Képzési munkaterv az Apáczai Művészeti szakkollégium magyar tagozata részére

Célunk, hogy a kortárs kultúra befogadására és közvetítésére nyitott szellemiségű tagokkal rendelkezzünk; felkészítsük és segítsük őket értelmiségi pályájukon. A kifejtett tudományos tevékenységen keresztül ilyeténképpen támogatjuk a tudományos diákköri tevékenységet, ösztönözzük a továbbtanulást.

További célunk, hogy bevezessük a hallgatókat az önálló kutatómunkába, ösztönözzük, segítsük munkájukat. A kutatómunka eredményei az elvégzett munka nagyságának és minőségének függvényében szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgozatok, publikációk formájában ölthetnek testet.
 
A szakkollégium magyar tagozatára felvett szakkollégiumi tagok önálló kutatási témát választanak maguknak. A témaválasztás kötelező érvényű, akárcsak a beszámolók maradéktalan, határidős teljesítése. A szakkollégium tanárai folyamatosan, egyéni konzultációkkal és közös megbeszélésekkel segítik és ösztönzik a szakkollégisták munkáját.
A magyar tagozaton a hallgatók elsősorban irodalomtudomány, irodalomtörténet, képelmélet-képantropológia, színháztörténet, színházelmélet, illetve a kortárs kultúraközvetítés területein fejthetik ki tevékenységüket.
 
Választható témakörök: irodalomtörténeti kutatások; költészetelméleti kutatások; narratológiai kutatások; drámaesztétikai, drámapedagógiai kutatások; színháztörténeti kutatások; kortárs irodalmi kutatások (életművek, intézmények, kulturális működési koncepciók, folyóiratok).
A tagozatra felvett szakkollégisták félévente legalább egy alkalommal beszámolót készítnek és prezentációt tartanak a szemeszter során végzett tevékenységükről.
 
Emellett a szakkollégium továbbra is támogatja a tagok kulturális rendezvényeken történő részvételét: színházlátogatások, irodalmi rendezvények látogatása, folyóirat-bemutatókon való részvétel, vendégelőadások látogatása, saját rendezvények szervezése.
 
Győr, 2014. február 5.

Események

Vizsgaidőszak 2017. május 16. - 2017. július 1.
Nyári záróvizsga időszak 2017. június 21. - 2017. június 30.
Diplomaátadó ünnepély - MÉK 2017. június 30. 15:00 - 17:00
Diplomaátadó ünnepély - DFK (jogász szak) 2017. július 1. 10:00 - 12:00
Diplomaátadó ünnepély - ESK 2017. július 1. 15:00 - 17:00