A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő

A jelentkezés feltétele
Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél.

A jelentkezés módja

 A képzés minimálisan 12 fő jelentkezése esetén indul. A jelentkezési időszak április elején indul.

Tovább a jelentkezés megkezdéséhez>>>

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség
a gyermekkor mozgásfejlesztője

A képzés célja
A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett kompetenciákra építve, elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokába jutva
- alkalmasak a 3-12 éves egészséges gyermekek optimális mozgásfejlesztésének biztosítására,
- alkalmasak a könnyített és gyógytestnevelést igénybe vevők foglalkozásainak szervezésére,
- rendelkezzenek megfelelő áttekintéssel a mozgásterápiákról.

Főbb tanulmányi területek
- Általános elméleti alapozás
- Módszerspecifikus elméleti alapok
- A mozgásfejlesztés anyaga elméletben és gyakorlatban
- Visszacsatolás és értékelés / záródolgozat készítése

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak
Személyiségfejlesztés, önismeret, konfliktuskezelés, kommunikáció, mozgásfejlődés, mozgásrendszerek, mozgásos cselekvéstanulás, sportágak, sportági mozgásformák, funkcionális mozgásformák, a tanulási-, valamint a személyiségzavarok és a mozgásfejlődés összefüggései, prevenció, egészségfejlesztés, kompetencia alapú fejlesztés, motorikus képességek és fejlesztésük, sportági mozgásformák megismerése, elsajátítása, mozgásfejlesztési gyakorlat, szakdolgozat készítése.

Elhelyezkedési lehetőségek
Az alapképzésben szerzett diplomájuknak megfelelően. A végzett hallgatók a képzésben szerzett ismereteiket munkájuk során a testnevelési foglalkozások keretén belül használhatják fel. További lehetőség a mozgásterápiás foglalkozások, a könnyített testnevelési és gyógytestnevelési foglalkozások szervezése kistérségi társulások keretében vagy azon kívül.

A számonkérés módja
Gyakorlati jegy, kollokvium, (indexben rögzítve, kreditértékekkel).

A záróvizsgára bocsátás feltételei
Az előírt kreditértékek (60 kredit) megszerzése.

Képzési jellemzők
Időtartama:            2 félév
Gyakorisága:          félévenként 5 konzultáció (péntek du., szombat egész nap)

Érdeklődni lehet
Szakfelelős
:      Dr. Szakály Zsolt egyetemi docens
Kapcsolattartó: Otoltics Henrietta tanszéki adminisztrátor
Cím:               9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
Tel.:                 96/516-757      Fax.: 96/329-934

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 2.
Költségtérítési díj:     115.000  Ft/félév