. A Kar térségi, országos és európai szervező, hálózatépítő munkában is részt vesz az iskolakertek témájában.

A kutatóműhely célja, területei: Az iskolakertek száma rohamosan növekszik a világban és Magyarországon is, de ennek fenntartásához kutatás-fejlesztési eredmények is szükségesek, elsősorban a következő témákban: Az iskolakertek helyzete Magyarországon, lehetőségei tantárgyak és nevelési célok terén; iskolakert, óvodakert nevelésközpontú és fenntartható kialakítása; oktatásszervezés és biztonság az iskolakertben.

iskolakert1.jpg

iskolakert2.jpg

A témához kapcsolódó publikációk:

Halbritter, András Albert ; Pauliczky, Nóra ; Mátyás, Izolda  (2018): Iskolakertek: korunk fenntarthatósági és életviteli játszóterei SZOCIÁLPEDAGÓGIA 11 pp. 168-171. , 4 p.

Halbritter, András; Szunyogh, László; Balogh, István; Gaál, Judit Eszter (2018): Napóra és társai: Környezeti és vizuális nevelés az iskolaudvaron In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Elmélet és gyakorlat a neveléstudományok és szakmódszertanok köréből Komárno, Szlovákia : International Research Institute  381 p. pp. 67-71. , 5 p.

Halbritter, András Albert ; Czimondor, Kitti Katalin ; Csenger, Lajosné ; Ruppertné, Hutás Kinga (2019): Iskolakert a győri tanítóképzésben - régen és ma In: Baranyiné, Kóczy Judit; Fehér, Ágota (szerk.) 240 éves a győri tanítóképzés : Az Apáczai Csere János Kar emlékkönyve Győr, Magyarország : Universitas-Győr Nonprofit Kft. pp. 51-62. , 12 p.

Halbritter András (2011): Nehezet könnyen: a talaj szemléltetése a fenntarthatóságra nevelésben.

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 61:(1-2-3-4-5) pp. 422-430.

Halbritter András; Mátyás Izolda;  Pauliczky Nóra (szerk.) (2018): Iskolakerti kalauz – Útmutató népfőiskolák részére. Budapest: Iskolakertekért Alapítvány

Halbritter András; Mátyás Izolda; Pauliczky Nóra (szerk.) (2018): Iskolakertek téli ötlettára. Budapest: Iskolakertekért Alapítvány

 

MŰVÉSZETI KUTATÓMŰHELY

Az éjszaka gyermekei • Nyitott tér • Felhőjáték Balogh István-Borbély Károly- Szunyogh László kiállítása 2020. XXIV. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia Művésztanár kiállítás.

https://www.youtube.com/watch?v=k8pzIFBDj5w

Az Erdőpedagógia területéhez kapcsolódóan ki kell emelnünk a karon megvalósuló művészeti tevékenységeket is. 2007-ben az Apáczai Kar Ravazdi Erdei Iskolai Programja és a németországi Verden Erdei Iskolai Projektje közös alkotónapot valósított meg Ravazdon.

Négy csoport (óvodás, 1-2. osztályos 3-4. osztályos és felsős diákok) négy db 1,5x1,5m-es képet festettek művésztanáraink és hallgatóink vezetésével, melyek a mai napig az erdei iskola falát díszítik.

1987-től hallgatói alkotótábort szervezünk művésztanáraink (Borbély Károly, Szunyogh László, Balogh István) vezetésével, amely 2000-ig  Győrújbaráton , majd 2001-től Ravazdon működött egy hetes kurzusokkal. Ez jelenleg a nyári vizsgaidőszak végén valósul meg a tanszék műhelyeiben a tanterv részeként.

1987-óta szervezünk folyamatosan hallgatói kiállításokat, amelynek továbbfejlesztéseként a jelenlegi Cziráki Lajos Kiállítótérben, neves kortárs képzőművészek is bemutatkoznak évente hat kiállítással.

