Frenák Pál Workshop

Frenák Pál Workshop

Tartják: Frenák Pál és táncosai

Időpont: 2018. május 7., hétfő, 14-17 óráig

Helyszín: Széchenyi István Egyetem

Apáczai Csere János Kar, kistornaterem (AK1_061)

Szervező: SZE-AK Művészeti Szakkollégium

kapcsolat: Dr. Horváth Nóra, szakkollégiumi koordinátor: horvath.nora@sze.hu

 

A workshop elsődleges célja betekintést adni a frenáki mozgásnyelvbe: az organikus mozgáskultúrába, mely vertikális és horizontális mozgásformákkal kombinálódik.

A cél az, hogy a résztvevők felfedezzék a bennük rejlő kreativitást, saját maguk legmegfelelőbb kifejeződését a mozgás eszközeivel.

  

fotó: Csányi Krisztina

Frenák Pál képes segítséget nyújtani a résztvevők számára saját egyéni útjuk megtalálásában, lebontva a felesleges és túlzó mozdulatokat úgy, hogy a végén a mozdulatanyag a valós tartalmakat tükrözze, mivel az ösztönös gesztusoknak összhangban kell lenniük az utóbbiakkal. A közös munka eredménye egy magasabb fokú öntudat, öntudatosság, a racionalitás megkerülésével.

  

fotó: Csányi Krisztina

A workshop célja személyes tapasztalatokon keresztül átadni a mozgásban rejlő pedagógiai erőt, az önmegismerés, az öntudatosság fontosságát az öndefiníció, és a másokkal való kommunikáció eszközeként.

  

fotó: Csányi Krisztina

Jelentkezni – korlátozott számban –  a szakkollégium koordinátoránál a horvath.nora@sze.hu e-mail címen lehet. A workshopon való részvétel ingyenes, előképzettséget nem igényel. Kérjük, hogy a jelentkezők kényelmes ruhában jöjjenek!

 

Frenák Pál táncművész, koreográfus

 

fotó: Csányi Krisztina

Frenák Pál korunk egyik legizgalmasabb tánckoreográfusa, aki nemzetközi társulatával Magyarországon dolgozik.[i] Anyanyelve a jelnyelv, amit siket-néma édesanyjától tanult meg. A verbális kommunikáció háttérbe szorítása, a testi kommunikáció és a korporealitás jelentősége már kisgyermekkorától kezdve fogékonyabbá tette a nonverbális jelek értelmezésére. Frenáknál e speciális körülmény hatására a szomatikus érzékelés egy egészen különleges szintre fejlődött, mely idővel táncművészetében teljesedett ki. Hét évet töltött árvaházban, ahol a kirekesztettség kegyetlen valósága elől, táncjellegű durva testkísérletei jelentették az egyetlen menekvést. Vizuális kultúrájának fejlődését is a testiség határozta meg.[ii] Mindezek a körülmények és tapasztalatok alapozták meg azt a kifinomult érzékenységet, mely munkásságát alapjaiban meghatározza. Frenák az alkotótevékenység mellett jelentős terápiás tevékenységet is folytatott Franciaországban – siket-néma emberekkel dolgozott Lille-ben, valamint rehabilitációs munkát végzett az Amiens-i egyetemi kórházban.

Frenák esztétikai létezését a test általi önkifejezés és a testkísérleteken keresztüli testtapasztalatok határozzák meg. Számos mesterrel találkozott karrierje során, saját bevallása szerint kiemelkedő inspirációt jelentett számára Kazuo Ohno szavak nélküli „tanításának” egyszerű bölcsessége. Frenák esetében a szomatikusan érzékelt élet realitás: művei alapvető filozófiai kérdésekkel telítettek, ösztönös kidolgozója és művelője a szomatikus énfeltárás művészetének. Koreográfiái egy ösztönös alkotófolyamat fantasztikus eredményei, melyek az eltérő inspirációk ellenére magukon hordozzák az alkotóművész egyedi stílusát. Frenák aktív művészi tevékenysége egyértelműen a jelelés által determinált világból, valamint Gilles Deleuze filozófiájából merít.[iii]

 

 

fotó: Joseph Marčinský

 

 

Interjúk Frenák Pállal:

https://www.youtube.com/watch?v=vBSwy0ySqdo

https://www.youtube.com/watch?v=h37JquFKrBY

https://www.youtube.com/watch?v=XhiWO5VhDQc

 

A program az NTP-SZKOLL17-0043-as projekt keretében valósul meg.

Szakkollégium a művészeti alkotótevékenységek pártfogásáért

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Művészeti Szakkollégium[i] Lásd a Frenák Pálról készülő dokumentumfilm előzetesét („Who Cares About Pal Frenak?”): https://www.youtube.com/watch?v=1cKfq0697H4 [2017.07.18.]; A társulat facebook oldala: https://hu-hu.facebook.com/CIE.Pal.Frenak/

[ii] Péter Márta: A semmi közepén/In the middle of nowhere, Interjú/Interview. p. 21., Budapest: Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány, 2009.

[iii] A Frenák Pál Társulat koreográfiáit bemutató honlapon gyakran találkozhatunk Deleuze-idézetekkel, vagy a filozófusra vonatkozó utalásokkal: http://frenak.hu/?en [2017.12.03.]

 

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00