A teremtett világ értékeinek védelme

Atya.jpg

Dékány Ferenc atya, katolikus pap, Lipót község plébánosa tartott előadást az egyetemi hallgatóknak a Széchenyi István Egyem Apáczai-karán április 15-én az Értékek és kihívások válaszható kurzus keretén belül Jövőnk – klíma, háború, teremtett világ védelme témakörének kontextusában.

Az előadó József Attila Reménytelenül című verséből merítve ─ (…) az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér, szétnéz merengve és okos fejével biccent, nem remél (…) ─, filozófiai, teológiai mélységű gondolati síkon elemezte Oswald Spengler történetfilozófiáját, amelyen keresztül bemutatta a civilizációs zsákutca hanyatló szakaszát. Mindezzel összhangban Ferenc atya Patrick J. Buchanan A nyugat halála című művének gondolati útját is érzékletesen szemléltette, amely időszerű és provokatív tanulmány egyben. Georg Friedman Vihar a csönd előtt című könyvének a gondolatait felidézve a hallgatóság bepillantást nyert Amerika történelmébe, amelyet 80 évente bekövetkezett intézményi és 50 év alatt kibontakozó gazdasági ciklusok formáltak. A ciklusváltások azonban nyugodt, fejlődés által meghatározott korszakot hozhatnak, azaz csendet a vihart követő időszakra.

A lelki kiüresedés, a léttől való elidegenedés dimenzióját történelmi korszakok és gondolkodásmódok vonatkozási rendszerében holisztikusan körbejárta az előadó, miközben felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a látszólag környezetbarátnak látszó megoldás veszélyeket is rejthet magában, ha a politikai attitűd által determinált.

A civilizációs zsákutcák látszatvilágából kilépve Ferenc atya az értékek újrateremtésének fontosságát hangsúlyozta, amely a vallásos, hiten alapuló élet szentségét is magában foglalja. Megoldási javaslatként a hallgatóság bepillantást nyert Ferenc pápa Laudato sí enciklikájába, amely a keresztényi szempont által meghatározott környezettudatos gondolkodás alapjává válhat, ugyanis a bibliai gyökerekből kiindulva a teremtett világ értékeinek a megőrzését tartja szem előtt.

Dékány Ferenc atya mély, holisztikus kontextus által meghatározott, gondolatokat ébresztő előadása felhívta a hallgatóság figyelmét a teremtett világot fenyegető valós veszélyekre és azokra a megoldási lehetőségekre, amelyek a természet értékeinek megbecsülését segítik elő.

Atya2.jpg

log.jpg

Szöveg: Dr. Cseri Kinga

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00