1998-ban az Eisenstadt Pedagógiai Akadémia és az Apáczai Kar együttműködésében közös hallgatói művészeti produkciót hoztunk létre zenei és képzőművészeti, valamint nyelvi módszertani területeken.

1999-2015. a hollandiai Heerlen Pedagógiai Akadémia és az Apáczai Csere János Kar között létrejött szakmai együttműködés magyarországi alkotótáborban és tantárgypedagógiai tanulmányút formájában realizálódott Hollandiában. 

2000-ben az Akademie Graz és az Apáczai Kar közös művészeti projektjét szerveztük meg karunkon, mely során zenés színdarab készült, díszletek tervezésével, kivitelezésével a vizuális műveltségterület hallgatóival.

2010-ben egyhetes grafikai kurzust szerveztünk a Kar hallgatóinak, majd 2011-ben „Művészetterápiás Napokon” vehettek részt az érdeklődő hallgatók, pedagógusok a Művészeti Kollégium keretében.

 

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚLI TAGOZATÁNAK MÓDSZERTANI  MŰHELYE

Tagozat elnöke: Kövecsesné dr. Gősi Viktória, titkára: Dr. Lampert Bálint

Vezetőségi tagok: Dr. Gróz Andrea, Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet, Dr. Pongrácz Attila, Dr. Jászi Éva, Dr. Halbritter András, Dr. Fűzfa Balázs, Hatos Hajnalka, Világosné Rozsonits Erika

A Magyar Pedagógiai Társaság Északnyugat-dunántúli Tagozata 2014-ben indította útjára az Apáczai Módszertani Délutánok rendezvénysorozatát. A módszertani délutánok egyik célja a gyakorló pedagógusok, és a tanító szakos hallgatók kapcsolódása, együtt gondolkodása, a gyermek-nevelés-kultúraközvetítés összefüggés rendszerének bemutatása.

Módszertani rendezvényeink:

 1. A környezeti és egészségnevelés elméleti és gyakorlati kérdései
 2. Az iskolakertek régi-új helye az oktatásban, fenntarthatóságra nevelésben
 3. „Kézenfogva a pedagógus, gyógypedagógus képzésért”
 4. Kalendárium a gyakorlatban
 5. A közoktatás jelene, múltja, jövője
 6. A Digitális írástudás az oktatói gyakorlatban
 7. Érzelmi intelligencia szerepe, jelentősége az oktatásban
 8. A szorongás és agresszió lélektana
 9. A 3D sportlétra alkalmazási lehetőségei az oktatásban
 10. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei gyermek és felnőttkorban
 11. Környezettudatos viselkedéskultúra - Nemzeti identitás (szerk. Kováts-Németh Mária - Borbély Károly) könyvbemutató

https://pedagogiai-tarsasag.hu/category/tagozatok/eszaknyugat-magyarorszagi-tagozat/

módszertan1.pngMódszertani délután 2019.

 

ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZTÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN

Szakmai vezető: Dr. Benyák Anikó

Közreműködő oktatók: Kövecsesné dr. Gősi Viktória, Dr. Makkos Anikó, Dr. Mészáros Attila, Ritter Andrea, Fehér Ágota

A kutatócsoport céljai, feladatai:

Bár a tanítóképzés tantervi programjában karunkon az önismeret mindig is megjelent a képzés kezdeti szakaszában, azonban ezt kevésnek érezzük. Érzékelve a Z generációs problémákat, úgy gondoljuk, szükség van egyfajta szemléletváltásra, és sokkal erőteljesebben kell fókuszba helyeznünk a pedagógusjelöltek személyiségfejlesztését. Ennek megvalósítására egyelőre egy szabadon választható tárgy állt rendelkezésünkre, amelyet az érzelmi intelligencia fejlesztésére kívánunk fordítani. A léleknek idő kell című tantárgy keretében valósítottuk meg programunkat, amelynek célja elsősorban az volt, hogy fejlesszük a hallgatók érzelmi intelligenciáját, továbbá szerezzenek ismereteket az érzelmi intelligencia részképességeiről, fejlesztésének lehetőségeiről a köznevelés gyakorlatában is. Az érzelmi intelligencia részképesség területeinek fejlesztését tréning módszerekkel, játékokkal, drámapedagógiai elemekkel, kooperatív technikákkal valósítottuk meg. Az ide kapcsolódó eddigi kutatásaink elsősorban előtanulmányoknak tekinthetők egy nagyobb volumenű, longitudinális, rendszeresíteni kívánt vizsgálatsorozathoz, mely terveink szerint folyamatosan monitorozni fogja a pedagógus hallgatók érzelmi intelligenciáját és társas készségeit. A mintatantervben is tervezünk a kötelező tárgyak vonatkozásában ezirányú módosításokat, melyek hatását szintén ezen kutatáson belül szeretnénk lemérni.

