Formai követelmények

Tisztelt Konferencia-résztvevő!

A 2016. április 4-én megrendezésre kerülő „Turizmus és Innováció” nemzetközi konferenciánkon elhangzó előadásokból elektronikus tanulmánygyűjteményt szerkesztünk, amelyet ISBN számmal ellátott CD formátumban jelentetünk meg.

A publikációk benyújtásának határideje: 2016. május 1.

A határidő után beérkezett anyagokat nem áll módunkban leközölni.

 

A publikálásra benyújtott anyagokat az adott tudományterület szakértőivel lektoráltatjuk, majd a lektori véleményeket az érintetteknek továbbítjuk a tervek szerint 2016. június 1-ig. A változtatás nélkül leközlésre javasolt dolgozatok szerzőinek további teendője nincs. Amennyiben a szakmai lektor véleményének megfelelően a szerző a dolgozatot módosítja, az átírt kézirat beküldésére 2016. június 23-ig van lehetősége.

 

A publikációra az anyagokat elektronikus formátumban kérjük benyújtani a következő e-mail címre: turizmus@sze.hu

 

A publikálásra benyújtott szöveg terjedelme bibliográfiával, képekkel és ábrákkal együtt ne haladja meg a 40 000 karaktert!

 

Oldalméretek: A/4 210*297 mm, margó (jobb, bal, alsó, felső): 25 mm

A szöveg formátuma:

Cím:

 • A címben a VEZETÉKNÉV, keresztnév után kérjük a munkahelyet feltüntetni új sorban, szimpla sorközzel, balra igazítva, félkövér szedéssel.
 • A címet normál betűtípussal kérjük megadni, középre igazítva, kövéren szedve a név és az intézmény után 2 sorral, félkövér szedéssel.

Például:

RADÓ Edit

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

A segítő szakmák és a munkaerő mobilitás

Szöveg:                                            

 • A publikációt normál sablon formátumban szíveskedjenek leadni.
 • Arial betűtípus, 12 pont, szimpla sorköz.
 • jegyzetek a szöveg végén a bibliográfia előtt, számozva, Arial betűtípus, 10 pont;
 • Kérjük, a publikáció fejezeteinek numerikus jelölését.
 • Kérjük, hogy az alcímeket ne kapitális betűtípussal írják.

Idézetek:

 • A szövegben az idézett szerzőre történő utalást a szerző, évszám és oldalszám megjelölésével kérjük megadni.

Például:

 (SCHLIEBEN-LANGE 1996: 12)

Képek, ábrák, grafikonok:

 • Minden kép, ábra, grafikon képként (*.jpg, *. tif, *.bmp) legyen a dokumentumba beillesztve.
 • A táblázatoknál és a képeknél a cím a táblázat, kép felett középre igazítva, a forrásmegjelölés a képek és a táblázatok alatt, balra igazítva helyezkedjen el!

Bibliográfiai hivatkozások a szöveg végén

Irodalom:

 • Kérjük a lábjegyzet kerülését, a hivatkozások a szöveg végén szerepeljenek!
 • Kérjük, a bibliográfia az esetleges jegyzetek után, a szöveg végén abc sorrendben szerepeljen!

Például:

-       FAZEKAS Ildikó, HARSÁNYI Dávid: Marketingkommunikáció. Bp.: Szókratész, 2003. Médiatervezés p. 315-322.

-       PORKOLÁBNÉ BALOGH Katalin: A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók. In: Kudarc nélkül az iskolában. Bp.: Alex-Typo, 1992. p. 30-41

-       ÁRPÁS Károly, VARGA Magdolna: Egy iskolatípus és tantervi programjai. In: Iskolakultúra, 1996. márc., 6. évf. 3. sz. p. 57-62.

-       BEREND T. Iván: A globalizáció és hatása a centrum-periféria kapcsolatokra Európában. In: Mindentudás Egyeteme [online]. (2007.11.23.9) http://www.mindentudas.hu/berend/20040903berend2.html