Az élet értéke és védelme

Frivaldszky Edit_kép19.jpg

Frivaldszky Edit az Emberi Méltóság Központ igazgató asszonya, az Axióma Központ képzési referense tartott előadást az egyetemi hallgatóknak a Széchenyi István Egyem Apáczai-karán március 18-án az Értékek és kihívások új, válaszható kurzus keretén belül.

Frivaldszky Edit az élet- és családvédelem egyik legjelentősebb képviselője, hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert személyiség, munkáját Esélyt az életre díjjal tüntették ki. Küldetésének tartja, hogy olyan várandós, bajba jutott kismamákon segítsen, akik a várandóságot tehernek érzik és nem látnak belőle kiutat. A hallgatósággal megosztotta, hogy hivatásának a kezdete megélt élményből fakad, azaz ahhoz az eseményhez köthető, amikor segítséget nyújtott egy abortusz előtt álló kolléganőjének. Meghallgatta, támogatta, s a választási lehetőségeket megbeszélve a kismama az utolsó pillanatban az ÉLET mellett döntött.

A gondolatébresztő, interaktivitáson alapuló előadás a Család, gyermek, gyermekvállalás kérdéskörét járta körül az életvédelem dimenziójára fókuszálva. A tudatosan felépített gondolatmenet interdiszciplináris kontextusban, azaz erkölcsi, jogi, vallási és pszichológiai dimenzió által meghatározva, az abszolút értékek által determinálva közelítette meg a bemutatott témát. Az élethez való jog ugyanis mindenkit feltétel nélkül megillet, és ezáltal a választás szabadságát is megelőzi. Az életvédelem lehetőségeit körbejárva hangsúlyozta, hogy az életvédelem a családban kezdődik, emiatt a társadalomban is foglalkozni kell vele. Az előadó az örökbefogadás - mint végső megoldás - feltételeiről és lehetőségeiről is beszélt az egyetemi hallgatóknak, amely abban az esetben opció, ha az anya válsághelyzetének semmilyen módon nincs megoldása. Az elsődleges cél azonban mindenképpen azoknak a körülményeknek a kialakítása, amelyek a gyermeknek a vér szerinti családjában való felnövekedését teszik lehetővé.

Az előadó kiemelte, hogy az élet a fogantatástól kezdődik, s ezt a tényt a genetika tudománya is megerősíti. Mindebből kiindulva nem csupán a hit által, hanem az általános emberi értékek viszonylatában is prioritást kap a magzati élet védelme. Frivaldszky Edit előadása a hallgatók gondolati aktivitását is kiváltotta, a párbeszédek által érezhetővé vált a fentiekben felvázolt, vitát kiváltó kérdéskör általános, mély emberi jelentősége.

(Az Ember Méltóság Központ és az Axióma központ elérhetősége:  https://meltosag.hu/, https://www.axiomakozpont.hu/)

image_50725633.JPG

Szöveg: Dr. Cseri Kinga

Események