Publikációk:

Makkos Anikó, Fehér Ágota, Mészáros Attila, Kövecsesné Gősi Viktória, Benyák Anikó (2021): Examining the emotional intelligence and coping strategies of trainee teachers and in-service teachers. Pädagogische Hochschule Steiermark; Comenius Association, Graz, Ausztria.

Kövecsesné Gősi Viktória - Benyák Anikó (2020): Tanító szakos hallgatók érzelmi intelligenciájának fejlődése a „Léleknek idő kell” kurzus keretében In: Szarka Emese (szerk.) POZITÍV PEDAGÓGIA ÉS NEVELÉS KONFERENCIAKÖTET I. Budapest. Mental Focus Kft., pp 171-184

KÖVECSESNÉ G. Viktória -  MAKKOS Anikó - BENYÁK Anikó - MÉSZÁROS Attila (2020): OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF TRAINEE TEACHERS - EXPERIENCES OF CURRICULUM DEVELOPMENT In: Németh András,   Orsovics Yvette, Csehiová Agáta,  Tóth-Bakos Anita (szerk.) Pedagogical Sections. Conference Proceedings Komárno: Selye János Egyetem, pp 283-292.

Makkos Anikó, Fehér Ágota, Benyák Anikó (2020): Consultancy skills in the light of emotional intelligence and communication skills of students specialised in human resources consultancy. In: KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 1–2. pp 101-112.

Benyák Anikó, Fehér Ágota (2019): Érzelmi intelligencia segítő szerepe az emberi erőforrás tanácsadó hallgatók személyes eszköztárában. In: Baranyiné Kóczy Judit, Fehér Ágota (szerk.) Pedagógusképzés, oktatás a Kárpát-medencében, társadalmi kontextusok. XXII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötet, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr pp. 306-313.

Benyák Anikó (2012): Konfliktuskezelés a gyakorlati munkában. In: Rostáné Riez Andrea (szerk.): A szociális képzés innovációjának narratívái. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. pp 1-118.

léleknek idő kell1.jpgléleknek idő kell2.jpg

Léleknek idő kell tantárgy: érzelmi intelligencia fejlesztése mesével

 

VR TANANYAGFEJLESZTÉS

Vezetője: Dr. Lampert Bálint

A kutatóműhely célja, területei:

A modern tanulási környezet kialakítását nagymértékben befolyásolja a kor információs-kommunikációs technológiája, amely minőségileg új lehetőségeket nyújtanak a tanítási-tanulási folyamatok támogatására. Az elektronikus tanulási környezet olyan tanulási környezeteket jelent, ahol a tanítás-tanulás feltételrendszerének kialakításánál meghatározó szerepe van az elektronikus információ- és kommunikációtechnikai eszközöknek. AZ utóbbi években a technikai fejlődésnek köszönhetően a valós tanulási környezetek mellett megjelentek a virtuális (látszólagos, nem valóságos)tanulási környezetek, amelyek képernyőkön szoftveresen generált hipermediális, interaktív tanulást segítő információs és kommunikációs rendszert jelentenek.

