Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia

A jelentkezés feltételei
A képzés feltétele az alábbi területeken való képesítéssel rendelkezés: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, pedagógia, pszichológia, valamint pedagógia szakos nevelőtanár. A képzésre jelentkezhetnek azok, akik két éves szakirányú gyakorlattal rendelkeznek az alábbi területeken: óvodapedagógia, általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, gyógypedagógia, nevelési tanácsadói munka, gyermekvédelmi vagy bármilyen pedagógiai munka, a gyermekek körében preventív és problémakezelés területén.

A jelentkezés módja

 A képzés minimálisan 12 fő jelentkezése esetén indul. A jelentkezési időszak április elején indul.

Tovább a jelentkezés megkezdéséhez>>>

Szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető: letöltés

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség
fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

A képzés célja
Olyan tanítók, óvodapedagógusok képzése, akik pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, patopszichológiai ismeretek birtokában nyitottabbá, empatikusabbá válnak. Fejlesztői (differenciáló) szakképzettségük birtokában képesek a 6-12 éves tanulók, ill. a 3-7 éves korú gyermekek képességeinek korrekciójára, személyiségfejlesztésére, az ehhez szükséges eszközök és módszerek megválasztására, gyógypedagógus, gyógytornász segítségének igénybevételére, pedagógiai diagnosztikára, differenciált fejlesztésre.

Főbb tanulmányi területek
- Elméleti stúdiumok: bevezetés a differenciálás pedagógiájába, a differenciálás pszichológiai alapjai, a fejlesztés fiziológiai alapjai, sajátos személyiségszerveződés okai, tünetei, differenciálás az egyes fejlődési-fejlesztési területeken, szervezés és tervezés, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítása, kötelező és szabadon választható stúdiumok.
- Gyakorlati képzés: önismereti és/vagy esetmegbeszélő csoport, hospitálás, tanulásirányítási gyakorlat, szakdolgozat.

A végzett hallgató kompetenciái
- Iskolai, illetve óvodai foglalkozásokba ágyazottan a gyermek tudatos, tervszerű fejlesztése, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítása.
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek, illetve a gyermek hátrányos helyzetével összefüggő tanulási problémák esetében a képességek korrekciójához szükséges eszközök és módszerek megválasztása, és a probléma jellegének megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozása.
- Egyéni és csoportszintű fejlesztési tervek készítése, kivitelezése és értékelése, valamint diagnosztikai tevékenység végzése.

A számonkérés módja
Gyakorlati jegy, kollokvium (kurzusteljesítő lapon rögzítve, kreditértékekkel).

A záróvizsgára bocsátás feltételei
A tanulmányi követelmények teljesítése. Az előírt kreditértékek (90 kredit) megszerzése.

Képzési jellemzők
Időtartama:         3 félév
Gyakorisága:       havonta 2 nap

Érdeklődni lehet

Szakfelelős:           Dr. Jászi Éva egyetemi docens

Kapcsolattartó:   Hamuthné Mesterházy Anita
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42.
06-96/516-743
mesterhazy.anita##kukac##sze.hu

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 2.
Költségtérítési díj:  115.000 Ft/félév

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00