EMBERSÉG DÍJ – DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓ EMLÉKÉRE

Emberség dse.JPG

Az EMBERsÉG Diáksport Egyesület emlékdíjat alapított azzal a szándékkal, hogy Győr-Moson-Sopron megye területén az egészségkárosult embertársaink számára kiemelkedő szakmai és közösségi tevékenységet nyújtó személyeket vagy kollektívájukat elismerésben részesítse. A díjat dr. Gönczöl László (1938-2020) főiskolai tanárról, az egyesület alapítójáról, örökös tiszteletbeli elnökéről nevezte el.

Az EMBERsÉG DÍJ adományozásának időpontja:
Az emlékdíj évente egy alkalommal kerül átadásra; minden év októberében az alapító halálának évfordulója alkalmából; ünnepélyes keretek között; dr. Gönczöl László családja képviselője és meghívottak jelenlétében. A díjat az egyesület mindenkori elnöke adja át.


Az emlékdíj formája:

 • Emlékplakett díszdobozban
 • Sorszámozott oklevél
 • A kuratórium/család által meghatározott pénzjutalom.


Az emlékdíj adományozásának rendje:

 • A díjat pályázati úton vagy felterjesztés útján lehet elnyerni.
 • A díj odaítéléséhez a pályázótól vagy javaslattevőtől (egyén vagy közösség) adatlapon beadott, a tevékenységet ismertető indoklás szükséges.
 • A javaslatot a megadott címre és határidőre az egyesület elnökéhez kell eljuttatni postai levél vagy elektronikus levél formájában.
 • Jelölési időszak: minden év február 22. és augusztus 31. között (ettől eltérő rendelkezést a díjátadót megelőző Közgyűlés hozhat).


Az emlékdíj odaítélésénél figyelembe vehető szempontok a jelölt személyére vonatkozóan:

 • A jelölt hosszabb ideje az EMBERsÉG Diáksport Egyesület célrendszerének és szellemiségének tiszteletben tartásával tevékenykedik.
 • Kreativitás és újító mentalitás jellemzi.
 • Környezete elismeri a jelölt példamutató szakmai munkáját, humanitárius érdemeit.
 • Követendő mintául szolgál embertársainak.


Az emlékdíj odaítélése:
Az emlékdíj odaítéléséről a beérkezett pályázatok/javaslatok alapján bíráló bizottság dönt. A döntésről a
díjazottat előzetesen írásban értesíti.


A Bíráló Bizottság tagjai:

 • 2 fő, az EMBERsÉG DSE elnöksége képviseletében (az egyesület mindenkori elnöke + 1 fő tag)
 • 1 fő: a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Főiskolai Kar mindenkori dékánja
 • 1 fő Győr Megyei Jogú Város képviseletében
 • 1 fő dr. Gönczöl László családja képviseletében

A Bíráló Bizottság mandátuma a jelölési időszak kezdetétől a díj átadásának napjáig tart, működtetése az
EMBERsÉG DSE elnökének a feladata.


Az Emlékdíj odaítélésének egyéb feltételei:

 • A díj egy adott személynek egy alkalommal ítélhető oda. A jelölések száma az adott személyre tekintve korlátlan.
 • A díj átadásakor az indoklást a Bíráló Bizottság döntése alapján ismertetni kell.
 • A díjazás tényét és a jutalmazott személy nevét az egyesület elektronikus hírlevelében illetve a honlapján meg kell jeleníteni.


AZ EMBERsÉG Diáksport Egyesületének Közgyűlése az EMBERsÉG DÍJ Dr. Gönczöl László emlékére
alapszabályát 2021.11. 22. napján elfogadta.

 

Letölthető dokumentumok:

1.-sz.-melleklet_emberseg_dij_adatlap.pdff

nyilatkozat.pdf

EMBERSEG DIJ-DR. GONCZOL LASZLO EMLEKERE.pdf

 

Bővebb információ az Emberség DSE honlapján olvaható. 

Események