Gyakorlatorientált pedagógusképzés Győrben

Együttműködési lehetőségek áttekintése a Győri Szakképzési Centrum Móra Ferenc Általános Iskola igazgatójával

 

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Karán folyó tanítóképzés egyik erőssége a magas szintű elméleti, módszertani háttéren túl mindig is a gyakorlatorientáltság volt. A szak fejlesztése során figyelembe vesszük azokat a közoktatásból érkező visszajelzéseket, igényeket, amelyek segítenek bennünket, hogy a 21. századi digitális generációk számára is megfelelő felkészítést tudjunk biztosítani a nálunk tanuló hallgatóknak, függetlenül attól, hogy jelenléti vagy online oktatás zajlik.

 

Külön öröm, amikor ezek a fontos visszajelzések olyan szakemberektől érkeznek, akik valaha maguk is apáczais diákok voltak. 2021. február 25-én Fekete Szabolcs, a Győri Szakképzési Centrum Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója járt a karon - aki 1993-ban végzett tanítóként az Apáczain -, hogy áttekintsük az együttműködési lehetőségeket és az elmúlt években összegyűlt, elsősorban a náluk tanítási gyakorlatot teljesítő hallgatóinkkal kapcsolatos tapasztalatokat és fejlesztési lehetőségeket. Igazgató úr kiemelte, hogy mindig öröm együtt dolgozni a jól felkészített, már gyakornokként is komoly hivatástudattal rendelkező hallgatókkal.

 

Meglátásunk szerint ebben nagy szerepe van annak is, hogy a győri tanítóképzésben több mint 240 éves hagyományra alapozhatunk, így minden műveltségterületen (angol nyelv, német nyelv, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, matematika, természetismeret, vizuális nevelés, ének-zene, ember és társadalom, informatika - https://felveteli.sze.hu/tanito-ba-1) vannak olyan végzős hallgatóink, akik már a nyolchetes tanítási gyakorlatuk teljesítésekor hatékonyan és aktívan be tudnak kapcsolódni egy-egy iskola nevelőtestületének a munkájába. A tanító szakosok keresettek a munkaerőpiacon, így sokszor arra is van példa, hogy már a gyakorlati időt követően főállásban alkalmazzák a tanítójelölteket.

A jól kidolgozott szakmai gyakorlati rendszer során a tanító szak hallgatói a köznevelési intézményekben egyéni és csoportos megfigyeléseket és tanításokat végeznek. A gyakorlati képzés fokozatosan,  egyre nagyobb súllyal van jelen a hallgatói kötelezettségek között. Míg az első félévekben csak megfigyeléseket, hospitálásokat végeznek, azt követően az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolában tanítási órákat tartanak csoporttársaik jelenlétében komoly szakvezetői előkészítés után.

A 6. félévre már olyan önállóságot érnek el, hogy egy teljes hetet eltöltenek külső iskolákban, ahol önállóan tanítanak és hospitálnak. A képzési időszak végére a fentebb említett nyolchetes önálló szakmai gyakorlaton vesznek részt, ahol az iskolai élet minden területébe betekintést nyerhetnek és önálló pedagógiai munkát végeznek.

A végzett hallgatók az általános iskola alsó tagozatán tanítói, illetve egyéb szakmai – pl. napközis nevelői - feladatokat láthatnak el. A műveltségterületi képzés feljogosítja a tanító szakképzettséget szerzett hallgatókat, hogy a szakterületüknek megfelelően 6. osztályig taníthatják az adott tárgyakat. A pedagógussá válás folyamata során a „gyakorlós” tanítások mellett rendkívül nagy jelentőséggel bírnak a „külső” gyakorlatok. Számunkra is megtisztelő, hogy a hallgatóink szívesen látott gyakornokok és kollégák lehetnek a közel fél évszázada, 1973-ban alapított általános iskolában. A 30.000-es győri városrészben, Adyvárosban működő, 2017-ben Pro Urbe Díjjal kitüntetett intézmény többek között a kiváló pedagógusairól, a hagyományőrzésről és a színvonalas sportolási lehetőségeiről is híres. Összesen 24 tanulócsoportban közel 50 pedagógus közreműködésével több mint 650 tanulót oktatnak-nevelnek. Képzésük fókuszában az idegen nyelvek (angol és német nyelv), az élsportolói képzés, a rajz és vizuális kultúra, a logikai gondolkodás fejlesztése, valamint a néptánc állnak. Emiatt a széles oktatási-nevelési kínálat miatt is ideális gyakorlóterep az apáczais hallgatók számára.

Móra fotó.jpg

Dr. Pongrácz Attila dékán és Fekete Szabolcs igazgató a SZE AK LEGO Élménypedagógiai teremben

Fotó: Kövecsesné dr. Gősi Viktória

 

Fekete Szabolcs igazgató úrral számos területet érintettünk a megbeszélés során. A köznevelésben és felsőoktatásban megjelenő generációs változások, módszertani kihívások mellett áttekintettük a kar és az intézmény közötti együttműködés további lehetőségeit.

Arról is beszéltünk, hogyan lehet a hallgatóink gyakorlatát segítő mentorpedagógusok munkáját támogatni, elismerni. A mesterpedagógus programok is ilyen területet jelenthetnek, amire már több győri intézményben is van megvalósuló jó gyakorlat.

Az Apáczai Módszertani Délutánok (https://ak.sze.hu/apaczai-modszertani-delutan-tanitok-napja-2020-03-12-) ingyenes előadásai, foglalkozásai (mely ebben a félévben online formában valósul meg) nyitottak a megye pedagógusai számára is.

A Karon 2019-ben kialakított LEGO élménypedagógia terembe (https://www.gyorplusz.hu/hirado/lego-robotok-a-tanitokepzesben/) is ellátogattunk, mely számos közös gondolatot indított el. Szakkör szervezési lehetőségek is felmerültek, rövid ciklusú pedagógus továbbképzések (pl. kooperatív technikák, információs és kommunikációs kompetenciafejlesztés, Virtuális Valóság (VR), célorientált eszközhasználat és módszertani kultúra - 3D VR programok alkalmazási lehetőségei a tanítási folyamatban - https://events.maxwhere.com/events/17/rooms/59?selected=), valamint a LEGO Education eszközök beépítésének gyakorlata az oktatásba.

 

Dr. Pongrácz Attila

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00