A közjón alapuló emberközpontú gazdaság paradigmája

Dr. Baritz Sarolta Laura OP nővér, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola KETEG szakfelelős asszonya tartott előadást az egyetemi hallgatóknak Pénz, gazdaság témakörben. Az előadás a SZE Apáczai-karán május 6-án az Értékek és kihívások új, válaszható kurzus keretén belül került bemutatásra.

image_67505665.JPG

Laura nővér közgazdasági végzettséggel rendelkezik, de egy átélt családi esemény hatására belépett a dominikánus rendbe. Eredeti szakterülete azonban máig meghatározza a szemléletét, az emberközpontú közgazdaságtan jeles képviselője. Baritz Sarolta Laura nővér a szolgáló gazdaság szerepét hangsúlyozta az előadásában, amely nem a profitot, hanem a közjót tartja elsősorban szem előtt. Az erényetikán alapuló gazdasági paradigma ontológiai elsőbbségét hangsúlyozva a hallgatóság a történeti filozófiai és teológiai előzményeket megismerve eljutott a közjó létszerűségének felismeréséhez, amely az emberi kiteljesedésben manifesztálódik egyéni és közösségi szinten egyaránt.

Az előadónő gondolatmenetében utalt a perszonalizmus fontosságára, amely azt hirdeti, hogy az ember valódi szükségletében benne rejlik a másik ember jóléte is. Mindebből kiindulva a gazdaságnak nem lehet a legfőbb célja a profitmaximalizálás, hanem a gazdaságnak a közjót szükséges szolgálnia. Ebben a paradigmában egyértelműen az ember van a középpontban.

Laura nővér méltán emelte ki II. János Pál pápa gondolatait, miszerint a vállalkozás életében az emberi és erkölcsi tényezők jelenléte nélkülözhetetlen, míg a profit csupán szabályozó szereppel bírhat.

Az erényetikai előzményekre épülő emberközpontú gazdaság mélységének, autentikus voltának és hatékonyságának Laura nővér általi bemutatása a hallgatóság figyelmét megragadva lehetővé tette a közös gondolkozást.

image_50456065.JPG

 

2.jpg

3.jpg

 

Szöveg: Dr. Cseri Kinga

Események