2018-2021. között zajló pályázat keretében 210 tantárgy VR-ral összekapcsolt módszertani fejlesztése valósult meg a kutatóműhely vezetőjének irányítása mellett. A fejlesztések első szakaszában a tantárgyak digitalizálása, e-learning keretrendszerbe integrálása valósult meg, majd fejlesztések második szakaszában a digitalizált tananyag virtuális tanulási környezetbe való megjelenítése valósult meg.

A fejlesztések során a vizsgálatok középpontjában a tananyagok tanulásmódszertani szempontból logikus térbeli elrendezésének vizsgálata, a leggyorsabb elérési utak, módok megtalálása és a tananyag interaktív feldolgozását segítő eljárások, eszközök (gamifikálás, szimulációk, applikációk stb) megtalálása állt.

A témához kapcsolódó publikációk:

Kövecsesné Gősi Viktória - Lőrincz Ildikó - Lampert Bálint (2020): Pedagogical portfolio 3D MaxWhere virtual space ERUDITIO - EDUCATIO (1336-8893 ): 15 4 pp 5-20

Kövecses Gősi Viktória - Lampert Bálint -  Pongrácz Attila -  Lőrincz Ildikó (2020): University Lecturers’ Distance Learning Experiences Gained during the COVID-19 Pandemic Period In: IEEE (szerk.) Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom) New York (NY): IEEE, pp 325-330 (2020) ( International Conference on Cognitive Infocommunications 2375-1312 )

Lampert Bálint - Gősi Kövecses Viktória - Lőrincz Ildikó - Pongrácz Attila (2020) Distance Learning System Established for Teachers of Hungarian Language and Culture in Diaspora with the Support of MaxWhere 3D VR In:  IEEE (szerk.) Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom) New York (NY): IEEE, pp 331-336 (2020) ( International Conference on Cognitive Infocommunications 2375-1312

Pályázat:

 • Az EFOP-3.4.3-16-2016-00016 azonosítószámú projektben keretében az "A.2. Oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci relevanciájának fokozása" alprojektje keretében 210 tantárgy fejlesztése valósult meg, amely a tananyagok digitalizálását, e-learning keretrendszerbe integrálását, majd 3D-s virtuális tanulási térbe helyezését foglalta magába. Ezzel az egyetem, és így az Apáczai Kar távoktatási lehetőségei erősödtek, valamint a projektben résztvevő, a Gyermekkultúra szakon oktatási feladatot ellátó kollégák digitális kompetenciái is fejlődtek. (2016-2021)

 

DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI - LEGO MÓDSZERTAN

Vezetője: Petzné dr. Tóth Szilvia

lego1.jpglego2.jpg

Oktatói továbbképzések, szervezetfejlesztés

A kutatóműhely célja, területei:

Karunk igyekszik megfelelni a kor kihívásainak. Ennek következményeként elsősorban a tanító és gyógypedagógiai szakon tanuló hallgatókat a digitális környezeten keresztüli oktatásra készítjük fel, úgy, hogy a hagyományos pedagógiai eszközök és a digitális világ elvárásai egymáshoz illeszkedjenek. Meg kell láttatni, hogy nem csupán pdf fájlokat kell kivetíteni az órán - ez nem fejleszti a diákok digitális képességeit -, hanem az információ megközelítésében, feldolgozásában, az oktatási módszerekben kell változtatásokat tenni. A fejlesztések során a vizsgálatok középpontjában a tananyagok tanulásmódszertani szempontból logikus, digitális környezetbe rendezésének vizsgálata, a tananyag interaktív feldolgozását segítő eljárások, eszközök (gamifikálás, szimulációk, applikációk stb) megtalálása, fejlesztése áll. Továbbá, segítve a hallgatókat későbbi hivatásukban, minél szélesebb körből tudjanak eszközök, módszerek közül választani, ezért a Lego és további digitális oktatási eszközökre (Bee-bot,...) épülő tananyagok kialakítása, oktatási célú felhasználása és tanfolyamok megszervezése is jövőbeli célok között szerepel. A jövő generációjára is gondolva, a Gyakorló Iskola és később a környező iskolák diákjainak logikus gondolkodásának, programozói készségének fejlesztése is a célunk, a LEGO robotok segítségével.

