APÁCZAI NAPOK TANULMÁNYKÖTETEI 2018

 

XXII. APÁCZAI-NAPOK Tudományos Konferencia

2018. november 15.

 

PEDAGÓGUSKÉPZÉS, OKTATÁS
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN, TÁRSADALMI KONTEXTUSOK

 

„… aki jó kalauzokat választ, az nem egykönnyen térhet le a helyes útról, csak állhatatos elhatározással kövesse őket”

Apáczai Csere János

 

 

A kiadásért felel:

 

Pongrácz Attila

a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar dékánja

 

Szerkesztők:

 

Baranyiné Kóczy Judit

 

Fehér Ágota

 

ISBN: 978-615-5837-66-1

  

Lektorálta: Baranyiné Kóczy Judit, Fehér Ágota

Kiadó: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

A neveléstudomány aktuális kérdései

 

Baracskai Zoltán

A tanító tanítójának a tanítója

 

Benyák Anikó – Fehér Ágota

Az első tanév a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán – hallgatói szemmel

 

Pinczésné Palásthy Ildikó

Igények és vélekedések tükrében a pedagógus-továbbképzésekről

 

Sütő Éva

Diplomások az iskolapadban

 

Innovatív folyamatok az oktatásban

 

Bagota Mónika – Pintér Klára – Szabóné Szitányi Judit

A logikai képességek és a számfogalom szintjei óvodáskorban

 

Boldizsár Boglárka

The Digital Needs of Generation Z for Foreign Language Instruction

 

Csorba F. László

Van-e tudás a diszciplínákon túl?

 

Héreginé Nagy Márta

Módszertani kultúraváltás: az aktív tanulás lehetőségei a gyakorlatban

 

Kövecsesné Gősi Viktória

Tanító szakos hallgatók érzelmi intelligenciájának fejlesztési lehetőségei

 

Lőre Vendel – Kovács Gábor

Az üzleti szimuláció mint oktatási forma – gyakorlati tapasztalatok

 

Milanovich Lászlóné

Tanulmány a Cziráki Lajos komplex vizuális kultúra megyei tanulmányi versenyről

 

 

Az egészség- és természettudományos nevelés módszertani kérdései

 

Both Mária Gabriella

Egy vezérkönyv margójára – Térkép és pedagógia kapcsolata Teleki Pál munkásságában

 

Halbritter András Albert – Lanczendorfer Zsuzsanna – Both Mária – Fodorné Magyar Ágnes – Fodor László

A 150 éves Népiskolai Törvény és hatása a természetrajz és gazdálkodási ismeretek oktatására, az iskolakertek elterjedésére

 

Konczos Csaba – Pápai Zsófia – Faragó Beatrix – Lengvári Balázs – Szakály Zsolt

Testnevelésórák vizsgálata tartalmuk és hatékonyságuk tükrében (7-11 éves fiú tanulók köréban)

 

Makrai Kata

Nevelők szexuális nevelése

 

Pápai Zsófia – Szakály Zsolt – Faragó Beatrix – Konczos Csaba

Az egyetemi hallgatók egészségnevelése

 

 

Természettudományok

 

 

Könnyid István – Szabó Péter – Csontos Péter – Tamás Júlia

Orchidea kutatási, oktatási lehetőségek, eredmények a darvastói bauxitbánya meddőjén

 

Szabó Péter – Könnyid István

Botanikai kutatások Kuba szigetén

 

Szabó Veronika Anna

Újrahasznosított PET építőipari alkalmazása

 

Takács Szilárd László

Nem-ionizáló sugarak biológiai hatásai

 

Tóth Attila – Csáky Antal – Libant Vladimír

Optimális (egyúttal hasznos) környezetkímélő műanyaghulladék likvidálás

 

 

Gyógypedagógia

 

Komjáthy Zsuzsanna

Az SNI évszázada – avagy oktatási kihívások, iskolakezdési nehézségek napjainkban

 

Paár Tímea – Macher Mónika

Tanulási nehézséggel küzdő tanulók beszédészlelésének vizsgálata

 

