5. témakör

Párhuzamos valóságok: egyetemesség és diverzitás:

A társadalomtudományokkal foglalkozó szakember tapasztalja, hogy napjainkban a társadalmak nagyobb mértékben vannak kitéve a változásnak, mint akár egy évtizeddel korábban is, ezért sokkal gyorsabban kell alkalmazkodni a kihívásokhoz, új jelenségekhez, vagy kell választ találni a társadalmakat feszítő problémákra. A globalizációval párhuzamosan érzékelhető jelenség a széttöredezettség; a sokszínű, komplex és az egyoldalú, leegyszerűsített megközelítések egymás mellett, egyszerre vannak jelen. Ez a helyzet a korábban elképzelt irányok és útvonalak megváltoztatását, azaz az újratervezést kényszeríti ki. A témakörben olyan előadásokat várunk, amelyek bemutatják, hogy

  • a világban, a társadalmakban párhuzamos valóságok léteznek
  • napjainkban jellemző az összetettség és az egyszerűség párhuzamos jelenléte, együttélése, így a körülöttünk létező világ megismerése is sokféle formában, módon történhet
  • az egyetemesség irányába mutató folyamatokkal (pl. globalizáció) párhuzamosan mind hangsúlyosabban előtérbe kerülnek a diverzitást mutató társadalmi jelenségek; e két jelenség viszonyát együttesen kell (újra)értelmezni
  • ez a keret magába foglalja azt a problematikát is, amely a tudományos eredmények megismertetésére és a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazására/alkalmazhatóságára vonatkozik., azaz az útkeresés és újratervezés oldaláról vet fel kérdéseket és ad lehetséges válaszokat

Események

Hallgatói klubkoncert 2022. október 5.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 19.
Elektronikus ZH nap 2022. október 26.