A témához kapcsolódó publikációk:

Petz Tiborné - Reider József (2021): A tanító szakos hallgatók IKT ismeretei a matematika oktatásban. In.: TUDÁSMENEZSMENT 21: 1-2, 210-220. pp

Petz Tiborné - Reider József (2020): A tanítóképzés matematika oktatásának fejlesztési útjai a tantervi átalakításkor  In.: Fehér Ágota  Gróz Andrea (2020) (szerk.): Tanulói szükségletek – nevelői válaszok Győr, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar 56-72. pp

Kövecsesné Gősi Viktória (2020) Supporting the learning of teaching students with digital tools In. JOURNAL OF APPLIED TECHNICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES/ ALKALMAZOTT MŰSZAKI ÉS PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT( 2560-5429): 10 4 pp 105-124

Petz Tiborné (2019): Virtuális valóság a tanítóképzés matematika oktatásában. In.: Bordás Sándor (szerk.): MÓDSZEREK, MŰVEK, TEÓRIÁK: A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia előadásai: Értekezések, tudományos dolgozatok (27.), Baja, Eötvös József  Főiskolai Kiadó, 375-388. pp.

Kövecsesné Gősi Viktória (2018) : A digitális korszak oktatásmódszertani kihívásai In: Baranyiné Kóczy Judit -  Fehér Ágota (szerk.) XXI. Apáczai-napok konferencia. "Útkeresés és újratervezés". Tanulmánykötet Győr: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, pp 189-201. pp

 

KASZTNER JANKA ISKOLATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY – MÚZEUMPEDAGÓGIA

 A kutatóműhely vezetője: Dr. Gróz Andrea

 

kasztner.pngA gyűjtemény 2. számú terme

 A múzeum létrehozását a korábbi főiskola Pedagógia Tanszékének oktatói Dr. Markó Endre, Dr. Marton Károly, Dr. Csehi Lajos, Wappel Kálmánné indították el 1996-ban. Dr. habil Kováts – Németh Mária munkájának eredményeként a múzeumot ebben a formában a győri tanítóképzés 230 éves jubileumára nyitották meg 2008-ban. A múzeum a Tanítók Napján 2019 tavaszán vette fel Kasztner Janka nevét.

Az Iskolatörténeti Múzeum anyaga egyrészt a főiskolán tanító oktatók személyes gyűjteményéből, arany-, ezüst-, bronz-diplomás tanítóink emlékeiből, valamint kari könyvtárunk pedagógiai dokumentum-gyűjteményének egy részéből tevődött össze. Továbbá jelentősen gazdagították az állományunkat olyan adományok, melyek egykori tanítók relikviáiból kerültek hozzánk. A tárgyi emlékek mellett jelentős számú elsődleges és másodlagos forrás áll rendelkezésünkre. (Pl. Monográfiák, értesítők, tankönyvek tanulók számára, vezérkönyvek tanítóknak, applikációs képek, számolást-, írást-, olvasást segítő eszközök, oklevelek, fotóanyagok, kitüntetések, tanmenetek, óravázlatok, bizonyítványok…)

Múzeumunk anyagának megismerése hozzájárulhat hallgatóink pálya-professzionalizációjához, s mélyítheti hivatástudatukat; ugyanis e historiográfiai emlékeket őrző helyszínen lehetőség nyílt számukra a tanítóképzés fejlődéstörténetének nyomon követésére.

A gyűjtemény tematikai felhasználásában, alkalmazásában szerepel többek között általános iskolai tanulók számára múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, valamint a Kutatók éjszakája programsorozatban pedig fontos törekvésünk a szélesebb értelemben vett érdeklődők számára is megnyitni az Iskolatörténeti Gyűjteményünk kapuit.

A témához kapcsolódó publikációk:

Gönczöl László (1996): A testkultúra szempontjainak érvényesülése a győri tanítóképzők történetében (1847-1995). Győr, ACSJTF, 1996.