Szabóné Pongrácz Petra – Varga Szabolcs

BTMN versus tehetség

 

Verebélyi Gabriella

Kísérletek pedagógushallgatók társadalmi érzékenyítésének növelésére – Pillanatképek egy pedagógusképző kar közelmúltjáról

 

 

Kommunikáció, nyelvtudomány

 

Koós Ildikó – Sztraka Adrienn

Nemzetiségi szlovén nyelvi szocializációs térben élő 6–10 éves gyermekek anyanyelv-tanulási lehetőségei a Vas megyei Rábavidéken

 

Makkos Anikó

A felsőoktatás előtt álló kihívások a kommunikáció terén

 

Mátyás Judit

Az x és y generáció reklámfogyasztási szokásai – Marketing és nyelvészet

Nemzetközi tanulmányok

 

Garai Anna – Nádai Julianna

Hálózatos környezetben kialakuló emberi kapcsolatok és önképek

 

Petra Kecskés – Chanthy Bean – Nomsa Benzane Delisile – Huijing Ye

The exploration of cultural differences in international educational and research collaborations

 

Szőke Júlia

Sztereotípiák a Kárpát-medencében

 

Tompos Anikó – Ablonczyné Mihályka Lívia

Interkulturális érzékenyítés formális keretek között

 

 

Bölcsészettudomány

 

Albert András

A Habsburg-hatalom valláspolitikája a 17. század végi Erdélyben

 

Berek Sándor

Cigány/roma néprajzi reprezentációk Magyarországon a Vasárnapi Ujságban az 1870-es, az 1880-as években és az 1890-es évek elején

 

Biryukov Aleksey

Influence of the Hungarian events of 1956 on the Soviet society and the state

 

Eged Alice

Inzultus a törvényhozásban – Adalék a német politikai magatartáskultúrához

 

Galkin Pavel Vladimirovich

Quality of life in Hungary in the 1970s and the first half of the 1980s

 

Galkina Olga

The British press about the Hungarian revolution of 1956

 

Horváth Csaba Sándor –Varga Balázs

Magyar–orosz kapcsolatok a történelemben – Az Apáczai Karról Kolomnába...

 

Horváth Nóra

A humanizmus öröksége George Santayana műveiben

 

Kmeczkó Szilárd

A tudományos ítéletalkotás néhány fontosabb jellemzője – A sajátosan esztétikai szempont jelentősége

 

Kovalev Dmitriy Vladimirovich

Democratization and revival of the multiparty system in Russia and Hungary before the collapse of the Soviet Union

 

Lanczendorfer Zsuzsanna – Halbritter András

A defibrillátor őse egy népballada-kutatás nyomán

 

Marcin Grad

Egy magyar újságíró a Visztulánál. Lengyelország Ruffy Péter szemével (különös tekintettel a második világháború emlékezetére)

 

Platz Petra

Gondolatok Yuval Noah Harari: Homo Deus koncepciójáról

 

 

Emberi erőforrás – fejlesztés és tanácsadás

 

Benyák Anikó – Fehér Ágota

Érzelmi intelligencia segítő szerepe az emberi erőforrás tanácsadó hallgatók személyes eszköztárában

 

Faragó Beatrix – Konczos Csaba – Pápai Zsófia – Szakály Zsolt

Az egészségmagatartás hatása az oktatási rendszerben és a munkaerő-piacon

 

Ferencz Jácint

Az információ és a technológia kettős arca a munkajogban

 

Mészáros Attila

Álomból a valóság felé – Coaching és mentoring rendszer a német felsőoktatás HR fejlesztésében

 

Papp Bálint – Vehrer Adél

Munkaerő-piaci és képzési trendek a magyar-osztrák-szlovén hármashatáron

 

Suhajda Csilla Judit – Kenderfi Miklós

Az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak 10 éve a gödöllői tapasztalatok tükrében

 

Szretykó György

10 éves az Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterszak az Apáczai Csere János Karon

 

Szociális tanulmányok, szociológia, közösség és civil társadalom

 

