Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia

A jelentkezés feltételei
A képzés feltétele az alábbi területeken való képesítéssel rendelkezés: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, pedagógia, pszichológia, valamint pedagógia szakos nevelőtanár. A képzésre jelentkezhetnek azok, akik két éves szakirányú gyakorlattal rendelkeznek az alábbi területeken: óvodapedagógia, általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, gyógypedagógia, nevelési tanácsadói munka, gyermekvédelmi vagy bármilyen pedagógiai munka, a gyermekek körében preventív és problémakezelés területén.

A jelentkezés módja

 A képzés minimálisan 12 fő jelentkezése esetén indul. A jelentkezési időszak április elején indul.

Tovább a jelentkezés megkezdéséhez>>>

Szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető: letöltés

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség
fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

A képzés célja
Olyan tanítók, óvodapedagógusok képzése, akik pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, patopszichológiai ismeretek birtokában nyitottabbá, empatikusabbá válnak. Fejlesztői (differenciáló) szakképzettségük birtokában képesek a 6-12 éves tanulók, ill. a 3-7 éves korú gyermekek képességeinek korrekciójára, személyiségfejlesztésére, az ehhez szükséges eszközök és módszerek megválasztására, gyógypedagógus, gyógytornász segítségének igénybevételére, pedagógiai diagnosztikára, differenciált fejlesztésre.

Főbb tanulmányi területek
- Elméleti stúdiumok: bevezetés a differenciálás pedagógiájába, a differenciálás pszichológiai alapjai, a fejlesztés fiziológiai alapjai, sajátos személyiségszerveződés okai, tünetei, differenciálás az egyes fejlődési-fejlesztési területeken, szervezés és tervezés, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítása, kötelező és szabadon választható stúdiumok.
- Gyakorlati képzés: önismereti és/vagy esetmegbeszélő csoport, hospitálás, tanulásirányítási gyakorlat, szakdolgozat.

A végzett hallgató kompetenciái
- Iskolai, illetve óvodai foglalkozásokba ágyazottan a gyermek tudatos, tervszerű fejlesztése, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítása.
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek, illetve a gyermek hátrányos helyzetével összefüggő tanulási problémák esetében a képességek korrekciójához szükséges eszközök és módszerek megválasztása, és a probléma jellegének megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozása.
- Egyéni és csoportszintű fejlesztési tervek készítése, kivitelezése és értékelése, valamint diagnosztikai tevékenység végzése.

A számonkérés módja
Gyakorlati jegy, kollokvium (kurzusteljesítő lapon rögzítve, kreditértékekkel).

A záróvizsgára bocsátás feltételei
A tanulmányi követelmények teljesítése. Az előírt kreditértékek (90 kredit) megszerzése.

Képzési jellemzők
Időtartama:         3 félév
Gyakorisága:       havonta 2 nap

Érdeklődni lehet

Szakfelelős:           Dr. Jászi Éva egyetemi docens

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 2.
Költségtérítési díj:  115.000 Ft/félév

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00