Gróz Andrea (2006): Az eredményes pedagógus a dualizmus korában tanítóképzős pedagógia tankönyvek tükrében. Neveléstörténet, 3–4. 199–205.

Gróz Andrea (2012):Az intézményes nőnevelés kezdetei – Zirzen Janka, a tanítónőképzés úttörője. Tanító, 2. 11–14.

Győri iskolatörténeti millenium’ 96. 1000 éves a magyar iskola. Nemzetközi művelődés-, és neveléstörténeti szimpozium. Szerk.(1996): Mészáros István, Markó Endre, Marton Károly, Király Tibor, Wappel Kálmánné. Győr, ACSJTF.

Kovátsné Németh Mária (2008): Győri tanítóképzés 1778-2008. Győr, NYME AK.

Markó Endre (1978): Kétszáz éves a győri tanítóképzés. Pedagógiai Szemle, 12. 1104-1113.

Schleich Lajos (1937): A Győri Kir. Kat. Tanítóképző-intézet múltjából. Az önálló tanítóképző intézet első éve 1847-48. Győr, Győregyházm. Ny.

Varga József (2015): A győri tanítóképzés az első világháború árnyékában. Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára.

 

DIASZPÓRÁBAN MAGYAR NYELVET ÉS KULTÚRÁT TANÍTÓK MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TÁVOKTATÁSI FELÜLETE

diaszpóra1.png

A szakmai műhely vezetője: Kövecsesné dr. Gősi Viktória

Közreműködő kollégák: dr. Lampert Bálint, Martonosi Adrienn, Szekeres Beáta, Nemes Zsolt

Előadók, foglalkozásvezetők: dr. Bukor Emese, dr. Baranyiné dr. habil Kóczy Judit, dr. Lőrincz Ildikó, Csenger Lajosné dr, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet, dr. Benyák Anikó

Publikációk a témában:

Kövecsesné G. V., Lampert B. 2020. Magyarságtudat formálásának lehetőségei diaszpórában élő gyermekeknek tervezett projektben In: Koltai László Projektkonferencia 2020: Hazai és Külföldi Modellek a Projektoktatásban. Budapest, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, pp 129-148.

Kövecsesné G.V.,  Lampert B.,  Milbik L. 2020. A Kárpát-medencei kulturális örökség feldolgozási lehetőségei élménypedagógiai módszerekkel formális és nemformális kontextusban alsó tagozaton : A tavaszi ünnepkör. In: Lőrincz Ildikó-  Fehér Ágota (szerk.) Pedagógusképzés a Kárpát-medencében – Tananyagfejlesztési tapasztalatok, jó gyakorlatok Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, pp 81-113.

Kövecsesné G. V. 2020. A magyarságtudat erősítésének lehetőségei a különböző intelligenciaterületek fejlesztésére épülő projektben In: Lőrincz Ildikó – Fehér Ágota (szerk.) Pedagógusképzés a Kárpát-medencében – Tananyagfejlesztési tapasztalatok, jó gyakorlatok, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, pp 75-81.

Magyar tavasz munkafüzet 2019 (szerk.: Kövecsesné G. Viktória - Lampert Bálint - Milbik László, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 2019. pp 26.

LAMPERT Bálint -KÖVECSESNÉ GŐSI Viktória - PONGRÁCZ Attila -   LŐRINCZ Ildikó (2020):  MAXWHERE 3D VR RENDSZER TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A DIASZPÓRÁBAN MAGYAR NYELVET ÉS KULTÚRÁT TANÍTÓK SZÁMÁRA In: Németh András ;    Orsovics Yvette ;    Csehiová Agáta ;    Tóth-Bakos Anita (szerk.)Pedagogical Sections. Conference Proceedings Komárno: Selye János Egyetem, pp 95-102.

Baranyiné Kóczy Judit (2017). Mi a kulturális metafora? MAGYAR NYELVŐR 140 : 4 pp. 404-425.

