6. témakör

A globális, digitális és többpólusú világrendszer kihívásai (a humán oldal):

A globális kapitalizmus válsága, a digitális forradalom és a többpólusú világrendszer kialakulása új paradigmák és elméletek megfogalmazására készteti a bölcsészettudományi területekhez tartozó szakembereket (történészeket, filozófusokat, néprajzosokat…stb.) Ezek a gyors és radikális változások minden egyes szakterület számára az útkeresés és az újratervezés, valamint a magas szintű szakmai viták lehetőségét biztosítja.

 

A témakörben olyan előadókat várunk, akik elemzik/vizsgálják:

  • a digitális forradalom hatásait a különböző típusú szervezetekre, azok menedzsmentjére, az emberi erőforrás menedzsment különböző területeire,
  • a foglalkoztatási szerkezet és a pályaorientáció irányainak/módszereinek átalakítására
  • a digitális forradalom hatásait a tanácsadói ipar jövőbeni alakulására, a HR tanácsadás előtt álló új kihívásokra és megoldási javaslatokra
  • a poszthuman intelligencia eszközök, a kognitív számítógépek és az ember együttműködésének filozófiai és etikai aspektusait, dilemmáit
  • a technika és az ipar szerepét a történelem alakulásában, a munkaerő vándorlás és demográfia összefüggéseit Európa gazdaságtörténeti
  • fejlődésében, valamint a modernkori népvándorlás/migráció okait, intézményes kezelésének lehetőségeit
  • a közép-kelet európai országok együttműködésének történelmi tapasztalatait, fejlesztésének lehetőségeit
  • a kultúraközvetítés új útjait, eszközeit és lehetőségeit
  • a tradíciók, a hagyományőrzés és hagyományápolás szerepét a 21. században

Események

Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00
Kutatók Éjszakája 2018. szeptember 28. 13:30 - 23:55