Formai követelmények

Tisztelt Konferencia-résztvevő!

A 2016. április 4-én megrendezésre kerülő „Turizmus és Innováció” nemzetközi konferenciánkon elhangzó előadásokból elektronikus tanulmánygyűjteményt szerkesztünk, amelyet ISBN számmal ellátott CD formátumban jelentetünk meg.

A publikációk benyújtásának határideje: 2016. május 1.

A határidő után beérkezett anyagokat nem áll módunkban leközölni.

 

A publikálásra benyújtott anyagokat az adott tudományterület szakértőivel lektoráltatjuk, majd a lektori véleményeket az érintetteknek továbbítjuk a tervek szerint 2016. június 1-ig. A változtatás nélkül leközlésre javasolt dolgozatok szerzőinek további teendője nincs. Amennyiben a szakmai lektor véleményének megfelelően a szerző a dolgozatot módosítja, az átírt kézirat beküldésére 2016. június 23-ig van lehetősége.

 

A publikációra az anyagokat elektronikus formátumban kérjük benyújtani a következő e-mail címre: turizmus@sze.hu

 

A publikálásra benyújtott szöveg terjedelme bibliográfiával, képekkel és ábrákkal együtt ne haladja meg a 40 000 karaktert!

 

Oldalméretek: A/4 210*297 mm, margó (jobb, bal, alsó, felső): 25 mm

A szöveg formátuma:

Cím:

 • A címben a VEZETÉKNÉV, keresztnév után kérjük a munkahelyet feltüntetni új sorban, szimpla sorközzel, balra igazítva, félkövér szedéssel.
 • A címet normál betűtípussal kérjük megadni, középre igazítva, kövéren szedve a név és az intézmény után 2 sorral, félkövér szedéssel.

Például:

RADÓ Edit

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

A segítő szakmák és a munkaerő mobilitás

Szöveg:                                            

 • A publikációt normál sablon formátumban szíveskedjenek leadni.
 • Arial betűtípus, 12 pont, szimpla sorköz.
 • jegyzetek a szöveg végén a bibliográfia előtt, számozva, Arial betűtípus, 10 pont;
 • Kérjük, a publikáció fejezeteinek numerikus jelölését.
 • Kérjük, hogy az alcímeket ne kapitális betűtípussal írják.

Idézetek:

 • A szövegben az idézett szerzőre történő utalást a szerző, évszám és oldalszám megjelölésével kérjük megadni.

Például:

 (SCHLIEBEN-LANGE 1996: 12)

Képek, ábrák, grafikonok:

 • Minden kép, ábra, grafikon képként (*.jpg, *. tif, *.bmp) legyen a dokumentumba beillesztve.
 • A táblázatoknál és a képeknél a cím a táblázat, kép felett középre igazítva, a forrásmegjelölés a képek és a táblázatok alatt, balra igazítva helyezkedjen el!

Bibliográfiai hivatkozások a szöveg végén

Irodalom:

 • Kérjük a lábjegyzet kerülését, a hivatkozások a szöveg végén szerepeljenek!
 • Kérjük, a bibliográfia az esetleges jegyzetek után, a szöveg végén abc sorrendben szerepeljen!

Például:

-       FAZEKAS Ildikó, HARSÁNYI Dávid: Marketingkommunikáció. Bp.: Szókratész, 2003. Médiatervezés p. 315-322.

-       PORKOLÁBNÉ BALOGH Katalin: A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók. In: Kudarc nélkül az iskolában. Bp.: Alex-Typo, 1992. p. 30-41

-       ÁRPÁS Károly, VARGA Magdolna: Egy iskolatípus és tantervi programjai. In: Iskolakultúra, 1996. márc., 6. évf. 3. sz. p. 57-62.

-       BEREND T. Iván: A globalizáció és hatása a centrum-periféria kapcsolatokra Európában. In: Mindentudás Egyeteme [online]. (2007.11.23.9) http://www.mindentudas.hu/berend/20040903berend2.html

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00