Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata

A KLÍMAHATÁS projekt elsődleges célja, hogy olyan intézkedéseket, fejlesztéseket tegyen lehetővé, melyek hozzájárulnak az egyetem kutatási potenciálja, illetve kutatásmenedzsment kapacitásai fejlődéséhez, a meglévő K+F+I+O folyamatok fenntartásával és erősítésével.
A „Klímahatás - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen (TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0023)” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, bruttó 287.064.552 Ft támogatási összeggel.
A KLÍMAHATÁS projekt olyan interdiszciplináris alap- és célzott alapkutatásokat folytató kutatócsoportok létrehozását célozza, amelyek alkalmassá válnak az Európai Unió kutatási programjaiban való részvételre, különös tekintettel a Horizont 2020 programra. Az egyetem különböző tudományterületein dolgozó kutatók, valamint neves külföldi kutatók részvételén felül kiemelt figyelmet fordítunk a fiatal kutatók, doktoranduszok és hallgatók bevonására. Az inter- és multidiszciplinaritás elvén létrehozott csoportok jelentősen növelik az egyetem K+F+I+O kapacitásait, minőségi és mennyiségi fejlődést biztosítanak a tudástermelésben, tudáshasznosításban.
A projekt megvalósítása során olyan átfogó szakterület kutatását folytatjuk, amely közvetve vagy közvetlenül érinti a műszaki, informatikai, élet-és természettudományok szinte teljes spektrumát. A klímaváltozás hatásainak komplex elemzésével, a nemzetközi kutatás-fejlesztési tapasztalatok adaptációjával, új kutatási módszerek tesztelésével új tudományos eredményekhez jutunk. Szélesedik a kutatásban részvevők szakmai ismerete, erősödnek az egyetem nemzetközi kutatási együttműködései, mely újabb nemzetközi K+F projekteket indukálhat. Mivel az EU-ban az éghajlatváltozás, az éghajlatváltozás hatásának vizsgálata kiemelt terület, a projekt komoly lehetőséget teremthet a nemzetközi vezető kutató teamekhez való csatlakozásra is.
A projekt 8 hónap időtartamban, két konzorciumi partner, a Nyugat-magyarországi Egyetem és az MTA Ökológiai Kutatóközpont bevonásával valósul meg, 2015. április 2-i kezdéssel. A Nyugat-magyarországi Egyetem részéről az Erdőmérnöki Kar, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, a Természettudományi és Műszaki Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, valamint az Apáczai Csere János Kar munkatársai vesznek részt a kutatásokban. 
G téma: Társadalmi tudatformálás, konfliktuskezelés az éghajlatváltozás tükrében - A környezet- és éghajlatváltozás okozta társadalmi és gazdasági konfliktusok illetve az alkalmazkodás stratégiáinak feltárása
G2 altéma: Pedagógusjelöltek klímaváltozással kapcsolatos ismeretei, attitűdjei (NymE Apáczai Csere János Kar)

További információ a projektről a http://klimahatas.nyme.hu oldalon található, ill, Prof. Dr. Divós Ferenc szakmai vezetőtől kérhető, e-mail: ferenc.divos[at]skk.nyme.hu.