Csizmadia Zoltán

Az önvezető járművek társadalmi hatásai – kiemelt szempontok és kérdéskörök

Ercsey Ida – Kató Réka

Transzformatív szolgáltatások az egészségügyben nemzetközi kitekintésben

 

Kézai Petra Kinga

Startup vállalkozások az oktatásban egy sikeres magyar startup, a LOGISCOOL példáján keresztül

 

Rostáné Riez Andrea

A segítők személyisége

 

 

Oktatás VR terekben –

VR-Learning Kutatócsoport a Széchenyi István Egyetemen

 

Horváth Zsolt Tibor

VR terek felhasználási lehetőségei az általános iskolai természettudományos tárgyak oktatásában

 

Vehrer Adél

Virtuális terek alkalmazásának lehetőségei a múzeumandragógiában

 

Preambulum

 

 

A XXII. Apáczai-napok tudományos konferencia keretében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2018. november 15-én várjuk a résztvevőket a neveléstudomány, gyógypedagógia, a szociológia és szociális tanulmányok, a nyelvtudomány és kommunikáció, a természettudomány, a bölcsészettudomány, az andragógia, valamint a közművelődés, illetve a humánerőforrás-fejlesztés és tanácsadás területén. Az előadások kiemelt fókusza a konferencia címében is jelzett Kárpát-medencei oktatási és kutatási együttműködések, intézményi hálózatok, társadalmi és humánerőforrás-jellemzők és folyamatok vizsgálata.

 

A rendezvényen megemlékezünk az idén 240 éves győri tanítóképzés történetéről és sikereiről is. 1778. július 1-jén nyílt meg a Ratio Educationis rendelkezései alapján Győr város Nemzeti Iskolájában a történelmi Magyarország második mesterképző tanfolyama. 1847 októberében önálló intézményként, önálló testülettel folytatta a Mesterképző Intézet a tanítók képzését, továbbképzését.  Az önálló katolikus mesterképzőben a tanítás időtartama két év lett. 1875. október 20-án megnyílt az Állami Tanítónőképezde, Trefort Ágoston kultuszminiszter rendelete alapján. A négyéves tantervű tanítóképzés Győrött 1893-ban kezdődött. Az 1938. évi XIII. és XIV. tc. alapján a győri tanítóképző is átszerveződött négyéves líceummá és kétéves tanítóképző akadémiává. Az 1948. XXXIII. tc. az intézményeket államosította, és az intézmény pedagógiai gimnáziummá alakult.

 

A Felsőfokú Tanítóképző Intézet 1959. szeptember 14-én kezdte meg működését, amely1975- től a felsőfokú tanítóképző főiskola lett. A tanítóképző intézetek főiskolai rangra emelése fordulópont volt a hazai pedagógusképzés történetében. 1978-ban, a győri tanítóképzés 200. évfordulóján a főiskola felvette a tudós pedagógus, iskolaszervező Apáczai Csere János nevét. 1990-től a főiskola életében jelentős tartalmi és szerkezeti változások kezdődtek. 1997 tavaszán megtörtént a felsőoktatásról szóló törvény értelmében az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola kiváló minősítésű akkreditációja. Az 1999/2000. tanévben – az Országgyűlés döntése értelmében – az intézmény integrációjára kerül sor a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karaként. 2015 szeptemberében a felsőoktatásért felelős államtitkárság bejelentette, hogy 2016. január 1-jétől a Kar a győri Széchenyi István Egyetem részeként működik tovább.

 

Az 1778 óta eltelt 240 év gerincét az a humánerőforrás-fejlesztési tevékenység jelentette, amely alapvetően a tanítóképzésben testesült meg. A 21. század elejére ugyanakkor egy dinamikusan fejlődő, a pedagógusképzési területen túl mind a társadalom-, mind pedig a bölcsészettudományi diszciplínák felé nyitó alap- és mesterképzési kínálat jellemzi a Kart, amelynek szellemi hatósugara a szűkebb régión túl az egész Kárpát-medencére irányul.

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00