2. témakör

Gyógypedagógia ellátás, együttnevelés, logopédia:

A 21. századi gyógypedagógia túl a múlt században lezajlott paradigmaváltáson és fogyatékosságügyi világforradalmon még mindig az útkeresés időszakát éli. A körülöttünk zajló mindennapi változások érintik a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportokat is, és a komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végző szakembereket egyaránt. Az együttnevelés kapcsán, már nem az a fő kérdés, hogy szükséges-e, hanem sokkal inkább a megoldások sokszínűségén, az inkluzív iskola megvalósításán van már a hangsúly.

  • a gyógypedagógusi szakma előtt álló új feladatokat, kihívásokat, szerepeket - ezek megvalósításának, megvalósulásának lehetőségeit, esetleges nehézségeit
  • a képzés oldaláról szükséges változtatások, alkalmazkodási lehetőségek alternatíváit
  • a gyakorlat oldaláról a gyógypedagógiával, a jövő gyógypedagógusával, valamint a képzőhelyekkel kapcsolatos gondolatokat, elvárásokat
  • a többségi intézmények oldaláról a befogadási attitűd alakítása, valamint a szakmaközi együttműködés megvalósítása érdekében létrejött „jó gyakorlatokat”
  • a gyógypedagógusok és a többségi pedagógusok számára is az új elvárásokat, feladatokat, amelyek az inklúzió kapcsán az útkeresés időszakát jellemzik;
  • a szakmaközi együttműködések oldaláról, a többségi intézmények befogadási attitűdjének kialakítására, segítésére kialakult elképzeléseiket; Hogyan változik a gyógypedagógia helye és a gyógypedagógus szerepe egy többségi iskolában? Hogyan hasznosítható a többségi intézményekben a speciális iskolákban felhalmozódott gyógypedagógia professzió?

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00