Baranyiné Kóczy Judit (2018). Kulturális metaforák és sémák a magyar népdalok folyó-reprezentációiban. MAGYAR NYELV 114 : 156-168. ,  320-329.

Baranyiné Kóczy Judit (2019).  A tanító mint fa, a diák mint marcipán: Tanítókép és diákkép a tanítóképzős hallgatók szerint. In: Baranyiné, Kóczy Judit; Fehér, Ágota (szerk.) 240 éves a győri tanítóképzés : Az Apáczai Csere János Kar emlékkönyve. Győr, Magyarország : Universitas-Győr Nonprofit Kft. (2019) pp. 151-162.

Baranyiné Kóczy Judit (2020). A testrészek konceptualizációja mint hálózat. In: Balázs, Géza; Imrényi, András; Simon, Gábor (szerk.) Hálózatkutatás : Hálózatok a nyelvben

Budapest, Magyarország : Magyar Szemiotikai Társaság. 31-43.

diaszpóra2.png

 

diaszpóra3.png

Elnyert pályázatok, projektek:

 • Diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító pedagógusok módszertani továbbképzése projekt (2016.,2017.,2018.,2019.,2020.,2021.,)
 • Diaszpóra távoktatási rendszer kialakítására irányuló projekt (2020-)

Hírek:

https://uni-archiv.sze.hu/hirek-1/a-szechenyi-istvan-egyetemen-ertenek-a-hataron-tuli-magyarsag-nyelven

 

KUTATÁS ÉS KONFERENCIASZERVEZÉS  A FORMÁLIS, NONFORMÁLIS, INFORMÁLIS ÉS INKLUZÍV NYELVI, KULTURÁLIS NEVELÉS TÉMÁBAN

Az Education and Language and Cultural Diversity nemzetközi egyesület 6. vándorkonferenciáját a Széchenyi István Egyetem fogadta (2016. július 7-9. Az inkluzív, etikus és soknyelvű nyelvoktatás megvalósításáért címmel

Kiadvány: Lőrincz, Ildikó, Makkos, Anikó, Sherwin, Helen and Boldizsár, Boglárka (Eds.) (2019): Pour une éducation langagière plurilingue, inclusive et éthique. Towards an inclusive, ethical and plurilingual language education. Az inkluzív, etikus és többnyelvű nevelésért. Győr : Széchenyi István University, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft.

konfszerv.png

Ildikó, Lőrincz - Boglárka Boldizsár - Anikó Makkos - Helen, Sherwin (2021): Multilingualism at schools in Hungary: towards an integrated approach to languages In: Janneke, Metselaar; Jacqueline, Rietveld; Avelien, Haan; Roland, jan Kuipers; Fokko, Bosker (szerk.) Vital Regions : The power of research and connections within the society Amersfoort, Hollandia : Boiten bookprojects pp. 245-253. , 9 p.

Isabelle Audras,  Carole-Anne Deschoux, Ildikó Lőrincz Françoise Leclaire Filomena Martins,  Ana-Sofia Unkart (2020) Recolang : Ressources pour l’évaluation des compétences en langues familiales des élèves. Courriel européen des langues. n. 44, p. 8-9  https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/atoms/files/courriel-europeen-des-langues-decembre-2020.pdf

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00016 Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen című projekt keretében az "A.4. Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása Kárpát-medencei oktatási térben hozzájárulás a szülőföldi magyar nyelvű felsőoktatás képzéseinek  fejlesztéséhez. 

Kiadványok: https://efop343.sze.hu/pedagoguskepzes-tovabbkepzes

Lőrincz Ildikó ‒ Fehér Ágota (szerk.) (2019): Magyar nyelvű pedagógusok és pedagógusképzés a Kárpát-medencében. Válogatott tanulmányok.

Lőrincz Ildikó ‒ Fehér Ágota (szerk.) (2020): Pedagógusképzés a Kárpát-medencében. Tananyagfejlesztési tapasztalatok és jó gyakorlatok.

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00