ELHUNYT DR. SZABÓ PÉTER egyetemi docens, AZ APÁCZAI-KAR VOLT DÉKÁNJA

dékáni kép_2.jpg

Gyászol a Széchenyi István Egyetem

ELHUNYT DR. SZABÓ PÉTER, AZ APÁCZAI-KAR VOLT DÉKÁNJA

Megrendülten tudatjuk, hogy életének 64. évében elhunyt dr. Szabó Péter egyetemi docens, okl. biológia-földrajz szakos tanár,az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar volt dékánja.

A Széchenyi István Egyetem munkatársai, hallgatói az aulában, a gyászunkat megjelenítő asztalnál 2024. február 8-án, csütörtökön 9 órától 17 óráig fejezhetik ki megrendültségüket.
A 10 órakor tartandó aulai emlékezésen dr. Pongrácz Attila, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar dékánja mond beszédet.

A végső búcsúztatás 2024. február 8-án, csütörtökön 15 órakor a Győr-szigeti római katolikus temetőben lesz.
A temetés utáni gyászmise helyszíne a Győr-szigeti Szent Rókus és Sebestyén templom (Simor János püspök tere).

Dr. Szabó Péter Győrben született 1960. október 23-án. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia-földrajz szakán diplomázott, majd a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetemen védte meg PhD tudományos fokozatát. A Hittudományi Főiskolán hittantanári végzettséget is szerzett.

1988 februárjától az Apáczai Csere János Kar oktatója. 2007 óta egyetemi docensként dolgozott a Karon. A képzések sokfélesége miatt több stúdium oktatásában vett részt. Főbb oktatási területei az általános természeti földrajz, az általános biológia, a biokémia, Magyarország földrajza, az iskolaegészségtan, a környezetismeret tantárgypedagógia, a növénytan volt, de idegenforgalmi képzésekben környezet gazdaságtant és ökoturizmust is oktatott.

A kari tudományos diákköri konferenciáknak tanárelnöke, az Apáczai Csere János Kar Tanácsának és annak Stratégiai Fejlesztési Bizottságának is tagja volt. Az országos diákköri konferenciákon szervező bizottsági elnökként és tagként is tevékenykedett.

2013 és 2017 között a Kar dékánjaként dolgozott.

Számos külföldi tanulmányúton gyarapította tudását. Amszterdamban módszertani továbbképző tanfolyamon vett részt, majd botanikai terepmunkát vezetett Kubában. Ennek tárgya a szerpentinit és nem szerpentinit anyakőzeten képződő talajokhoz alkalmazkodott növényfajok egyedei közötti taxonómiai, mikrotaxonómiai különbségek kimutatása volt.

Vezetésével jött létre az Apáczai-karon az Ökoenergetikai szakmai műhely, később a Botanikai Kutatócsoport.

Számos társaságnak, egyesületben dolgozott, köztük a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottságának köztestületi tagja volt.

Kiváló oktatói munkáját számos díj jelzi: Hallgatókért-díj, Rektori dicséret, Oktató a hallgatókért-díj, Dékáni dicséret, Nyugat-magyarországi Egyetem kiváló oktatója.

Rendszeresen részt vett tantárgyfejlesztésben, oktatási segédanyagok készítésében. Főiskolai tankönyveket írt kollégáival egészségtanból, általános természetföldrajzból, általános biológiából és környezetismeret tantárgy-pedagógiából. Tudományos eredményeit számos konferencián is ismertette, emellett pedagógus továbbképzéseken is tartott előadásokat.

Emlékét az Apáczai-kar kollégái, tanítványai, tisztelői kegyelettel megőrizzük – olvasható az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar nekrológjában.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

Széchenyi István Egyetem

Események